• MôžeByť.sk

    • S popularizáciou športu a pohybových aktivít pomôže multimediálny projekt

     Možebyť.sk

     So začiatkom nového školského roka bol oficiálne spustený komplexný multimediálny projekt popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež s názvom MÔŽEBYŤ.SK. Odbornými partnermi projektu sú Sekcia štátnej starostlivosti o šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národné športové centrum a Slovenská asociácia športu na školách. MÔŽEBYŤ.SK prináša to najlepšie zo sveta detského a mládežníckeho športu formou prístupnou mladej generácii.

     MÔŽEBYŤ.SK sa venuje športovému dianiu v oblasti klubového mládežníckeho športu, školských športových súťaží i rôznych projektov so zameraním na pohybové aktivity pre deti a mládež. Pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl projekt prináša aj niekoľko súťaží, ktoré sú určené jednotlivcom aj skupinám (triedam).

     Tento projekt objavuje a popularizuje mladé športové talenty, dáva priestor trénerom, učiteľom telesnej výchovy, ako aj organizátorom skvelých projektov i podujatí pre športujúce deti a mládež. Členovia tímu MÔŽEBYŤ.SK prinášajú rozhovory s populárnymi športovými osobnosťami, ako aj s budúcimi športovými hviezdami z radov detí a mládeže, mapujú športové dianie v oblasti klubového mládežníckeho športu, školských športových súťaží i rôznych projektov so zameraním na pohybové aktivity pre deti a mládež. V rámci projektu sa

     vymýšľajú a organizujú rôzne typy interaktívnych projektov/súťaží pre školy so zameraním na pohybové aktivity detí a mládeže, ktoré sú určené žiakom základných škôl i študentom stredných škôl.

     Lepšiu predstavu o projekte tiež získate po vzhliadnutí dvoch krátkych promo videí:

      

     http://www.mozebyt.sk/promo1

     http://www.mozebyt.sk/promo2

     Koordinátorom celého projektu je Ing. Martin Michalica z OZ Šedý medveď.

     Projekt ponúka aj SÚŤAŽE: Young Skiller,  NEBUĎ LAMA, Mladí športoví reportéri – sú súťaže určené jednotlivcom a IDMNT a.k.a. Antisalámistická asociácia – je súťaž určená pre celé triedy ako súťažné tímy.

     Ak patríte medzi milovníkov športu, ktorí sa aktívne venujú svojej „srdcovke“, ak Vás šport jednoducho baví a chcete sa stať súčasťou tohto cool projektu, môžete tak urobiť jednoducho.

     Stačí ak sa skontaktujete alebo pošlete  svoje videá či tipy na zaujímavé športy a akcie, o ktorých by sa malo vedieť, kontaktnej osobe na škole, ktorá už zariadi všetko potrebné.

     Členom tejto komunity sa môžete stať aj na facebooku: https://facebook.com/www.mozebyt.sk

     Kontaktná osoba: Mgr. Rapavá Alena, Športové gymnázium, Tr. SNP 104, 040 11 Košice