Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
Objednávka ŠK/110/01 Spotrebný športový materiál 706,22 s DPH 28.12.2021 Stores InŠPORTline SK s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 28.12.2021
Objednávka 595/2021 Pekárenské výrobky 9,06 s DPH 10.12.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.12.2021
Objednávka 596/2021 Pekárenské výrobky 55,37 s DPH 14.12.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 20.12.2021
Objednávka 597/2021 Bravčové mäso 24,99 s DPH 14.12.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 20.12.2021
Objednávka 598/2021 Mäsové výrobky 9,58 s DPH 14.12.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 20.12.2021
Objednávka 586/2021 Pekárenské výrobky 9,24 s DPH 06.12.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.12.2021
Objednávka 582/2021 Pekárenské výrobky 9,24 s DPH 06.12.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.12.2021
Objednávka 578/2021 Pekárenské výrobky 12,97 s DPH 06.12.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.12.2021
Objednávka 574/2021 Pekárenské výrobky 44,52 s DPH 03.12.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 06.12.2021
Objednávka 588/2021 Pekárenské výrobky 45,57 s DPH 09.12.2021 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 13.12.2021
Zmluva 248/2021 Rámcová dohoda na dodanie potravín - mäso s DPH 29.12.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 31.12.2021
Objednávka ŠK/112/01 Maľovanie priestorov školy 1.,2.,3., poschodie A,B , vestibul školy 76 655,26 s DPH 30.12.2021 Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 30.12.2021
Zmluva 229-12/2021 Dod.č.1 k ZoD - oprava učebne s DPH 17.12.2021 elektromont Košice, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 17.12.2021
Zmluva 182/2021 Dod.č.1 k ZoD - Výmena okien na škole s DPH 09.11.2021 IVANSTAV GROUP s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 09.11.2021
Objednávka ŠI/056/04 Oprava vaničiek v sprchovacích kútoch 602-202 - havarijný stav 5 297,99 s DPH 16.12.2021 AQUA ENERGY, s.r.o. , Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 16.12.2021
Objednávka ŠK/111/03 Žiarovky s malým a veľkým závitom(100 ks) 431,00 s DPH 29.12.2021 SALT TS s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 29.12.2021
Objednávka 569/2021 Bravčové mäso 27,58 s DPH 02.12.2021 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 06.12.2021
Zmluva 240/2021 Rekonštrukcia telocvične T-18 - PD s DPH 21.12.2021 ODYSEA-PROJEKT s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 27.12.2021
Objednávka ŠI/057/01 Čistiace potreby - ŠI 1 024,85 s DPH 116/2021 20.12.2021 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 20.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/13721