Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka ŠK/011/2 Materiál na upratovanie - ŠK 1 252,50 s DPH Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023 zo dňa 22.09.2023 16.02.2024 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 16.02.2024
Objednávka ŠK/011/1 Krátky slovník SJ Synonymický slovník SJ ( maturita 2024)- ŠK 199,14 s DPH 16.02.2024 preskoly.sk s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 16.02.2024
Objednávka ŠK/010/1 Tonery - ŠK 24,60 s DPH 15.02.2024 Datacomp s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 16.02.2024
Objednávka ŠK/009/1 Prášok na pranie ( zamestnanci) - ŠK 130,22 s DPH Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023 zo dňa 22.09.2023 14.02.2024 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 14.02.2024
Objednávka ŠK/009/2 Kancelárske potreby - ŠK 885,08 s DPH Rámcová kúpna zmluva-kancelárske potreby č.14/1/16/2023 zo dňa 01.12.2023 14.02.2024 Bona Plus s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 14.02.2024
Faktúra SJ/110 Muffiny 348,76 s DPH 134/2024 66/1-PŚJ/2023 13.02.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024 23.02.2024
Faktúra SJ/108 Potraviny a mliečne výrobky 868,48 s DPH 130/2024 66/2-PŠJ/2023 13.02.2024 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024 23.02.2024
Faktúra SJ/109 Bravčové mäso 126,50 s DPH 132/2024 13.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024 23.02.2024
Objednávka 130/2024 Potraviny a mliečne výrobky 868,48 s DPH 12.02.2024 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 16.02.2024
Objednávka 132/2024 Bravčové mäso 126,50 s DPH 12.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 16.02.2024
Objednávka 134/2024 Pekárenské výrobky 348,75 s DPH 12.02.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 16.02.2024
Faktúra SJ/106 Kuracie mäso 554,40 s DPH 127/2024 66/8-PŠJ/2023 12.02.2024 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024 23.02.2024
Faktúra SJ/105 Hovädzie mäso 431,23 s DPH 126/2024 31/29/2022 12.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024 23.02.2024
Faktúra SJ/104 Ovocie a zelenina 518,14 s DPH 125/2024 12.02.2024 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024 23.02.2024
Faktúra SJ/107 Vajcia 164,16 s DPH 129/2024 66/7-PŠJ/2023 12.02.2024 Eduard Gobl Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024 23.02.2024
Faktúra SJ101 Mrazená zelenina 487,68 s DPH 124/2024 66/1-PŠJ/2023 09.02.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024 23.02.2024
Faktúra SJ/103 Bravčové mäso a mäsové výrobky 192,05 s DPH 121/2024 31/29/2022 09.02.2024 Cimbaľák s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024 23.02.2024
Faktúra SJ/102 Mrazená zelenina 15,96 s DPH 123/2024 66/1-PŚJ/2023 09.02.2024 A.P.S - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 19.02.2024 23.02.2024
Objednávka 125/2024 Ovocie a zelenina 518,14 s DPH 09.02.2024 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 12.02.2024
Objednávka 127/2023 Kuracie mäso 554,40 s DPH 09.02.2024 Inmedia Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Irena Miščíková vedúca ŠJ 12.02.2024
zobrazené záznamy: 1-20/13303