Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 49/2020 Publicita Projektu_Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti s DPH 11.02.2020 21.02.2020 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 11.02.2020
Zmluva ŠJ 1/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 03.09.2021 Súkromná základná škola Súkromná základná škola PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 06.09.2021
Objednávka ŠK/098/01 Oprava práčky Gorenje v školskej jedálni ( 1 krát ) s DPH 27.12.2019 Ladislav FLIG Čiernomorská 314, 040 12 Košice- Nad Jazerom Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 27.12.2019
Objednávka ŠI/017/02 Výmena konektoru a spojky na kamere ( 1 krát ) s DPH 15.07.2021 CI - servis SK, s.r.o. Werferova 3, 040 01 Košice - IČO : 36725846, Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 15.07.2021
Zmluva 247/2019 Zmluva o spolupráci pri vydávaní žiackych, učiteľ.preukazov ISIC/EURO26 s DPH 01.04.2019 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 02.04.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 182/2021 Výmena okien v škole s DPH 18.08.2021 31.08.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 18.08.2021
Zmluva 178/2021 Prepracovanie PD "Rekonštrukcia školského interátu" s DPH 30.08.2021 JMP Projekty s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 06.09.2021
Objednávka ŠK/053/04 Oprava motorového vozidla Daewoo Lanos KE034 BK s DPH 26.08.2019 PRENAD - František Miško, Jesenná 2, 080 05 Prešov Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 26.08.2019
Objednávka ŠK/051/02 Odťah vozidla IVECO ( 1 krát ) s DPH 08.08.2019 PRENAD - František Miško, Jesenná 2, 080 05 Prešov Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 08.08.2019
Zmluva 537/2019/OSM-24891 Dodatok č.4 k Protokolu o zverení nehnuteľ.do správy 12.9.20106 s DPH 25.11.2019 Košický samosprávny kraj Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 10.12.2019
Zmluva 478/2017-1/2019 Dodatok č.2 k Zml.o dodávke didaktických prostriedkov č. 2017_MPC_EGO_084 s DPH 14.11.2019 Metodicko-pedagogické centrum Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 09.12.2019
Objednávka ŠJ/010/01 Oprava práčky - ŠJ s DPH 13.09.2021 Ladislav FLIG Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 13.09.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 205/2021 Učebnice - NJ, RJ, AJ s DPH 10.09.2021 17.09.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 10.09.2021
Zmluva ŠJ 2/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 01.09.2021 ACCEDE s.r.o. ACCEDE PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 03.09.2021
Objednávka ŠJ/006/01 Oprava chladničky ( 1 krát ) s DPH 12.08.2021 FRIGÓRIA - Djulgerov Maroš, Opatovská cesta 31, 040 11 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 12.08.2021
Zmluva ŠJ 5/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 07.09.2021 Centrum pre deti a rodiny Medzev Centrum pre deti a rodiny Medzev PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 10.09.2021
Zmluva ŠJ 4/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 07.09.2021 Spojená škola Alejová Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 10.09.2021
Zmluva ŠJ 3/2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre školský rok 2021/2022 s DPH 03.09.2021 ŠK Olympia - SŠŠ Košice - vodné pólo ŠK Olympia Bc. Peter Franko predseda klubu 10.09.2021
Objednávka ŠK/084/01 OP a OS ručného náradia a elektrických spotrebičov - povinná ročná prehliadka ( 1 krát ) s DPH 27.11.2019 DERO s.r.o. Wuppertálska 2, 040 23 Košice - Sidlísko KVP - IČO : 36572276 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 27.11.2019
Objednávka ŠJ/021/01 Revíizia plynu a plynových zariadení v ŠJ ( 1 krát ) s DPH 13.11.2019 RADEXY s..r.o. Šafariková 17, 040 11 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 13.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/13721