• 14. - 20. január

  Trieda:
  Typ:
  • Pon14. 01.
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Uto15. 01.
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Str16. 01.
  • I.OA
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Domáca úloha z 15. jan 2019: pre chýbajúcich: požičať si od spolužiakov poznámky k tematickému celku Podstatné mená: prepísať do zošita: definíciu, delenie, gramatické kategórie. Vypracovať v pracovnom zošite cvičenia k podstatným menám. Budúci týždeň bude previerka vedomostí z podstatných mien- známka je potrebná k polročnej klasifikácii.
  • II.OA
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pre chýbajúcich: do zošita prepísať poznámky zo zelenej učebnice, podnadpis Pomnožné podstatné mená (str. 39-40 - zapamätajte si). V stredu 16.01. píšeme diktát č.2, chýbajúci si ho dopíšu, zároveň dostanú aj pracovný list k podstatným menám (môžu ho prevziať aj súrodenci). Pripravujeme sa na písomku z podstatných mien na budúci týždeň. Známka je potrebná ku klasifikácii.
  • Štv17. 01.
  • zatiaľ žiadne údaje
  • Pia18. 01.
  • II.OA 1. Skupina
   ·
   Veľká písomka
   nemecký jazyk
   :
   Previerka vedomostí: učivo I. polroka (napr. časovanie slovies, číslovky 0-100, slovná zásoba: farby, oblečenie, jedlo a nápoje, prídavné mená)