Menu

Partneri


 • Platnosť Preukazu ISIC/EURO< 26 v doprave je elektronicky nastavená do 30.6. 2018.
  Do 30. 6. 2018 môžete využívať žiacke cestovné vo vlaku, v autobusoch a MHD, ktoré
  kontrolujú dátum platnosti čipu priložením karty k čítačke.
  Vybrané autobusové spoločnosti ako SAD Bratislava, SAD Prešov a Eurobus Košice
  akceptujú aj vizuálnu platnosť Preukazu ISIC/EURO< 26 potvrdenú známkou 09/2018 pri
  platbe v hotovosti až do konca septembra (neprikladáte šoférovi kartu na čítačku, len ukážete
  známku).
  Komerčné zľavy (Regiojet, Leoexpres, Martinus, Alza, kiná, kúpaliská, letné festivaly,
  ....) platia do konca septembra 2018 - LEN PRE TÝCH, KTORÍ MAJÚ ZNÁMKU!
  Dňom maturitnej skúšky prestávate byť študentom a strácate nárok na študentské cestovné,
  keďže sa na rôznych školách maturuje v rozsahu 3 týždňov je to zjednotené na dátum 30. 6.,
  kedy Vám končí nárok na zľavu, ktorú dotuje štát (napr. vlaky zdarma).
  Pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny ste študentmi ešte do 31. 8., pokiaľ sa v čase od
  vykonania MS do 31.8. nezamestnáte, Vašim rodičom ostáva nárok na prídavky a zdravotné
  poistenie za Vás platí štát.
  Od 1.9. by ste mali byť zamestnaní alebo evidovaní na Úrade práce sociálnych vecí
  a rodiny, pokiaľ nepokračujete v štúdiu na VŠ alebo v pomaturitnej forme. Inak ostávate
  dobrovoľne nezamestnaní a musíte si sami platiť zdravotné poistenie.
  Známku ISIC 09/2018 si vybavíte na www.objednaj-preukaz.sk

 • Otestovali sme našich žiakov pred talentovými skúškami pre školský rok 2018 / 2019.

  Člnkový beh - Beeper. Vytrvalostný člnkový beh je medzinárodne uznaný štandardizovaný diagnostický nástroj na zisťovanie úrovne aeróbnych schopností (bežeckej vytrvalostnej schopnosti) a nepriame stanovenie maximálnej spotreby kyslíka. Autorom testu bol Profesor Luc Léger v roku 1983.

 • 21.2.2018, OA Watsonova, KE

  Športové gymnázium Tr.SNP 104, Košice - SOŠ Moldava 52 : 2

  Športové gymnázium Tr.SNP 104, Košice - Súkromné športové gymnázium, Užhorodská, KE 36 :27

  Športové gymnázium Tr.SNP 104, Košice - OA Watsonova, Košice 27 : 14

  Hráčky: Arendáčová,Kašperánová,Šimková,S.a M. Pahulyová,Barabášová, Urbanová, Čatlošová, Gomoriová

  Tréneri: Krajňák, Jalčová

 • Žiaci tretieho ročníka a septimy nám 15.2.2018 na školskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti prezentovali výsledky svojej práce. Na prvom mieste sa umiestnil Michal Kovačevič z 3. B a na druhom mieste Sarah Brunácka zo VII. OA. Za účasť a prezentáciu ďakujeme všetkých zúčastneným. Do obvodného kola so svojou prácou postupuje Michal Kovačevič. Gratulujeme a držíme palce.

 • Žiačka Margarita Timonteyovna z VIII.OA sa dňa 13.02.2018 zúčastnila krajského kola v prednese ruskej poézie a prózy (RUSKÉ SLOVO), kde v konkurencii inostranných súťažiacich obsadila 2. miesto. Júlia Dzelinská z IV.OA postupuje do celoslovenského kola. Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a Júlii držíme palce v CK RS.

  Učiteľka RUJ PaedDr. Edita Valentová

 • Dňa 9.2.2018 sa konalo 24 hodinové korčuľovanie, ktorého sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia. Za reprezentáciu ŠG ďakujeme.

  Edita Valentová

 • Nezabudli ste? V tomto šk. roku prebieha súťaž O TRIEDU S ENVIRONMENTÁLNYM CÍTENÍM. A tu sú výsledky aj priebežné hodnotenie v 1.polroku 2017/2018 (pozri tabuľku).

  Súťaž pokračuje aj v 2.polroku, celkové vyhodnotenie bude v júni 2018 zverejnené na webovej stránke školy. Trieda, ktorá nazbiera najviac bodov, sa môže tešiť na sladkú odmenu.

  Cieľom súťaže je aktívna spolupráca žiakov pri zveľaďovaní svojho životného prostredia, pri udržiavaní čistoty, likvidácii odpadu v triede, pri výzdobe triedy.

 • ZAPOJTE SA DO ZBERU PLASTOVÝCH FLIAŠ A VRCHNÁKOV !

  Nehádžte fľaše ani vrchnáky do smetných košov!

  Vypláchnite ich a doneste ich cez prestávku na druhé poschodie do triedy A 217 (V.OA). Nezabudnite nahlásiť dievčatám v V.OA, z ktorej triedy ste prispeli do zberu, a získate cenné body navyše do súťaže O TRIEDU S ENVIRONMENTÁLNYM CÍTENÍM.

  Pozbierané fľaše a vrchnáky zrecyklujeme a vyrobíme z nich niečo pekné počas Dňa Zeme.

  Zber plastových fliaš a vrchnákov prebieha od 20.2.2018 do apríla 2018.

 • Pozývame vás na divadelné predstavenie v ktorom účinkujú žiaci „Súkromného konzervatória na Zádielskej ulici, ubytovaní v školskom internáte Športového gymnázia .

  Bábkové divadlo v Košiciach obnovilo po deviatich rokoch svoju experimentálnu scénu Jorik. Ako prvú uviedla činohernú inscenáciu Rómeo & Juliet, v ktorej znejú skladby kapely No Name. Známe piesne kapely No Name sa tak objavujú v novom kontexte, sú len trochu upravené a aranžované do vzťahov v rámci slávnej tragédie o dvoch zaľúbených mladých ľuďoch, ktorých rodiny bojujú proti sebe.

Sobota 24. 2. 2018

Prehliadka priestorov školy

Fotogaléria

Verejnosť

Učiteľ

Študent