Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 205/2021 Učebnice - NJ, RJ, AJ s DPH 10.09.2021 17.09.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 10.09.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 890/2018 oprava kanalizácie 7 500,00 s DPH 09.11.2018 19.11.2018 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 09.11.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 242/2021 Skrine, stoly, obklad steny s DPH 30.11.2021 08.12.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.11.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 218/2020 Traktor na údržbu plochy ihriska s príslušenstvom bez DPH 06.10.2020 13.10.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 06.10.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 240/2021 Rekonštrukcia telocvične T-18 - PD s DPH 26.11.2021 06.12.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 26.11.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 545/2019 Pojazdné lešenie s pracovnou plošinou-výzva na určenie PHZ/ Prieskum trhu s DPH 26.09.2019 04.10.2019 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 26.09.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 158/2020 Oprava chodby - 2.etapa 4 890,00 bez DPH 25.06.2020 09.07.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 25.06.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 79/2021 Literárne pomôcky k projektu "Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti s DPH 31.03.2021 15.04.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 31.03.2021
Faktúra 1072 3.záloha elektrina - 10/2020 - ŠK, ŠJ, ŠIí 1 470,00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 01.10.2020 12.10.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 900/2018 Osobný výťah 58 000,00 s DPH 14.11.2018 30.11.2018 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 14.11.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 255/2020 Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky 43 909,95 bez DPH 02.12.2020 14.12.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 02.12.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 133/2021 Mlieko a mliečne výrobky s DPH 21.06.2021 28.06.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 889/2018 oprava šatne č.47 4 973,00 s DPH 08.11.2018 16.11.2018 20.12.2018 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice 08.11.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 164/2020 Chlieb a pečivo 15 158,00 bez DPH 22.07.2020 06.08.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 22.07.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 228/2020 Komplexné zabezpečenie služieb BOZP a OPP s DPH 15.10.2020 23.10.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 15.10.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 107/2021 Revízie elektrických zariadeni_ PHZ-ZsNH s DPH 21.05.2021 31.05.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.05.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 134/2021 Ryby a mrazený tovar s DPH 21.06.2021 28.06.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 135/2021 Hydina s DPH 21.06.2021 28.06.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 136/2021 Hrubý tovar s DPH 21.06.2021 29.06.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 254/2020 Výmena osvetlenia v triedach - I.etapa s DPH 30.11.2020 08.12.2020 29.12.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/13721