Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka ŠI/009/01 Oprava kopirky Bizhub 162 + servis s DPH 25.05.2021 ANDY comp s.r.o. Čordáková 28, 040 23 Košice- Sidlisko KVP, Slovenská republika IČO : 46564926 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 25.05.2021
Objednávka ŠK/035/2 Beh CITY RUN - ( GRANT - KARPATSKÁ NADÁCIA: MÁME RADI UKRAJINU) - ŠI 33,00 s DPH 11.05.2022 Maratónsky klub Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 11.05.2022
Objednávka SF/003/01 Darčekové poukážky 3 900,00 s DPH 27.11.2020 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 2 Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 30.11.2020
Faktúra 97 Daň z nehnuteľnosti ŠK - 1. splátka 2021 179,74 s DPH Zmluva č. MK/B2021/106792/MK/2021/00192762/62 03.05.2021 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.05.2021
Objednávka ŠK/080/02 Doplnky do lekarničiek 307,94 s DPH 19.11.2020 Lekarenrondo , s.r.o. Hlavná 50, 080 01 Prešov - IČO : 50121383 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 19.11.2020
Faktúra DF/464 Dychová skúšku na alkohol v rámci pravidelnej kontroly ( nad rámec zmluvy) - ŠJ 12,00 s DPH 2020011/054/BTS,OPP 14.11.2022 BE-SOFT a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.11.2022 16.11.2022
Objednávka ŠK/008/02 Inzerát - 08.02.202( l krát ) a 14.2.2020 ( 1 krát ) 240,00 s DPH 03.02.2020 FPD Media a.s. Palisady 29 A, 811 01 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 03.02.2020
Objednávka ŠK/029/1 Krycie fólie, lepiace pásky ( maľovanie školy) - ŠK 105,42 s DPH 116/2021 22.04.2022 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 22.04.2022
Faktúra 398 Materiál na upratovanie čistenie - ŠK 815,34 s DPH Objednávka č.: ŠK/083/02 Zmluva č. 611-6/2019 27.11.2020 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.11.2020 30.11.2020
Objednávka ŠK/091/02 Mikina s rukávom ( 2 ks ) 28,80 s DPH 09.12.2020 REMPO UNIVERS EU s.r.o. Trieda SNP 341/90, 040 11 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 09.12.2020
Faktúra DF/269 Nedoplatok za vodné, stočné 29.03.2022 - 28.06.2022 - ŠK 247,87 s DPH 30-000019099PO2009 01.07.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 13.07.2022 11.07.2022
Objednávka VP/002/03 Numerická klavesnica ( 1ks ), Traveler ( 5 ks ) 64,00 s DPH 11.08.2020 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 11.08.2020
Faktúra 463 Nákup PHM 12/2021 - ŠK 94,98 s DPH SN-SSN-56100-02 20.12.2021 SLOVNAFT, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 21.12.2021 20.12.2021
Faktúra SF/1 Občerstvenie na výjazdovú pracovnú hodnotiacu poradu zamestnancov SŠŠ dňa 30.03.2023 248,10 s DPH SF/001/1 30.03.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 31.03.2023 31.03.2023
Objednávka ŠK/080/1 Opakované posúdenie zdravotného rizika pracovnou zdravotnou službou - ŠK,ŠJ,ŠI 540,00 s DPH 03.10.2022 BE-SOFT a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 03.10.2022
Objednávka ŠK/061/1 Oprava notebooku Lenovo IdeaCentre 520 100,00 s DPH 24.08.2023 Miroslav Šimko Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 24.08.2023
Objednávka ŠK/050/2 Oprava notebooku Lenovo IdeaCentre 520 140,00 s DPH 27.06.2023 Miroslav Šimko Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 27.06.2023
Faktúra 375 Oprava po kontrole OP a OS hasiaich prístrojov, hydtantov a hadíc - ŠK,ŠJ,ŠI 774,40 s DPH ŠK/078/03 12.11.2021 Filip Šamaj Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.11.2021 12.11.2021
Objednávka ŠK/108/2 Oprava počítača Lenovo AiO - napájacia časť 50,00 s DPH 30.11.2023 Miroslav Šimko Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 30.11.2023
Faktúra 473 Ostatné doplnky do kuchyne na varenie - ŠJ 956,44 s DPH ŠJ/033/02 21.12.2021 CORA GASTRO, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 22.12.2021 21.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/13721