Menu

Zmluvy, objednávky, faktúry

...

Zmluvy, objednávky, faktúry

 

Por. číslo Názov  zmluvy Zverejnené dňa
1. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 28.01.2011
2 Zmluva COP_A 8.2.2011
3. Zmluva COP_B 8.2.2011
4. Zmluva COP_C 8.2.2011
5. Kúpna zmluva č. 018/2011 27.06.2011
6. Zmluva zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov 8.9.2011
     
     
     

 

Ostatné zmluvy, objednávky a faktúry nájdete na stránke:

http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/Stranky/default.aspx  

Súhrná správa o zákazkach nad 1000 €  za roky 2011, 2012, 2013

Por. číslo

Súhrná správa o zákazkach nad 1000 € 

/ obdobie

1.  I. Q.  2011
2  II. Q.  2011
3.  III. Q.  2011
4.  IV. Q.  2011
5.  I. Q.  2012
6. II. Q.  2012
7- III. Q.  2012
8. IV. Q.  2012
9. I. Q.  2013
10. II. Q.  2013
11. III. Q.  2013
12. IV. Q. 2013
13. I. Q. 2014
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty zmluvy, faktúry, objednávky s predchádzajúceho obdobia sú zverejnené v archíve :

https://web.vucke.sk/úradná tabuľa/zmluvy/objednávky/faktúry/školstvo-gymnáziá/