Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF/212 Oprava PC AIO ( B206) 126,00 s DPH ŠK/040/2 15.06.2023 Datacomp s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 23.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/209 Pranie prádla - ŠI 128,20 s DPH ŠI/027/1 Rámcová dohoda o posk.sl č.31/23/2022 14.06.2023 Ing. Ján Magur - PRÁČOVŇA PRIMA Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 16.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/199 Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 05/2023 91,80 s DPH SZ2020/KE4203 06.06.2023 ESPIK Group s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 16.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/200 Materiál na upratovanie a čistenie - ŠK 1 278,28 s DPH ŠK/038/1 116/2021 07.06.2023 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 16.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/201 Spracovanie rozpočtu - rozvody zdravotechniky v ŠI - ŠI 100,00 s DPH ŠI/024/2 07.06.2023 Ing. Jana Kušnieriková Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 19.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/202 Nedoplatok elektrická energia 05/2023 - RS 65,95 s DPH 5100000124C 08.06.2023 Východoslovenská energetika a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 16.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/203 Nedoplatok za elektrickú energiu 05/2023 - ŠK (Ihrisko) 143,99 s DPH 5100000125C 08.06.2023 Východoslovenská energetika a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 16.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/204 Deratizácia - ŠK 420,00 s DPH ŠK/037/1 09.06.2023 DERO s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 16.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/205 Deratizácia - ŠI 168,00 s DPH ŠI/022/1 09.06.2023 DERO s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 16.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/206 Telefón 05/2023 - ŠK, ŠJ, ŠI 280,55 s DPH Zmluva o poskyt.služ 09.06.2023 Slovak Telekom a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 16.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/207 Telefón 05/2023 - ŠK (RS) 9,04 s DPH Zmluva o poskyt.služ 09.06.2023 Slovak Telekom a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 16.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/208 Materiál na údržbu - ŠK,ŠJ,ŠI 484,30 s DPH ŠI/028/1, ŠJ/009/1, 13.06.2023 Róbert Klein st.- ROAL Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 16.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/210 Pranie prádla - ŠK 79,40 s DPH ŠK/043/1 Rámcová dohoda o posk.sl č.31/23/2022 14.06.2023 Ing. Ján Magur - PRÁČOVŇA PRIMA Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 16.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/197 Prenájom 50 m bazéna ( vodné pólo) za obdobie 05/2023 - ŠK 381,00 s DPH ŠK/065/1 05.06.2023 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 23.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/211 Pranie prádla - RS 218,40 s DPH ŠK/041/2 Rámcová dohoda o posk.sl č.31/23/2022 14.06.2023 Ing. Ján Magur - PRÁČOVŇA PRIMA Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 16.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/213 Prenájom gymnastickej telocvične za 06/2023 - ŠK 160,00 s DPH Zmluva č.007/GK IČ:31/19/2022 16.06.2023 Gymnastik Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 23.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/214 Nákup PHM 06/2023 - ŠK 142,97 s DPH SN-SSN-56100-02 19.06.2023 SLOVNAFT, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 23.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/215 Servis HP LJ M1132 MPP ( učtáreň, hospodárka) - ŠK 137,80 s DPH ŠK/047/1 20.06.2023 ANDY comp s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 23.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/216 Čipový kľúč RFID (200 ks) - ŠJ 360,00 s DPH ŠJ/010/1 20.06.2023 SOFT - GL s.r.o Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 23.06.2023 04.07.2023
Faktúra DF/217 Studená voda a SV/TÚV za 05/2023 - RS 434,72 s DPH Dohoda o odbere vody 20.06.2023 Školský internát Antona Garbana Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 23.06.2023 04.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/13303