Menu

Verejné obstarávanie

...

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Športové gymnázium Trieda SNP 104, 040 11  Košice

IČO :   00 521 965                        

Telefón:   055/ 6415166                     

E-mail:      sgke@sportgymke.sk                   

Web adresa:   www.sportgymke.sk

E-mail pre ponuku:  sgke@sportgymke.sk

 

Prehľad verejného obstarávania – rok 2016

 

P.č. E.č. – názov zákazky Príloha Zverejnená dňa
1. 68_2016 Sanitárna hygiena, hygiena pre  kuchyne -výzva, špecifikácia 68_2016 Príloha 1 2.2.2016
2. 69_2016 Pranie a žehlenie - výzva, špecifikácia 69_2016 Príloha 1 2.2.2016
3. 70_2016 Tonery -repas, originály  - výzva, špecifikácia 70_2016 Príloha 1 2.2.2016
4. 88_2016 Kancelársky papier - výzva, špecifikácia 88_2016 Príloha 1 2.2.2016
5. 92_2016 Kancelárske potreby - výzva, špecifikácia 92_2016 Príloha 1 2.2.2016
6. 178_2016 Výzva - PD škola,vestibul   

178_2016 Príloha 1

178_2016 Príloha 2

23.2.2016

7. 179_2016 Výzva - PD internát   

179_2016 Príloha 1

179_2016 Príloha 2

23.2.2016

8. 210_2016 Odborné prehliadky a skúšky, servis a opravy zdvíhacích zariadení 210_2016 Príloha 1 4.3.2016
9. 270_2016 Oprava 2_miestnosti-výzva - špecifikácia

270_2016_Priloha1

270_2016_Priloha2

31.3.2016
10. 386_2016_OP_a_OS_has.prístrojov hydrantov požiar.uzáverov, opravy, údržba. 386_2016_Priloha1-Cenova_ponuka 11.5.2016
11. 575_2016__-_Oprava_strechy_-_specifikacia.pdf

Priloha_1.pdf

Priloha_2.xlsx

15.7.2016