• 2 %

    • Podporujeme iniciatívy meniace náš spoločný svet k lepšiemu.

     Dajme našim deťom šancu aktívne tráviť voľný čas.

     Spájame ľudí, ktorí menia svet...

      

      

     Vážení priaznivci mládeže a športu,

     obraciame sa na vás s prosbou

     venujte 2 % z dane na podporu vašich detí !

      

     Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie.

     Nepredstavuje to pre Vás žiadny výdaj navyše. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu športových a voľnočasových aktivít vašich detí.

     O vašu priazeň sa uchádza:

     - školský športový klub OLYMPIA  
      

     Tlačivo:

      

     Vhlásenie_o_poukázaní_podielu_zaplatení_dane_z_príjmu_FO.pdf