Menu

Konzultačné hodiny

...

Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov v šk. roku 2018/2019

 

P.č.

Meno

Priezvisko

Deň

VH

Od – do

Deň

VH

Od - do

Miestnosť

1

Ľudmila

Burdzová

utorok

4

9,55 –  10,40

piatok

7

13,00 – 13,40

0 116 – KCJ

2

Jaroslava

Cvoreňová

streda

8

13,50 – 14,30

štvrtok

7

13,00 – 13,40

B 208

3

Andrea

Domonkošová

pondelok

6

11,45 – 12,30

štvrtok

8

13,50 – 14,30

B 211

4

Lenka

Dušičková

pondelok

6

11,45 – 12,30

piatok

3

8,55 – 9,35

B 108

5

Silvia

Dzurovčinová

streda

7

13,00 – 13,40

streda

8

13,50 – 14,30

B18 – príz.

6

Ivica

Ficeriová

utorok

3

8,55 – 9,35

streda

9

14,35 – 15,15

B 108

7

Mária

Gordiaková

streda

5

10,50 – 11,35

štvrtok

5

10,50 – 11,35

A 112

8

Beáta

Haboráková

pondelok

5

10,50 – 11,35

streda

10

15,20 – 16,00

B 306

9

Jaroslava

Huppertová

utorok

5

10,50 – 11,35

štvrtok

8

13,50 – 14,30

0 116 – KCJ

10

Gabriela

Jašková

utorok

7

13,00 – 13,40

utorok

8

13,50 – 14,30

B17 – príz.

11

Erika

Kövaryová

pondelok

8

13,50 – 14,30

pondelok

9

14,35 – 15,15

A 216

12

Jana

Krasnayová

utorok

7

13,00 – 13,40

streda

5

10,50 – 11,35

A 210

13

Iveta

Lévaiová

pondelok

9

14,35 – 15,15

piatok

6

11,45 – 12,30

A 216

14

Danka

Matejková

pondelok

3

8,55 – 9,35

utorok

6

11,45 – 12,30

A 115

15

Martina

Múčiková

streda

1

7,00 – 7,45

streda

2

7,55 – 8,40

A 109

16

Marcel

Nemec

utorok

3

8,55 – 9,35

utorok

4

9,55 – 10,40

Zbor. trénerov

17

Eva

Paulišincová

utorok

6

11,45 – 12,30

štvrtok

2

7,55 – 8,40

A 210

18

Alena

Rapavá

pondelok

7

13,00 – 13,40

streda

3

8,55 – 9,35

A 213

19

Zuzana

Roskoványiová

streda

5

10,50 – 11,35

-

-

-

A 213

20

Blanka

Rozložníková

pondelok

6

11,45 – 12,30

streda

10

15,20 – 16,00

A 115

21

Karol

Smetana

utorok

4

9,55 – 10,40

štvrtok

4

9,55 – 10,40

B 208

22

Stanislav

Sušinka

pondelok

6

11,45 – 12,30

utorok

6

11,45 – 12,30

B 207

23

Ľubica

Svitanová

utorok

9

14,35 – 15,15

streda

2

7,55 – 8,40

A 109

24

Yvetta

Šimčíková

streda

8

13,50 – 14,30

piatok

7

13,00 – 13,40

B 310

25

Monika

Trebuňová

streda

9

14,35 – 15,15

streda

10

15,20 – 16,00

A 109

26

Jolana

Tóthová

streda

10

15,20 – 16,00

piatok

3

8,55 – 9,35

B 305

27

Edita

Valentová

pondelok

9

14,35 – 15,15

pondelok

10

15,20 – 16,00

06 – príz.

 

Spracovala: PhDr.G.Jašková, CSc.                                           Schválila: PaedDr. Tatiana Švecová                               

                     zástupkyňa riaditeľky školy                                                    riaditeľka školy

V Košiciach, 07.09.2018