Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 86/2021 Dod.č.1/2021 k zml.1030271912 od dod a odb.tepla a TUV-fakturácia fix.nakl. s DPH 19.05.2021 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 25.05.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 86/2020 Pomôcky IKT k projektu"Podpora čitateľskej, matematickej , finančnej a prírodovednej gramotnosti" s DPH 27.03.2020 14.04.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 27.03.2020
Zmluva ŠK/095/03 OP a OS elektroinštal.NN a OP a OS elektrospotreb.a ručného náradia s DPH 18.12.2020 DERO s.r.o. Wuppertálska 2, 040 23 Košice - Sidlísko KVP - IČO : 36572276 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 18.12.2020
Objednávka ŠK/027/01 Prenájom kontajnera 10m3 ( 1 krát ) s DPH 12.05.2020 H&V Investment, s.r.o. Krosnianská 19, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 12.05.2020
Objednávka ŠK/030/01 Prenájom kontajnera 10m3 ( 1 krát ) s DPH 25.05.2020 H& V Investment, s.r.o. Krosnianská 19, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 25.05.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 242/2021 Skrine, stoly, obklad steny s DPH 30.11.2021 08.12.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.11.2021
Zmluva 118/2020 Rámcová dohoda o poskytnutí služieb UNLP ubytovanie zdravotníckemu personálu počas trvania dobrovoľnej alebo nútenej karantény s DPH 18.05.2020 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 19.05.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 243/2021 Rekonštrukcia školskej kuchyne - PD s DPH 30.11.2021 09.12.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.11.2021
Zmluva 97/2020 Dodatok č.1 k zml.ZO/2018A13703 o zabezp.výkonu Zodpov.osoby s DPH 06.04.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.04.2020
Faktúra 6008 Notebook HP 540 GB (ZK - Poznaj svoje peniaze) - VP s DPH VP/008/01 14.12.2021 Datacomp s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 16.12.2021 14.12.2021
Zmluva 25-2/2019 Dohoda o skončení nájmu založeného zmluvou č.2/2019 s DPH 29.03.2019 ŠK Hornets Košice - mládež, o.z. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 29.03.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 150/2021 Prieskum trhu PHZ_ZsNH - Nábytok na mieru s DPH 28.06.2021 02.07.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 28.06.2021
Zmluva 267/2019 Zmluva o nájme č. 6/2019 - ihrisko s DPH 05.04.2019 Letecko-modelársky klub Humenné Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 05.04.2019
Zmluva 268-2/2019 Dodatok č.2 k Zmluve na vyprac.PD-Rekonštrukcia ŠI s DPH 04.11.2019 ARTAX, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 04.11.2019
Objednávka ŠK/046/01 Oprava kopirky HPLJM1132 MFP ( učtaáreň ) s DPH 24.06.2021 ANDY comp s.r.o. Čordáková 28, 040 23 Košice- Sidlisko KVP, Slovenská republika IČO : 46564926 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 24.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 136/2021 Hrubý tovar s DPH 21.06.2021 29.06.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 135/2021 Hydina s DPH 21.06.2021 28.06.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 134/2021 Ryby a mrazený tovar s DPH 21.06.2021 28.06.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 21.06.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 246/2021 Oprava obvodového múra, steny a podlahy v miestnosiach RS s DPH 10.12.2021 20.12.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 10.12.2021
Objednávka 1030271912/2023 objednávka na dohodnuté množstvo tepla-regulačný rok 2023 s DPH 1030271912 21.10.2022 Tepelné hospodárstvo Košice s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Tatiana Švecová riaditeľka školy 09.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/10860