Maturity › Rozpis triedy: IV.B

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Jakub Balogáč
anglický jazyk B2
dejepis 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Teodor Justinián Bartko
anglický jazyk B2
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Ádám Bencsík
anglický jazyk B2
dejepis 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Patrik Bradáč
anglický jazyk B2
matematika 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Gabriel Briškár
anglický jazyk B2
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Gabriela Briškárová
anglický jazyk B2
biológia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Timea Čatlošová
anglický jazyk B2
geografia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Štefánia Čavisová
anglický jazyk B2
geografia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Adam Fedorco
anglický jazyk B2
geografia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Richard Griglak
anglický jazyk B2
matematika 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Michal Kocan
anglický jazyk B2
fyzika 
matematika 
slovenský jazyk a literatúra 
Nina Kollárová
dejepis 
ruský jazyk B2
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Peter Kovač
anglický jazyk B2
geografia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Gabriel Labuda
anglický jazyk B2
biológia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Samuel Lorinc
anglický jazyk B2
matematika 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Róbert Macko
anglický jazyk B2
geografia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Ladislav Maruscsák
anglický jazyk B2
biológia 
fyzika 
slovenský jazyk a literatúra 
Adam Monček
anglický jazyk B2
matematika 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Lukáš Neupauer
anglický jazyk B2
geografia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Róbert Polák
anglický jazyk B2
geografia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Matúš Rechtorovič
anglický jazyk B2
geografia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Peter Semanco
anglický jazyk B2
fyzika 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Sofia Suchaničová
anglický jazyk B2
chémia 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Jakub Škvarek
anglický jazyk B2
biológia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Filip Švec
anglický jazyk B2
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Rastislav Takáč
anglický jazyk B2
geografia 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Patrik Tomlein
anglický jazyk B2
dejepis 
matematika 
slovenský jazyk a literatúra 
Samuel Tóth
anglický jazyk B2
ruský jazyk B2
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 
Oliver Zahuranec
anglický jazyk B2
geografia 
ruský jazyk B2
slovenský jazyk a literatúra 
Jozef Zboraj
anglický jazyk B2
dejepis 
slovenský jazyk a literatúra 
základy športovej prípravy 

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.02.2020