Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZF/41 Stan 2ks, karimatka 2ks ( DOFE) - ŠK 236,00 s DPH ŠK/036/1 16.01.1900 Decathlon SK s. r. o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 16.05.2023
Faktúra SJ/486 Bravčové mäso 20,52 s DPH 605/2022 20,52 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 08.09.2022 14.09.2022
Faktúra SJ/422 Potraviny 392,80 s DPH 515/2023 SJ/422 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 15.06.2023 16.06.2023
Faktúra VP/9 Kancelársky papier - VP 141,00 s DPH VP/010/1 Rámcová dohoda č.14/1/16/2023 24.04.2024 Bona Plus s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 18.12.2023 05.01.2024
Objednávka ŠI/012/02 Oprava vyťahu po zaseknutí - havarijný stav ( 1 krát ) s DPH TUCHYŇA TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 11.06.2021
Faktúra DF/486 Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 12/2022 - ŠK. ŠI 46,80 s DPH ZO/2018A13703 -1 01.12.2012 osobný údaj , s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 09.12.2022 09.12.2022
Faktúra DF/487 Údržba a servis výťahov za 11/2022 - ŠJ, ŠI 111,24 s DPH ŠI/001/1 01.12.2012 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 09.12.2022 12.12.2022
Faktúra DF/490 Prenájom gymnastickej telocvične za 11/2022 - ŠK 180,00 s DPH ŠK/042/2 01.12.2012 Gymnastik Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 09.12.2022 12.12.2022
Faktúra DF/486 Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 11/2022 - ŠK. ŠI 46,80 s DPH ZO/2018A13703 -1 01.12.2012 osobný údaj , s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 09.12.2022 09.12.2022
Faktúra DF/486 Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 12/2022 - ŠK. ŠI 46,80 s DPH ZO/2018A13703 -1 01.12.2012 osobný údaj , s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 09.12.2022 09.12.2022
Faktúra ZF/104 2. záloha elektrina 12/2022 - ŠK, ŠI 6 680,00 s DPH 5100000124C 01.12.2012 VSE a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 12.12.2022
Faktúra ZF/106 Záloha elektrina 12/2022- ŠK (RS) 780,00 s DPH 5100000124C 01.12.2012 VSE a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 12.12.2022
Faktúra DF/490 Prenájom gymnastickej telocvične za 11/2022 - ŠK 180,00 s DPH Zmluva č. 007/GK IČ: 31/19/2022 01.12.2012 Gymnastik Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 09.12.2022 12.12.2022
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
Zmluva 510/2018 Darovacia zmluva č. 04923/2018/OSK-20509 o prevode vlastníctva hnuteľ.majetku štátu 0,00 s DPH 22.06.2018 Národné športové centrum Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 15.08.2018
Zmluva 441-2/2018 Dodatok č.1 k ZoD 1/2018 - oprava trafostanice -predlženie termínu 0,00 s DPH 20.07.2018 VajaTech, s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice šice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 20.07.2018
Zmluva 646/2018 Zmluva na dodávku zeleniny a ovocia pre škol.jedáleň 0,00 s DPH 30.08.2018 HORTI s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 645/2018 KZ č.10/2018 - pekárenske výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 30.08.2018 VAMEX, a.s. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 641/2018 Kúpna zmluva na mäso, mäsové výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 30.08.2018 CIMBAĽÁK s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 606/2018 Zmluva ŠJ 3/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Anna Hoppejová Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
zobrazené záznamy: 1-20/13721