Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 0995/2019 - D1 Dodatok č.1 k zml.o poskytnutí NFP-OPĽZ/303/2019 s DPH 09.12.2020 MŠVVaŠ SR Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 15.12.2020
Objednávka ŠK/048/01 Oprava kosačky - podľa zákazkového listu ( 1 krát ) 330,66 s DPH 14.08.2020 STÉNIA Poštová 11,. 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 14.08.2020
Objednávka Konzumné zemiaky 269,50 s DPH 31.08.2022 Milan Veliký Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 02.09.2022
Objednávka Prenájom telocvične na školenie učiteľov ZŠ a SŠ dňa 10.10.2022 v čase od 8:00 -15:00 hod. 175,00 s DPH 27.09.2022 Stredná športová škola Slovenský zväz bedmintonu, Slovenská 19, 080 01 Prešov Mgr. Zuzana Rajdugová generálna sekretárka 27.09.2022
Objednávka Potraviny a mliečne výrobky 781,84 s DPH 08.10.2020 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.10.2020
Faktúra 1 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠK/- 01/2021 46,80 s DPH Zmluva č. ZO/2018A13703-1 07.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 14.01.2021 05.02.2021
Faktúra 1 Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 01/2019(1 krát ) 46,80 s DPH Zmluva č. ZO/2018A137 03- 1 02.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 15.01.2019 24.01.2019
Faktúra 1 Zabezpečeniei výkonu zodpovednej osoby za 01/2020 46,80 s DPH Zmluva č. : ZO/2018A13703-1 02.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 13.01.2020 13.01.2020
Faktúra 2 Energetické služby za 01.01.- 31.01.2019 - ŠK, ŠJ, ŠI 11 998.72 s DPH Zmluva 04.01.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava - IČO : 46782532 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 24.01.2019 24.01.2019
Faktúra 2 Energetické služby ŠK, ŠJ, ŠI ˇ- 01/2020 11 457.20 s DPH Zmluva 10.01.2020 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava - IČO : 46782532 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 10.01.2020
Faktúra 2 Energetické služby 01/2021 - ŠK, ŠJ, ŠI 11 457,20 s DPH Zmluva č. Zmluva 11.01.2021 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava - IČO : 46782532 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 20.01.2021 05.02.2021
Faktúra 3 Doplnenie lekárničky ( Lyžiarský kurz 2019 ) - ŠK 37,53 s DPH Objednávka č.: ŠK/003/03 Zmluva č. Interná smernica č. 597/2017 09.01.2019 Lekarenrondo , s.r.o. Hlavná 50, 080 01 Prešov - IČO : 50121383 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 24.01.2019 24.01.2019
Faktúra 3 Maliarské potreby ( farby, štetce, valčeky ) - ŠK 240,20 s DPH Objednávka č.: G/067/01 ŠK/001/01 19.01.2021 Róbert Klein st. - ROAL Muškátová 38, 040 11 Košice - IČO : 45342423 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 20.01.2021 05.02.2021
Faktúra 3 Vysielanie Rádia šport v relácii " Kompas " - 01/2020 60,00 s DPH Zmluva č. Kúpna zmluva 17.01.2020 Rádio Šport s.r.o. Tolstého 18, 040 01 Košice - IČO : 35678851 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 28.01.2020 17.01.2020
Faktúra 4 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠK 02/2021 12,60 s DPH Zmluva č. 30375849 22.01.2021 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 27.01.2021 05.02.2021
Faktúra 4 Predplatné - Integrácia v škole - ZD - ŠK ( 1 ks ) 70,45 s DPH Objednávka č.: ŠK/001/01 Zmluva č. Interná smernica 09.01.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. P.O.BOX 148, 909 01 Skalica - IČO : 35908718 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 24.01.2019 24.01.2019
Faktúra 4 Lyžiarsky kurz 2020 - ubytovanie, zapožičanie lyži - ŠK 8 552.00 s DPH Objednávka č.: ŠK/074/01 17.01.2020 Erika Góčová - Penzión Erika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 17.01.2020
Faktúra 5 Kanister ecosolPLUS 33 kg - ŠJ ( 1 ks ) 173,76 s DPH Objednávka č. ŠJ/001/02 Zmluva č. 3/2018 09.01.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 31.01.2019 24.01.2019
Faktúra 5 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠI - 02/2021 12,60 s DPH Zmluva č. 30441823 22.01.2021 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 27.01.2021 05.02.2021
Faktúra 5 Prvá pomoc samolepka - ŠI ( 2ks ) 1,34 s DPH Zmluva č. : 201610/083/PZS 20.01.2020 BE-SOFT a.s. , Krakovská 2398/23, 040 11 Košice - IČO : 36191337 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 20.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/13721