Menu

Školský poriadok - Kritéria

...


Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice

 

Školský poriadok 2017

(pdf - verzia)

 

Kritéria na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov  a osobitosti športovej prípravy

(Interný predpis - pdf  - verzia)