Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
Objednávka 478/2022 Bravčové a hovädzie mäso 158,07 s DPH 10.06.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2022
Faktúra DF/248 Nedoplatok za teplo a TÚV za 05/2022 - ŠK 12,28 s DPH Zmluva o dodávke 15.06.2022 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 17.06.2022 15.06.2022
Faktúra DF/249 Sklenená trofej s potlačou ( 3x"TOP ŠPORTOVEC") - ŠK 48,60 s DPH ŠK/047/2 15.06.2022 MAAD.sk, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 17.06.2022 15.06.2022
Faktúra DF/250 Tlačiareň HP LJ M234 ( RŠ)- ŠK 269,00 s DPH ŠK/047/1 15.06.2022 Datacomp s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 20.06.2022 17.06.2022
Objednávka 471/2022 Potraviny a mliečne výrobky 475,79 s DPH 08.06.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2022
Objednávka 473/2022 Ovocie a zelenina 290,80 s DPH 08.06.2022 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2022
Objednávka 472/2022 Potraviny a mliečne výrobky 649,18 s DPH 08.06.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2022
Objednávka 475/2022 Bravčové mäso 196,72 s DPH 08.06.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2022
Objednávka 474/2022 Mäsové výrobky 19,92 s DPH 08.06.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2022
Objednávka 479/2022 Mäsové výrobky 6,73 s DPH 10.06.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2022
Objednávka 481/2022 Potraviny a mliečne výrobky 952,00 s DPH 10.06.2022 INMEDIA, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2022
Faktúra DF/246 Kalibrácia alkoholtesteru, náustky RŠ - ŠK 34,00 s DPH ŠK/045/1 13.06.2022 Kalibrovanie PK s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 17.06.2022 15.06.2022
Objednávka 477/2022 Pekárenské výrobky 72,19 s DPH 09.06.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2022
Objednávka 470/2022 Pekárenské výrobky 106,32 s DPH 08.06.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2022
Objednávka 466/2022 Chlieb 16,45 s DPH 07.06.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2022
Objednávka 462/2022 Pekárenské výrobky 21,12 s DPH 06.06.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2022
Objednávka 456/2022 Pekárenské výrobky 17,16 s DPH 03.06.2022 VAMEX, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 10.06.2022
Objednávka 482/2022 Ovocie a zelenina 177,53 s DPH 13.06.2022 HORTI s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 17.06.2022
Objednávka 483/2022 Bravčové mäso 63,39 s DPH 13.06.2022 CIMBAĽÁK s.r.o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 17.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/13721