Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
Faktúra DF/351 Protipovodňové vrecia jednokomorové ( 45 ks) - ŠI 573,75 s DPH ŠI/037/1 09.09.2022 REMPO UNIVERS EU s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 21.09.2022 20.09.2022
Faktúra DF/341 Daň z nehnuteľnosti ŠK - 3. splátka 2022 179,74 s DPH 2022/105178/MK/2022/00184497 02.09.2022 Mesto Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 13.09.2022 20.09.2022
Faktúra DF/342 Komunálny odpad 3. splátka 2022 - ŠK, ŠJ, ŠI 7 444.28 s DPH MK/B/2022/158143/MK/B/2022/00211720/25 02.09.2022 Mesto Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 23.09.2022 20.09.2022
Faktúra DF/343 Energetické služby 09/2022 - ŠK, ŠJ, ŠI 11 395.77 s DPH Zmluva 05.09.2022 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 13.09.2022 20.09.2022
Faktúra DF/344 Kryt neónov,HEPA filter, hadice do vysávačov, náhradná hubica,vypínače, svietidlá - ŠI 470,84 s DPH ŠI/047/1 05.09.2022 SALT TS s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 13.09.2022 20.09.2022
Faktúra DF/345 Európa v kocke - ŠK 154,20 s DPH ŠK/066/2 05.09.2022 bestzoo.sk s. r. o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 06.09.2022 20.09.2022
Faktúra DF/346 Nákup PHM 08/2022 - ŠK 315,75 s DPH SN-SSN-56100-02 05.09.2022 SLOVNAFT, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 29.09.2022 20.09.2022
Faktúra DF/347 Stravné lístky za 08/2022 - ŠI 211,50 s DPH ŠI/048/1 KZFA/20110901 d.č.1 07.09.2022 Up Déjeuner, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 13.09.2022 20.09.2022
Faktúra DF/348 Pracovné oblečenie - ŠI 93,84 s DPH ŠK/039/1 07.09.2022 REMPO UNIVERS EU s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 21.09.2022 20.09.2022
Faktúra DF/349 Balóny s potlačou loga školy ( Výročie školy) - ŠK 119,04 s DPH ŠK/065/4 09.09.2022 Ing. Barbora Dudovičová - 3i Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 13.09.2022 20.09.2022
Faktúra DF/350 Nedoplatok za elektrickú energiu 08/2022 - ŠK (Ihrisko) 45,82 s DPH 5100000125C 09.09.2022 VSE a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 13.09.2022 20.09.2022
Faktúra DF/352 Samolepky (Zákaz Fakjčenia - 2 ks) - ŠJ 8,88 s DPH 2020011/054/BTS,OPP 12.09.2022 BE-SOFT a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 21.09.2022 20.09.2022
Faktúra DF/339 Školské knihy - ŠK 183,70 s DPH ŠK/065/2 02.09.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 13.09.2022 19.09.2022
Objednávka ŠK/073/1 Oprava motorového vozidla Hyundai I30 KE647IG - ŠK 760,00 s DPH 12.09.2022 Framis s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 12.09.2022
Faktúra DB/15 Preplatok za teplo a TÚV za 08/2022 - ŠK 0,28 s DPH Zmluva o dodávke 14.09.2022 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 28.09.2022 20.09.2022
Faktúra ZF/82 Predplatné -ŠPORT od 01.010.2022 - 31.12.2022 - ŠK 49,60 s DPH ŠK/069/2 13.09.2022 Slovenská pošta, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 21.09.2022 20.09.2022
Faktúra ZF/83 Školské knihy - ŠK 156,14 s DPH ŠK/072/3 13.09.2022 Internet- Handel, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 21.09.2022 20.09.2022
Faktúra DF/353 Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 08/2022 37,80 s DPH SZ2020/KE4203 12.09.2022 ESPIK Group s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 21.09.2022 20.09.2022
Faktúra DF/354 Studená voda a SV/TÚV za 08/2022 - RS 122,93 s DPH Dohoda o odbere vody 12.09.2022 Školský internát Antona Garbana Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 21.09.2022 20.09.2022
zobrazené záznamy: 1-20/13721