Menu

2 % Školský športový klub - OLYMPIA

2 %

2 %

Podporujeme iniciatívy meniace náš spoločný svet k lepšiemu.

Dajme našim deťom šancu aktívne tráviť voľný čas.

Spájame ľudí, ktorí menia svet...

 

 

Vážení priaznivci mládeže a športu,

obraciame sa na vás s prosbou

venujte 2 % z dane na podporu vašich detí !

 

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie.

Nepredstavuje to pre Vás žiadny výdaj navyše. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu športových a voľnočasových aktivít vašich detí.

O vašu priazeň sa uchádza:

- školský športový klub OLYMPIA  
 

Tlačivo:

 Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf