Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka ŠK/016/01 Výroba rámov a fotiek reprezentantov školy ( 40 ks ) 0,00 s DPH 27.02.2020 Beauty foto s r.o., Ing. Ladislav Mláka Jilemnického 14, 040 01 Košice - IČO : 46665617 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka ŠK/015/01 Hydroxid sodný 800 ml (10 ks) 24,84 s DPH 26.02.2020 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Faktúra 9007 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 03/2020 12,60 s DPH Zmluva č.: 30441822 26.02.2020 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 9006 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ -03/2020 12,60 s DPH Zmluva č.: 30603587 26.02.2020 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 54 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠK - 03/2020 12,60 s DPH Zmluva č.: 30375849 26.02.2020 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 53 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠI - 03/2020 12,60 s DPH Zmluva č.: 30441823 26.02.2020 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 52 Kancelárske potreby - ŠI 43,80 s DPH Objednávka č.: ŠI/004/01 26.02.2020 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 51 Nákup OOPP ( prášok, mydlo, rukavice, krém ) - ŠI 58,61 s DPH Objednávka č.: ŠI/003/01 26.02.2020 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 50 Etikety ( TS 2020 - 100 ks ) - ŠK 9,60 s DPH Objednávka č.: ŠK/014/01 26.02.2020 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 49 Hydroxid sodný - ŠK 24,84 s DPH Objednávka č.: ŠK/015/01 26.02.2020 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Faktúra 40 Hydroxid sodný - ŠK 24,84 s DPH Objednávka č.: ŠK/015/01 26.02.2020 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka ŠK/015/01 Hydroxid sodný 800 ml ( 10 ks ) 24,84 s DPH 26.02.2020 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka 155/2020 Ovocie a zelenina 484,58 s DPH 25.02.2020 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka ŠK/014/01 ETIKETY PRINT A4 ( 100 ks ) 9,60 s DPH 25.02.2020 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka 153/2020 Ovocie a zelenina 189,09 s DPH 25.02.2020 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Faktúra 48 Publikácia - Prevádzka a hosp. školy - 02/2020 - ŠK 41,75 s DPH Objednávka č.: ŠK/011/02 24.02.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. P.O.BOX 148, 909 01 Skalica - IČO : 35908718 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
Objednávka 149/2020 Potraviny a mliečne výrobky 322,28 s DPH 24.02.2020 Inmedia hydina Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 152/2020 Mäsové výrobky 1,08 s DPH 24.02.2020 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka 151/2020 Bravčové mäso 89,31 s DPH 24.02.2020 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ
Objednávka ŠK/013/01 Xerografický papier A4 89,40 s DPH 24.02.2020 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Sošková Jana hospodárka
zobrazené záznamy: 1-20/3513