• 16. - 22. september

  Trieda:
  Typ:
  • Pon16. 09.
  • III.OA
   ·
   domáca úloha
   fyzika
   :
   Na hodinu FYZ priniesť výkres a štetec. Budeme robiť farebné spektrá.
  • III.OA
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Domáca úloha z 13. sep 2019: zopakovať učivo z celého týždňa: pojem lyrika, verš, rým strofa, trópy a figúry a vedieť aplikovať na ukážke.
   V pondelok na hodinu priniesť ešte učebnicu literatúry.
  • IV.OA
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Príprava na testovanie 9 - Test 2
  • Uto17. 09.
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Str18. 09.
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Štv19. 09.
  • V.OA Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   matematika
   :
   Vstupný test - Opakovanie učiva 1.- 4.roč. OG
  • Pia20. 09.
  • zatiaľ žiadne údaje