Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 48 Publikácia - Prevádzka a hosp. školy - 02/2020 - ŠK 41,75 s DPH Objednávka č.: ŠK/011/02 24.02.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. P.O.BOX 148, 909 01 Skalica - IČO : 35908718 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 24.02.2020
Faktúra 8154/2021/ŠJ Mäsové výrobky 22,20 s DPH 194/2021 05.07.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2021 15.07.2021
Faktúra SJ/258 Ovocie a zelenina 331,95 s DPH 317/2023 14.04.2023 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 24.04.2023 25.04.2023
Faktúra SJ/257 Potraviny a mliečne výrobky 1 043.62 s DPH 314/2023 31/20/2022 14.04.2023 Eastfood s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 24.04.2023 25.04.2023
Faktúra SJ/260 Mäsové výrobky 240,19 s DPH 315/2023 31/29/2022 14.04.2023 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 24.04.2023 25.04.2023
Faktúra 8160/2021/ŠJ Potraviny a mliečne výrobky 298,32 s DPH 200/2021 09.07.2021 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2021 15.07.2021
Faktúra 8159/2021/ŠJ Mrazená zelenina a hydina 68,73 s DPH 201/2021 09.07.2021 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2021 15.07.2021
Faktúra SJ/261 Hovädzie a bravčové mäso 204,75 s DPH 316/2023 31/29/2022 14.04.2023 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 24.04.2023 25.04.2023
Faktúra 8158/2021/ŠJ Mäsové výrobky 7,13 s DPH 198/2021 07.07.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2021 15.07.2021
Faktúra 8160/2021/ŠJ Potraviny a mliečne výrobky 298,32 s DPH 200/201 09.07.2021 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2021 15.07.2021
Faktúra SJ/262 Vajcia 108,00 s DPH 313/2023 31/17/2022 14.04.2023 Eduard Gobl Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 24.04.2023 25.04.2023
Faktúra 8157/2021/ŠJ Bravčové mäso 10,56 s DPH 197/2021 07.07.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2021 15.07.2021
Faktúra 8156/2021/ŠJ Mrazená zelenina a hydina 167,24 s DPH 195/2021 07.07.2021 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2021 15.07.2021
Faktúra 8155/2021/ŠJ Bravčové mäso 40,76 s DPH 193/2021 05.07.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2021 15.07.2021
Faktúra SJ/264 Potraviny 574,66 s DPH 312/2023 31/14/2022 14.04.2023 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 24.04.2023 25.04.2023
Faktúra 8153/2021/ŠJ Potraviny a mliečne výrobky 347,35 s DPH 188/2021 02.07.2021 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2021 15.07.2021
Faktúra SJ/256 Potraviny 893,82 s DPH 310/2023 31/14/2022 14.04.2023 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 24.04.2023 25.04.2023
Faktúra SJ/265 Ovocie a zelenina 578,18 s DPH 319/2023 31/21/2022 17.04.2023 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 24.04.2023 25.04.2023
Faktúra 8152/2021/ŠJ Ovocie a zelenina 127,64 s DPH 187/2021 01.07.2021 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2021 15.07.2021
Faktúra 8151/2021/ŠJ Vajcia 16,20 s DPH 190/2021 01.07.2021 Eduard Gobl Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2021 15.07.2021
zobrazené záznamy: 1-20/13721