Menu

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danka Matejková
Foto
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Blanka Rozložníková
Foto
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jaroslava Cvoreňová, PhD.
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karol Smetana
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Haboráková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Erika Kőváryová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Monika Trebuňová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Martina Múčiková
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Roskoványiová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Jana Krasnayová
I.OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Rapavá
II.OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Paulišincová
III.OA Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ivica Ficeriová
IV.OA Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Dušičková
V.OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Lévaiová
VI.OA Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Yvetta Šimčíková
VII.OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Domonkošová
VIII.OA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Gordiaková

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018