Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Faktúra 178 Publikácia - Zákonník práce - ŠK 15,50 s DPH Objednávka č.: ŠK/026/02 24.05.2019 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 9015 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 06/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30441822 23.05.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 9016 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 06/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30603587 23.05.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 9017 Pranie prádla - PČ 162,75 s DPH Objednávka č.: PČ/007/01 Zmluva č.: 1/2018 24.05.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 175 Dodávka a montáž kamery - ŠK, ŠI 841,20 s DPH Objenávka č.: ŠK/023/01 23.05.2019 CI - servis SK, s.r.o. Werferova 3, 040 01 Košice - IČO : 36725846, Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 176 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠK - 06/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30375849 23.05.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 177 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠI - 06/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30441823 23.05.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 179 Odborné časopisy na šk. rok 2019/2020 - ŠK 217,40 s DPH Objednávka č.: ŠK/039/01 24.05.2019 ARES s.r.o. Elektrárenská 12091, 83104 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka ŠK/038/01 Pranie prádla 47,50 s DPH 13.05.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 180 Pranie prádla - ŠK 47,50 s DPH Objednávka č.: ŠK/038/01 Zmluva č.: 1/2018 24.05.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 181 Pranie prádla - (RS) - ŠK 76,90 s DPH Objednávka č.: ŠK/037/01 Zmluva č.: 1/2018 24.05.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 182 Pranie prádla ŠI 8,85 s DPH Objednávka č.: ŠI/013/01 Zmluva č.: 1/2018 24.05.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka 305/2019 Pekárenské výrobky 8,12 s DPH 10.05.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 307/2019 Pekárenské výrobky 16,10 s DPH 13.05.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 311/2019 Pekárenské výrobky 21,62 s DPH 14.05.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Zmluva 386/2019 Dodatok č.1/2019 k zml.č.1030271912 o dodávke a odbee tepla a TUV s DPH 16.05.2019 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Objednávka ŠK/037/01 Pranie prádla pre ŠK ( 141 ks / 76,90 s DPH 10.05.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka 323/2019 Bravčové mäso 79,00 s DPH 21.05.2019 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Faktúra 8239/2019/ŠJ Pekárenské výrobky 67,89 s DPH 294,299,301/2019 14.05.2019 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 22.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2368