Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
Objednávka 231/2022 Mrazená zelenina a hydina 220,42 s DPH 18.03.2022 Inmedia hydina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 22.03.2022
Zmluva 60/ 2 /2022/ GZ1-TV krátkodobý nájom telocvične s DPH 16.03.2022 Športový klub Podpor Pohyb Košice, o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 16.03.2022
Zmluva 31/ 5/ 2022/ GZ1 Dod.č.2 k ZO/2018A13703-1výkon činnosti zodpovednej osoby s DPH 23.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 25.03.2022
Faktúra IF/2 Vypracovanie projektovej dokumentácie " Rekonštrukcia telocvične T-18 - PD" - ŠK 42 600.00 s DPH Zmluva o dielo e.č.240/2021 28.03.2022 ODYSEA-PROJEKT s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 30.03.2022 29.03.2022
Faktúra DF/110 Oprava učebne (GEO) - ŠK 16 114.32 s DPH Zmluva o dielo e.č.229/2021 28.03.2022 elektromont Košice, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 30.03.2022 29.03.2022
Objednávka 228/2022 Mäsové výrobky 34,78 s DPH 17.03.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 22.03.2022
Objednávka 229/2022 Bravčové mäso 116,30 s DPH 17.03.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 22.03.2022
Objednávka 226/2022 Potraviny a mliečne výrobky 669,64 s DPH 18.03.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 22.03.2022
Objednávka 237/2022 Ovocie a zelenina 362,02 s DPH 21.03.2022 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 25.03.2022
Objednávka 202/2022 Pekárenské výrobky 82,40 s DPH 11.03.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 18.03.2022
Objednávka 235/2022 Ovocie a zelenina 378,16 s DPH 21.03.2022 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 25.03.2022
Objednávka 233/2022 Mäsové výrobky 85,62 s DPH 21.03.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 25.03.2022
Objednávka 234/2022 Bravčové mäso 60,03 s DPH 21.03.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 25.03.2022
Objednávka 220/2022 Pekárenské výrobky 57,96 s DPH 15.03.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 22.03.2022
Objednávka 224/2022 Pekárenské výrobky 20,46 s DPH 16.03.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 22.03.2022
Objednávka 227/2022 Pekárenské výrobky 55,66 s DPH 17.03.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 22.03.2022
Objednávka 230/2022 Pekárenské výrobky 78,31 s DPH 18.03.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 22.03.2022
Objednávka 199/2022 Pekárenské výrobky 18,32 s DPH 10.03.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 14.03.2022
Objednávka 209/2022 Pekárenské výrobky 89,04 s DPH 11.03.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 18.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/13721