Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka ŠK/031/02 Oprava kosačky ( 1 krát ) s DPH 20.05.2021 STÉNIA Poštová 11,. 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka 20.05.0201
Objednávka ŠK/109/4 Perá s potlačou mix farieb 100 ks - ŠK 160,32 s DPH 01.12.2023 Building D, Xerox Tecchnology Park - NATIONAL Pen Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 01.12.2003
Objednávka ŠK/109/7 Perá s potlačou čierne (1000 ks) - ŠK 572,40 s DPH 01.12.2023 Building D, Xerox Tecchnology Park - NATIONAL Pen Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 01.12.2003
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
Zmluva 441-2/2018 Dodatok č.1 k ZoD 1/2018 - oprava trafostanice -predlženie termínu 0,00 s DPH 20.07.2018 VajaTech, s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice šice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 20.07.2018
Zmluva 510/2018 Darovacia zmluva č. 04923/2018/OSK-20509 o prevode vlastníctva hnuteľ.majetku štátu 0,00 s DPH 22.06.2018 Národné športové centrum Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 15.08.2018
Zmluva 606/2018 Zmluva ŠJ 3/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Anna Hoppejová Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 646/2018 Zmluva na dodávku zeleniny a ovocia pre škol.jedáleň 0,00 s DPH 30.08.2018 HORTI s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 641/2018 Kúpna zmluva na mäso, mäsové výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 30.08.2018 CIMBAĽÁK s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 642/2018 Zmluva ŠJ 7/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Egon Urbančok Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 634/2018 Zmluva ŠJ 6/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Miroslav Šimko Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 658/2018 Zmluva ŠJ 4/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 ACCEDE s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 645/2018 KZ č.10/2018 - pekárenske výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 30.08.2018 VAMEX, a.s. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 621/2018 Zmluva ŠJ 2/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Ing. Jozef Rodák Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 633/2018 Zmluva ŠJ 1/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Súkromná základná škola Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 663/2018 KZ - mlieko, mliečne výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 31.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 657/2018 KZ 2018/08/01 - vajcia triedy A, veľkosť "M" pre škol.jedáleň 0,00 s DPH 31.08.2018 Rudolf Pöhm-Pöhm&Göbl Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 656/2018 KZ 2/2018 - zemiaky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 31.08.2018 Mgr. Milan Veliký samostatne hospodáriaci roľník Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 655/2018 KZ - ryby, rybacie výr.mrazená zelenina pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 31.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
Zmluva 654/2018 KZ - hrubý tovar pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 31.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.08.2018
zobrazené záznamy: 1-20/13721