• Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Krajská hokejová akadémia

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Športy na škole:

   • basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal, vodné pólo, plávanie, atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie, zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
    • Krajská hokejová akadémia
    • Šk. rok 2021/2022 - II. ročník - hokejová akadémia
   • Stredná športová škola Košice

   • Informácie pre uchádzačov o štúdium
    na našej škole v školskom roku 2021/2022

    Dôležité dokumenty potrebné k doručeniu s prihláškou na strednú školu:  Dotazník úrovne športovej výkonnosti 

     

      Leták: PDF_verzia

    Prečo študovať a športovať práve u nás?  Vypočujte si: ssske.mp3

    Máte otázky?  Napíšte nám! Radi Vám odpovieme.


    SŠŠ ponúka:

    vzdelávanie v nových odboroch:

    7451 športové gymnázium - úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou.

    Absolvent získa licenciu trénera II. stupňa pre daný druh športu a je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl.

     

    7471 M športový manažment stredné odborné vzdelanie s maturitou

    Uplatnenie absolventa:

    oblasť marketingu, manažmentu a podnikania.

     

    7475 M digitálne služby v športe stredné odborné vzdelanie s maturitou.

    Uplatnenie absolventa:

    Administrátor alebo samostatný špecialista pre informačné a komunikačné technológie, poskytovateľ digitálnych služieb, tvorca softwarového a hardwarového vybavenia športových pracovísk, nižší až stredný manažérsky stupeň

     

    7476 M spracovanie dát v športe stredné odborné vzdelanie s maturitou.

    Uplatnenie absolventa:

    príprava podkladov pre analýzy v rozličných serverových a dátových zdrojoch, vizualizácia dát, zručnosti z aplikovanej informatiky.

    Forma štúdia: denné štúdium

              Podmienky prijatia:

    • ukončený  9. ročník ZŠ
    • zdravotná spôsobilosť
    • talentová skúška

    Vyber si:

    • kolektívne športy: basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal,
    • vodné športy: vodné pólo, plávanie,
    • individuálne športy: atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie,  zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné.

    V školskom roku 2021/2022 II. ročník

      K R A J S K Á   H O K E J O V Á    A K A D É M I A

     Ďalšie informácie: Krajská hokejová akadémia


    OZNAM PRE ŽIAKOV

     

    Na základe usmernenia  predsedu KSK zo dňa  24.02.2021 vám oznamujem, že od 01.03.2021 prebieha výučba na Strednej športovej škole, Trieda SNP 104, Košice pre končiace ročníky – triedy IV.A, IV.B a VIII.OA prezenčnou formou.

    Žiaci maturitného ročníka sú povinní preukázať sa pri vstupe do budovy školy v pondelok 01.03.2021 platným negatívnym antigénovým testom.

    Žiaci maturitného ročníka z čiernych okresov (aktuálne Rožňava) sa vzdelávajú naďalej dištančnou formou.

    Ak na vyučovanie 01.03.2021 nenastúpia (PN, karanténa, lekárske vyšetrenie), sú povinní ospravedlniť svoju neúčasť triednemu učiteľovi s uvedením dôvodu najneskôr v nedeľu 28.02.2021 do 18.00.

    Školský internát je naďalej zatvorený pre všetkých žiakov.

    Poskytovanie stravy v ŠJ je možné iba pre končiaci ročník s prezenčnou výučbou. Žiaci sa môžu prihlásiť na stravu telefonicky najneskôr v piatok, 26.02.2021.

    Prezenčná výučba sa realizuje podľa aktuálneho rozvrhu hodín, platného aj pre dištančnú výučbu.

    Výučba v ostatných ročníkoch pokračuje dištančnou formouaž do odvolania.

     

    PaedDr. Tatiana Švecová

    riaditeľka školy

    Zoznam_MOM_antigen_KSK.xlsx

     


    Aktuálny oznam

    k vyučovaniu dištančnou formou od 11.1.2021

    Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. 1. 2021 (plné znenie dostupné kliknutím tu) sa v školskom roku 2020/2021 - ruší externá časť maturitnej skúšky,

    - predlžuje termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok do 31. 3. 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku,

    - upravujú termíny internej časti maturitných skúšok a prijímacích skúšok na stredné školy.

    Odpovede ministerstva školstva na často kladené otázky v súvislosti s rozhodnutím nájdete kliknutím TU.

    Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 453/2020 Z. z. zo dňa 31. 12. 2020, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021, rozhodol, že vyučovanie v stredných školách od 11. 1. 2021 pokračuje dištančnou formou. Tlačová správa a vyhlásenie ministra školstva zo dňa 4. 1. 2021, v ktorom informuje o pláne na otvorenie škôl v januári 2021 je dostupné na https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/.

    Predbežne je obnovenie prezenčného vyučovania  plánované od 25. 1. 2021 (platí aj pre končiace ročníky).

    Testovanie žiakov, aspoň 1 zákonného zástupcu a zamestnancov sa pre stredné školy posúva na 22. - 24. 1. 2021 s plánovaným nástupom na prezenčnú formu 25. 1. 2021 (ak to epidemiologická situácia dovolí) . Povinnosť testovania platí pre všetkých žiakov (teda aj končiacich ročníkov).

 • Najnovšie

  Novinky

   • Úspešné H-MSR juniorov a junioriek 2021
   • 1. 3. 2021
   • Naša žiačka Michaela Molnárová mala úspešný víkend.

    V sobotu brala striebornú medailu na 60m prekážok a v nedeľu si vybojovala zlatú medailu v skoku do výšky.

    Gratulujeme!

   • Úspešné H-MSR juniorov a junioriek 2021: Čítať viac
   • Majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek v atletike
   • 1. 3. 2021
   • Cez víkend sa v Bratislave konali majstrovstvá Slovenska junioriek v atletike.

    Preteky prebiehali za prísnych pandemických opatrení, bez divákov a atmosféry , ale sme vďačný za to že sa mohli uskutočniť.

    Mohli sme si preveriť rastúcu výkonnosť pretekárok aj napriek tomu, že tréningové možnosti sú v danej situácii, nevyhovujúce. ,skoro žiadne.

   • Majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek v atletike: Čítať viac
   • Z bubliny zo štyrmi medailami
   • 28. 2. 2021
   • V dňoch 11.-21.2.2021 absolvovala 10 členná skupina plavcov ŠKP Košice, medzi nimi i plavci SŠŠ v Olympijskom karanténnom centre X-Bionic v Šamoríne v tomto roku už druhé sústredenie, v ktorého závere sa uskutočnili Kontrolné preteky juniorov a seniorov. Stále sa však presviedčame, že vrátiť sa do výkonnostného stavu pred Covidom, bude pre plavcov a ich trénerov sakramentsky náročná a dlhá práca.

   • Z bubliny zo štyrmi medailami: Čítať viac
   • OZNAM PRE ŽIAKOV
   • 25. 2. 2021
   • Na základe usmernenia predsedu KSK zo dňa 24.02.2021 vám oznamujem, že od 01.03.2021prebieha výučba na Strednej športovej škole, Trieda SNP 104, Košicepre končiace ročníky – triedy IV.A, IV.B a VIII.OA prezenčnou formou.

    Žiaci maturitného ročníka sú povinní preukázať sa pri vstupe do budovy školy v pondelok 01.03.2021 platným negatívnym antigénovým testom.

   • OZNAM PRE ŽIAKOV: Čítať viac
   • Úvod do tvorby webových stránok
   • 24. 2. 2021
   • Otvorili sa nové termíny na workshopy "Úvod do tvorby webových stránok - základy jazyka HTML" pre žiakov.

    Ak sa chcete venovať programovaniu webových stránok, ale netušíte kde začať? A ako vlastne funguje web?

    Termíny a cieľová skupina:
    • 04.03.2021 o 15:00 (do 17:00) - žiaci SŠ
    • 11.03.2021 o 15:00 (do 17:00) - žiaci SŠ
    • 18.03.2021 o 15:00 (do 17:00) - žiaci ZŠ od 7.ročníka (ekvivalent OG)
    • 25.03.2021 o 15:00 (do 17:00) - žiaci ZŠ od 7.ročníka (ekvivalent OG)


    Prihlasovanie - https://dotazniky.itakademia.sk/ (prihlasovacie údaje na webinár budú zaslané len prihláseným žiakom na emailovú adresu, ktorú uvedú do prihlášky)

    UPOZORNENIE: Počet miest je limitovaný, keď sa naplní kapacita workshopu, prihlasovanie sa uzavrie skôr


    Platforma: ZOOM

    Sprevádzať Vás bude lektorka Iveta Tonhauserová - Vyštudovala Fakultu elektrotechniky a informatiky na Technickej Univerzity v K

   • Úvod do tvorby webových stránok: Čítať viac
   • Diana Devaldová druhá medzi ženami
   • 23. 2. 2021
   • V dňoch 20.2.-21.2.021 sa v Bartislave konali Majstrovstvá Slovenska mužov a žien v atletike za prísnych pandemických opatrení.

    Výborný výkon a umiestenie predviedla ešte len 15 ročná Diana Devaldová na 200m keď senzačne vybojovala 2.miesto, lepšia od nej bola len Iveta Putalová , ktorá je ročník narodenia 1988.

   • Diana Devaldová druhá medzi ženami: Čítať viac
   • Olympiáda ľudských práv
   • 17. 2. 2021
   • Žiačka III.B triedy Alžbeta Janíčková, postúpila do celoštátneho kola v Olympiáde ľudských práv. Natálka Padová z III.A skončila na krásnom 12. mieste z 50 súťažiacich. Konkurencia bola silná ale zvládli to výborne.

    Gratulujeme!

   • Olympiáda ľudských práv: Čítať viac
   • ONLINE FRIday
   • 17. 2. 2021
   • Pre školy, ktoré sú zapojené do projektu IT Akadémia, pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov 3. a 4. ročníkov (odpovedajúce ročníky OG) podujatie ONLINE FRIday.

    Uskutoční sa 18. februára od 09:00 do 16:00 h. Pripravený je zaujímavý a bohatý program v podobe 21 praktických webinárov na atraktívne témy z oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií. Webináre prebiehajú paralelne a v rôznych časoch. Žiaci sa môžu na webináre prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Viac informácií nájdete na webe: https://www.fri.uniza.sk/aktuality/pozvanka-na-online-den-otvorenych-dveri-online-friday-2021

   • ONLINE FRIday: Čítať viac
  • Zoznam fotoalbumov

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom