• Sieň olympizmu

    • Pozývame Vás na návštevu

     Siene olympizmu

     pri Strednej športovej škole Košice, Tr. SNP 104,

      

     otvorenú v pracovných dňoch

     od 9,00  – 12,00 hod.

      

     Pri skupinovej návšteve, je potrebné deň pred, sa nahlásiť na číslo  055/ 64 15 139 z dôvodu zabezpečenia odborného výkladu.

     V sieni približujeme a  propagujeme olympijské dedičstvo, históriu olympijského hnutia, olympionikov bývalých i súčasných  nášho gymnázia, mesta Košice i  Košického samosprávneho kraja pre žiakov všetkých typov škôl mesta Košice a  škôl v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja   i  pre nadšencov olympijských ideálov  celého Slovenska. Je názornou ukážkou k olympijskej výchove.

     História učí, že i najväčšie osobnosti športu, Hier olympiád sú nepostrádateľné len do svojej smrti, preto nech Sieň olympizmu je pripomenutím pre tých, ktorí už nie sú medzi živými a tých, ktorí šírili a šíria dobré meno Športového gymnázia Košice, regiónu Košického samosprávneho kraja i  mesta Košice, v slovenskom i medzinárodnom olympijskom hnutí.