Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 219 Komunálny odpad ŠK, ŠJ, ŠI . 2.splátka 2019 5 648,58 s DPH Zmluva č. : MK/B/2019/1658, 4/MK/ 18.06.2019 Mesto Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2019 21.06.2019
Faktúra 326 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku ŠK, ŠJ, ŠI - 09/2019 4 020,06 s DPH Zmluva č.: 30-000019099PO2009 30.09.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.10.2019
Faktúra 1016 1. záloha elektrina 03/2021 - ŠK 1 470,00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 01.03.2021 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 02.03.2021 03.03.2021
Faktúra 26 Studená voda 12/2020- 1/2021 a SV/TÚV - 10-11/2020-ŠK 3,62 s DPH Zmluva č. Zmluva o odbere vody 19.02.2021 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra 4002 Elektrická smažiaca panvica - ŠJ 4 150,90 s DPH Zmluva č.: E.č.44412/2019 30.09.2019 CORA GASTRO, s.r.o. Traktorová 1 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 01.10.2019
Faktúra 25 Plošná inzercia ( reklama školy 18.2.2021 ) - ŠK 132,00 s DPH Objednávka č.: ŠK/002/01 19.02.2021 Nový čas , a.s. Prievozská 14, 821 09 Bratislava - Ružinov Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 22.02.2021 22.02.2021
Faktúra 24 Oprava sauny ( Regeneračné stredisko ) - ŠK 5 705,83 s DPH Zmluva č. Zmluva o dielo 257-9/2020 16.02.2021 SINEC BUILD s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 02.03.2021 05.03.2021
Faktúra 324 Integrácia v škole - 09/2019 - ŠK 46,75 s DPH Objednávka č.: ŠK/061/02 30.09.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. P.O.BOX 148, 909 01 Skalica Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 02.10.2019
Faktúra 23 Gumová podložka pre banky ( chémia ) - ŠK 28,18 s DPH Objednávka č.: ŠK/002/02 16.02.2021 Škola. sk. s.r.o. , Odborárska 21, 83102 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 19.02.2021 19.02.2021
Faktúra 22 Soľ posypová 25 kg(8 ks ) - ŠK 40,22 s DPH Objednávka č.: ŠK/007/02 Zmluva č. 611-6/2019 16.02.2021 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 19.02.2021 19.02.2021
Faktúra 325 Servis a údržba výťahov - 09/2019 - ŠJ, ŠI 111,24 s DPH Objednávka č.: ŠI/008/02 30.09.2019 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.10.2019
Faktúra 327 Prostriedky na upratovanie - ŠI 1 099,01 s DPH Objednávka č.: ŠI/027/01 Zmluva č.: 2/2018 30.09.2019 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.10.2019
Faktúra 1018 3. záloha elektrina 03/2021 1 470,00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 01.03.2021 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.03.2021
Faktúra 9034 Prostriedky na upratovanie - PČ 334,84 s DPH Objednávka č.: PČ/017/01 Zmluva č.: 2/2018 30.09.2019 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.10.2019
Faktúra 9035 Nákup tonerov - PČ 184,20 s DPH Objednávka č. PČ/015/01 Zmluva č.: 4/2018 30.09.2019 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.10.2019
Faktúra 329 Stravné lístky ŠI - 09/2019 (88 ks ) 337,04 s DPH ŠI/028/01 Zmluva č.: KZFA/20110901d.č.1 01.10.2019 UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 2 Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.10.2019
Faktúra 330 Voda z povrchového odtoku ŠG, ŠJ, ŠI - 09/2019 345,19 s DPH Zmluva č.: 30-000019099PO2009 01.10.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.10.2019
Faktúra 1071 1.záloha elektrina ŠK, ŠI - 10/2019 1 210,00 s DPH Zmluva č.: 5100000124C 01.10.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.10.2019
Faktúra 1072 2.. záloha elektrina ŠK, ŠI - 10/2019 1 210,00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 01.10.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.10.2019
Faktúra 1073 3.záloha elektrina ŠK,ŠJ, ŠI - 10/2019 1 210.00 s DPH Zmluva č. 5100000124C 01.10.2019 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 04.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/13721