Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
Faktúra SJ/431 Mäsové výrobky 40,33 s DPH 1/2022 248/2021 07.07.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2022 14.07.2022
Faktúra DF/286 Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 06/2022 102,60 s DPH SZ2020/KE4203 08.07.2022 ESPIK Group s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 13.07.2022 11.07.2022
Objednávka ŠK/054/1 Školské tlačivá na školský rok 2022/2023 s DPH 11.07.2022 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačiv, a.s.SEVT a.s. ( skrátená verzia obchodného mena / Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 11.07.2022
Objednávka ŠK/052/1 Čistiace potreby - ŠK 730,04 s DPH 116/2021 01.07.2022 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 01.07.2022
Faktúra DF/287 Materiál na upratovanie - ŠK 730,04 s DPH ŠK/052/1 116/2021 12.07.2022 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.07.2022 13.07.2022
Faktúra DF/288 Služby pre TV - elektrická energia za II.Q/2022 - ŠK 257,58 s DPH 238/2012 12.07.2022 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.07.2022 13.07.2022
Faktúra DF/289 Údržba a servis výťahov za 06/2022 - ŠJ, ŠI 111,24 s DPH ŠI/001/1 12.07.2022 DUKOS Dušan Kolesár, Opatovská 46, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.07.2022 13.07.2022
Faktúra DF/290 Zasklenie okien - ŠI 896,40 s DPH ŠI/037/2 12.07.2022 DUKOS Dušan Kolesár, Opatovská 46, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.07.2022 13.07.2022
Faktúra DF/291 Služby pre TV - vodné, stočné a zrážková voda za II.Q/2022 - ŠK 310,40 s DPH 238/2012 12.07.2022 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.07.2022 13.07.2022
Faktúra SJ/430 Potraviny a mliečne výrobky 140,18 s DPH 535/2022 136/2021 04.07.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2022 14.07.2022
Faktúra SJ/432 Bravčové mäso 55,44 s DPH 536/2022 248/2021 06.07.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2022 14.07.2022
Faktúra DF/284 Telefón 06/2022 - ŠK, ŠJ, ŠI 283,37 s DPH Zmluva o poskyt.služieb 08.07.2022 Slovak Telekom a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 13.07.2022 11.07.2022
Faktúra SJ/433 Pekárenské výrobky 37,67 s DPH 533.534/2022 167/2021 08.07.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2022 14.07.2022
Faktúra SJ/434 Ovocie a zelenina 193,34 s DPH 2/2022 168/2021 11.07.2022 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.07.2022 14.07.2022
Faktúra DB/8 Preplatok za teplo a TÚV za 06/2022 - ŠK 0,28 s DPH Zmluva o dodávke 14.07.2022 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 28.07.2022 15.07.2022
Faktúra DF/292 Prenájom 50 m bazéna za obdobie 062022 ( vodné pólo) - ŠK 178,00 s DPH ŠK/042/4 15.07.2022 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.07.2022 15.07.2022
Faktúra DF/293 Prenájom 50 m bazéna za obdobie 06/2022 ( vodné pólo) - ŠK ólo) - ŠK 540,00 s DPH ŠK/042/5 15.07.2022 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.07.2022 15.07.2022
Faktúra DF/294 Prenájom 25 m bazéna za obdobie 06/2022 ( športová príprava) - ŠK 120,00 s DPH ŠK/042/6 15.07.2022 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.07.2022 15.07.2022
Faktúra DF/295 Prenájom 25 m bazéna za obdobie 06/2022 ( plavci) - ŠK 462,00 s DPH ŠK/042/7 15.07.2022 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.07.2022 15.07.2022
zobrazené záznamy: 1-20/13303