Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 37/2022 Pekárenské výrobky 12,35 s DPH 18.01.2022 VAMEX, a.s. Irena Miščíková vedúca ŠJ 21.01.2022
Faktúra 493 Réžia strava RS - za 12/2019 - ŠK 17,55 s DPH Zmluva č.: 8/2019 19.12.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 23.12.2019 23.12.2019
Faktúra 283 SV/TÚV RS - 07/2019 - ŠK 15,47 s DPH Zmluva č. Dohoda o odbere vody 26.08.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 30.08.2019 02.09.2019
Faktúra 1072 3.záloha elektrina - 10/2020 - ŠK, ŠJ, ŠIí 1 470,00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 01.10.2020 12.10.2020
Faktúra 451 SV/TÚV RS - 11/2019 230,27 s DPH Zmluva č.: Dohoda o odbere vody 10.12.2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 11.12.2019 12.12.2019
Objednávka 890/2023 Bravčové mäso a mäsové výrobky 226,33 s DPH 12.12.2023 Cimbaľák Miščíková Irena vedúca ŠJ 15.12.2023
Objednávka ŠK/119/4 Prekážka atletická TRACK nastaviteľná (8 ks - Atletika) - ŠK 292,50 s DPH 15.12.2023 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 18.12.2023
Faktúra 9004 Vrece protipovodňové 1 - komorové ( strecha ) - PČ 144,72 s DPH Objednávka č.: PČ/002/01 03.02.2020 REMPO UNIVERS EU s.r.o. Trieda SNP 341/90, 040 11 Košice 11.02.2020 13.02.2020
Zmluva ŠJ 10/2019 Zabezpečenie obedov pre žiakov z Detského domova s DPH 05.11.2019 Zem detí - Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 08.11.2019
Zmluva 606/2018 Zmluva ŠJ 3/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Anna Hoppejová Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva ŠJ 7/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 01.10.2021 Young Angeles Academy Young Angeles Academy PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 08.10.2021
Zmluva ŠJ 7/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 01.10.2021 Young Angeles Academy Young Angeles Academy PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 08.10.2021
Zmluva 629/2018 Zmluva ŠJ 5/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 ABY s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 663/2018 KZ - mlieko, mliečne výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 31.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 645/2018 KZ č.10/2018 - pekárenske výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 30.08.2018 VAMEX, a.s. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva ŠJ 2/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 01.09.2021 ACCEDE s.r.o. ACCEDE PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 03.09.2021
Zmluva ŠJ 5/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 07.09.2021 Centrum pre deti a rodiny Medzev Centrum pre deti a rodiny Medzev PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 10.09.2021
Zmluva ŠJ 6/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 07.09.2021 Centrum pre deti a rodiny Zem detí Centrum pre deti a rodiny zem detí PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 13.09.2021
Objednávka 163-2023 využitie ihriska a telocvične na tréningový proces v mesiaci máj 2023 170,00 s DPH 16.05.2023 Stredná športová škola HC Košice s.r.o. Tatiana Švecová riaditeľka školy 16.05.2023
Zmluva 893/2018 zml.o poskyt.dotácie na podporu rozvoja športu na r.2018 - CEZ ÚV SR 407/2018 4 364.00 s DPH 07.11.2018 Úrad vlády Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj , Nám.Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Ing.Rastislav Trnka predseda Košického samosprávneho kraja 12.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/13303