• ...

    •  

     PONUKA  ZÁUJMOVÉHO   VZDELÁVANIA

     V    ŠKOLSKOM    ROKU

     2 0 1 8  /  2 0 1 9

      

      

     Milí žiaci,

     nový školský rok 2018/2019 sa začal a s ním prichádza aj ponuka zapojiť sa do činnosti záujmových krúžkov.  Pedagogickí zamestnanci školy pre vás pripravili bohatú ponuku  krúžkov a dúfame, že vás táto ponuka zaujme a niečo si z nej vyberiete.

     Činnosť v krúžkoch je pre žiakov bezplatná, povinné je len odovzdať vzdelávací poukaz v škole najneskôr do  20. septembra 2018.

     Tešíme sa na vás J.

     Spoločensko - vedná oblasť

      

     • Efektívna komunikácia                               ( Sotáková )
     • Etika v podnikaní                                        ( Cvoreňová )
     • Hráme sa logicky                                         ( Kujnischová )
     • Kariérne poradenstvo - 4. ročníky             ( Sotáková )
     • Klub rovesníkov                                          ( Ficeriová )
     • Klub ŠI                                                         ( Kmeťová )
     • Poznaj svoje peniaze                                   ( Tyč )
     • Spoločenská výchova                                  ( Sokolová )
     • Spoločenská etiketa                                     ( Sotáková )
     • SuperStudent – 1. ročníky                          ( Sotáková )
     • Zdravotnícky                                               ( Žillová )

     Jazykovedná oblasť

      

     • Angličtina trochu inak                                ( Smetana )
     • Konverzácia a dialógy pre II. ročník         ( Burdzová )
     • Precvičovanie gramatiky v ANJ                ( Burdzová )
     • Príprava na MS v ANJ                               ( Huppertová )
     • Nemčina pre všetkých                                 ( Rozložníková )
     • Knižničný                                                     ( Žillová )
     • K ako kniha                                                 ( Sotáková )
     • Slovenčina v kocke                                      ( Gerlaková )
     • SOČ – kvalitne a efektívne                         ( Sotáková )

      

     Prírodovedná oblasť

      

     • Akvaristický                                                  ( Tyč )
     • Hravá matematika                                       ( Trebuňová )
     • MA pre každého                                          ( Murzová )
     • Matematický tréning                                   ( Svitanová )
     • Turistický                                                     ( Kujnischová )
     • Životné prostredie a ja                                ( Netolický )

      

     Technická  oblasť

      

     • Internetový klub                                          ( Tyč )

      

     Umelecko - kultúrna oblasť

      

     • Terra incognita – krajina nepoznaná        ( Murzová )
     • Farebný svet                                                ( Murzová )
     • Šikovné ruky                                                ( Gerlaková )
     • Minulosť a súčasnosť Košíc                       ( Roskoványiová )

      

      

     Športová  oblasť

      

     • Hod šípkami na elektronický terč              ( Netolický )
     • Loptové hry                                                 ( Netolický )
     • Poznaj Košice behom                                  ( Sokolová )
     • Plavecký                                                       ( Urbanský )
     • Delfíniky                                                       ( Lalkovič )
     • Swimming I                                                  ( Rusnáková )
     • Swimming II                                                ( Poláčková )
     • Stolný tenis – chlapci                                   ( Kujnischová )
     • Športové hry                                                ( Valentová )
     • Zápasíme s vodou                                        ( Jedlička )

     ...