Menu

Vých.poradca / psychológ

Konzultačné hodiny

Výchovný poradca ŠG: 
Mgr. Andrea Domonkošová


Konzultačné hodiny:    streda   850  –  1230,

alebo po telefonickom dohovore na tel. č.: 055/6415 179

                        

Miesto:                  kabinet B 211

 

 

 

 

 

Školský psychológ ŠG:
Mgr. Ivana Nagyová 

Konzultačné hodiny:

pondelok - piatok: 10.00 - 14.00 hod.

Konzultačné hodiny si môžete dohodnúť po osobnom dohovore.

!!! Návratka absolventi !!!