Menu

Záujmové vzdelávanie

...

 

PONUKA  ZÁUJMOVÉHO   VZDELÁVANIA

V    ŠKOLSKOM    ROKU

2 0 1 8  /  2 0 1 9

 

 

Milí žiaci,

nový školský rok 2018/2019 sa začal a s ním prichádza aj ponuka zapojiť sa do činnosti záujmových krúžkov.  Pedagogickí zamestnanci školy pre vás pripravili bohatú ponuku  krúžkov a dúfame, že vás táto ponuka zaujme a niečo si z nej vyberiete.

Činnosť v krúžkoch je pre žiakov bezplatná, povinné je len odovzdať vzdelávací poukaz v škole najneskôr do  20. septembra 2018.

Tešíme sa na vás J.

Spoločensko - vedná oblasť

 

 • Efektívna komunikácia                               ( Sotáková )
 • Etika v podnikaní                                        ( Cvoreňová )
 • Hráme sa logicky                                         ( Kujnischová )
 • Kariérne poradenstvo - 4. ročníky             ( Sotáková )
 • Klub rovesníkov                                          ( Ficeriová )
 • Klub ŠI                                                         ( Kmeťová )
 • Poznaj svoje peniaze                                   ( Tyč )
 • Spoločenská výchova                                  ( Sokolová )
 • Spoločenská etiketa                                     ( Sotáková )
 • SuperStudent – 1. ročníky                          ( Sotáková )
 • Zdravotnícky                                               ( Žillová )

Jazykovedná oblasť

 

 • Angličtina trochu inak                                ( Smetana )
 • Konverzácia a dialógy pre II. ročník         ( Burdzová )
 • Precvičovanie gramatiky v ANJ                ( Burdzová )
 • Príprava na MS v ANJ                               ( Huppertová )
 • Nemčina pre všetkých                                 ( Rozložníková )
 • Knižničný                                                     ( Žillová )
 • K ako kniha                                                 ( Sotáková )
 • Slovenčina v kocke                                      ( Gerlaková )
 • SOČ – kvalitne a efektívne                         ( Sotáková )

 

Prírodovedná oblasť

 

 • Akvaristický                                                  ( Tyč )
 • Hravá matematika                                       ( Trebuňová )
 • MA pre každého                                          ( Murzová )
 • Matematický tréning                                   ( Svitanová )
 • Turistický                                                     ( Kujnischová )
 • Životné prostredie a ja                                ( Netolický )

 

Technická  oblasť

 

 • Internetový klub                                          ( Tyč )

 

Umelecko - kultúrna oblasť

 

 • Terra incognita – krajina nepoznaná        ( Murzová )
 • Farebný svet                                                ( Murzová )
 • Šikovné ruky                                                ( Gerlaková )
 • Minulosť a súčasnosť Košíc                       ( Roskoványiová )

 

 

Športová  oblasť

 

 • Hod šípkami na elektronický terč              ( Netolický )
 • Loptové hry                                                 ( Netolický )
 • Poznaj Košice behom                                  ( Sokolová )
 • Plavecký                                                       ( Urbanský )
 • Delfíniky                                                       ( Lalkovič )
 • Swimming I                                                  ( Rusnáková )
 • Swimming II                                                ( Poláčková )
 • Stolný tenis – chlapci                                   ( Kujnischová )
 • Športové hry                                                ( Valentová )
 • Zápasíme s vodou                                        ( Jedlička )

...