Menu

Zadávanie zákazok

Nadpis

Zverejnenie zadania zákazky s hodnotou viac ako 1000 € bez DPH

Podľa  §9 ods.9 novely 95/2013 zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :                Športové gymnázium Trieda SNP 104

Sídlo :                  Trieda SNP 104,   040 11 Košice

Právna forma:     rozpočtová organizácia

IČO: 00 521 965

DIČ:                     2020927920

IČ DPH:                nie je platcom  

Dátum

zverejnenia

Predmet zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky

v EUR s DPH

Dátum zadania

zákazky

4.7.2013

Oprava nákladného výťahu v ŠJ

1178,00 €

9.7.2013

25.7.2013

Oprava vozidla Iveco Daily

3960,00 €

29.7.2013

1.8.2013

Oprava strechy školy

9000,00 €

6.8.2013

5.8.2013

Opravy malieb a hygienické nátery v ŠJ

7200,00 €

9.8.2013

19.8.2013

Bežecký pás NIMBUS

1590,00 €

21.8.2013

23.9.2013

Letenky – Turecko, projekt Comenius

2185,00 €

25.9.2013

18.10.2013

Interiérové vchodové dvere, pravé/ľavé – 60 a 80, štítok+kľučky-fab, štítok+kľučky-dózický zámok  

2500,00 €

22.10.2013

19.11.2013

Nákup školských lavíc, stoličiek, katedry

3500,00 €

22.11.2013

19.11.2013

Revízia has.prístrojov, hydrantov, kontrola PU

1200,00 €

22.11.2013

22.11.2013

Misky (400 ks),pracovný stôl, chladiaca vitrína,krájač zeleniny, disky na krájač

3.158,00 €

26.11.2013

25.11.2013

Výdajník nápojov pre ŠJ

1680,00 €

29.11.2013

26.11.2013

Oprava zásteny a dverí vo výdajni jedál

7000,00 €

29.11.2013

29.11.2013

Bezpečnostný úschovný sejf  (3x)

1118,40 €

03.12.2013

29.11.2013

Vertikálne žalúzie - jedáleň

1200,00 €

04.12.2013

2.12.2013

OP a OS elektrických spotrebičov a náradia

2100,00 €

05.12.2013

5.12.2013

Školské lavice (jednomiestne), stoličky,

7000,00 €

11.12.2013

17.12.2013

Ponorný mixér

1000,00 €

23.12.2013

24.2.2014 Letenky –  Litva , projekt Comenius 1064,00 € 28.2.2014