• Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Krajská hokejová akadémia

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Športy na škole:

   • basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal, vodné pólo, plávanie, atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie, zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
    • Krajská hokejová akadémia
    • Šk. rok 2021/2022 - II. ročník - hokejová akadémia
   • Stredná športová škola Košice

   • Informácie pre uchádzačov o štúdium
    na našej škole v školskom roku 2021/2022

    Dôležité dokumenty potrebné k doručeniu s prihláškou na strednú školu:  Dotazník úrovne športovej výkonnostiŽiadame zákonných zástupcov uchádzača, aby k prihláške na štúdium na SŠ priložili taktiež kópiu výpisu známok z prvého polroku 8.ročníka. 

    Ako podať prihlášku cez EDUPAGE? Pozri návod ! 

      Leták: PDF_verzia

    Prečo študovať a športovať práve u nás?  Vypočujte si: ssske.mp3

    Máte otázky?  Napíšte nám! Radi Vám odpovieme.

     

    OZNAM PRE ŽIAKOV – MATURANTOV

    Na základe rozhodnutia MŠVVa Š SR zo dňa  8.04.2021 s účinnosťou od 12.04.2021 oznamujem, že od 12.04.2021 spúšťam prezenčnú výučbu pre končiaci ročník – triedy IV.A, IV.B a VIII.OA.

    Ostatné ročníky sa naďalej až do odvolania vzdelávajú dištančnou formou.

    Výučba prebieha v pondelok 12.04.2021 vo všetkých ročníkoch podľa doteraz platného rozvrhu hodín, zverejneného na stránke školy.

    Pri vstupe do budovy školy sú žiaci povinní preukázať sa platným negatívnym antigénovým alebo PCR testom na COVID19. Zoznam MOMiek je na stránke školy.

    Pri prezenčnej výučbe sú žiaci povinní mať vo všetkých priestoroch budovy školy respirátor FF P2.

    Škola zabezpečuje od 1.3.2021 stravovanie v ŠJ. Žiaci sa na stravu môžu nahlásiť telefonicky vedúcej ŠJ do 12.042.2021 – pondelok do 8.10 hod. na tel. čísle 055/6415 142.

    Výučba začína o 8.00 hod.

    Z prezenčnej výučby sú ospravedlnení žiaci, ubytovaní na školskom internáte, nakoľko tento zostáva naďalej z rozhodnutia MŠ zatvorený. Rovnako sú ospravedlnení žiaci na PN, v karanténe,  podrobujúci sa lekárskemu vyšetreniu, žiaci na športovom sústredení.

     

    PaedDr. Tatiana Švecová

    riaditeľka školy


    Vážení priaznivci mládeže a športu,
    obraciame sa na vás s prosbou
    venujte 2 % z dane na podporu vašich detí !

    Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie.

    Nepredstavuje to pre Vás žiadny výdaj navyše. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu športových a voľnočasových aktivít vašich detí.

    O vašu priazeň sa uchádza:

    - školský športový klub OLYMPIA  
     
    Tlačivo:

    Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

     


    SŠŠ ponúka:

    vzdelávanie v nových odboroch:

    7451 športové gymnázium - úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou.

    Absolvent získa licenciu trénera II. stupňa pre daný druh športu a je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl.

     

    7471 M športový manažment stredné odborné vzdelanie s maturitou

    Uplatnenie absolventa:

    oblasť marketingu, manažmentu a podnikania.

     

    7475 M digitálne služby v športe stredné odborné vzdelanie s maturitou.

    Uplatnenie absolventa:

    Administrátor alebo samostatný špecialista pre informačné a komunikačné technológie, poskytovateľ digitálnych služieb, tvorca softwarového a hardwarového vybavenia športových pracovísk, nižší až stredný manažérsky stupeň

     

    7476 M spracovanie dát v športe stredné odborné vzdelanie s maturitou.

    Uplatnenie absolventa:

    príprava podkladov pre analýzy v rozličných serverových a dátových zdrojoch, vizualizácia dát, zručnosti z aplikovanej informatiky.

    Forma štúdia: denné štúdium

              Podmienky prijatia:

    • ukončený  9. ročník ZŠ
    • zdravotná spôsobilosť
    • talentová skúška

    Vyber si:

    • kolektívne športy: basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal,
    • vodné športy: vodné pólo, plávanie,
    • individuálne športy: atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie,  zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné.

     


    OZNAM PRE ŽIAKOV

    Rozhodnutie riaditeľky

     

    V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 02. 03. 2021, týmto po zvážení prevádzkových podmienok pri zabezpečovaní prezenčnej formy výučby, odo dňa 03. 03. 2021 ostáva školské vyučovanie mimoriadne prerušené a vzdelávanie je  naďalej zabezpečované dištančnou formou, a to do odvolania.

    Opätovne pripomíname žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov, aby urobili všetko pre to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení a koronavírusu a aby sme sa čo najskôr v zdraví mohli spoločne vrátiť do lavíc a k prezenčnej forme vyučovania.

    O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme včas informovať prostredníctvom Edupage a stránky školy.

     

    Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

     

    PaedDr. Tatiana Švecová

    riaditeľka školy

    Zoznam_MOM_antigen_KSK.xlsx


     

 • Najnovšie

  Novinky

   • ONLINE škola manažérskych a IT zručností
   • 20. 4. 2021
   • Pre žiakov stredných škôl v rámci národného projektu IT akadémia.

    Ide o denný IT tábor – ONLINE škola manažérskych a IT zručností, ktorý pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA.

    ONLINE škola manažérskych a IT zručností sa uskutoční v štyroch termínoch. Žiaci si prostredníctvom viacerých manažérskych hier postupne precvičia manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Zlepšia si svoje prezentačné i počítačové zručnosti. Zdokonalia sa v tvorbe prezentácií, naučia sa vytvárať myšlienkové mapy a vyskúšajú si aj základy digitálneho marketingu. Viac informácií nájdete na webe:

   • ONLINE škola manažérskych a IT zručností: Čítať viac
   • Karin Devaldová a Stanislava Hakulinová  úspešne v Békescsabe
   • 19. 4. 2021
   • V nedeľu 19.4.2021 sme sa zúčastnili medzinárodných chodeckých pretekov v maďarskej Békescsabe. Za daždivého chladného počasia sa na štart 10 km žien postavili Karin a Stanka. Karin obsadila 2.miesto na 10km a výkonom 51:44 potvrdila už niekoľko krát za sebou limit na MEJ a to v tréningovom tempe. Stanka mala za úlohu pokus o limit na MEJ, ale ešte zatiaľ stále odoláva a výkonom 53:45 stačilo na 3.miesto. V piatok nás čaká pretek v Banskej Bystrici na 5000m čo je zároveň pretek , ktorý sa zarátava do 1.kola atletickej ligy pre rok 2021. Dievčatám gratulujeme a držíme palce v ďalších pretekoch, ktoré majú pred sebou . trénerka Mgr. Henrieta Rusnáková

   • Karin Devaldová a Stanislava Hakulinová  úspešne v Békescsabe: Čítať viac
   • Oznam
   • 16. 4. 2021
   • Od pondelka 19. apríla 2021 vstupuje do platnosti vyhláška, ktorá upresňuje prekrytie horných a dolných dýchacích ciest v školách.
    Celé znenie vyhlášky nájdete tu: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_175.pdf
    V bode 3 sa uvádza:
    Použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:
    a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,
    b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

   • Oznam: Čítať viac
   • MATEMATICKÝ KLOKAN
   • 15. 4. 2021
   • Súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na celosvetovej úrovni pre žiakov ZŠ a SŠ. Na našej škole už patrí k tradícii, že aj naši študenti sa jej zúčastňujú a každoročne dokazujú, že im to myslí a dokážu sa zabaviť na zaujímavých úlohách.

    Súťaž sa uskutoční online v týždni od 19.4. – 23.4.

   • MATEMATICKÝ KLOKAN: Čítať viac
   • Pre žiakov SŠ - IT čajovňa
   • 14. 4. 2021
   • Dávame Vám do pozornosti IT čajovňu „Programovanie mobilných aplikácii v App Inventore“ pre žiakov

    • V tejto IT čajovni si ukážeme programovanie mobilných aplikácii v App Inventore – vytvoríme si 1-2 aplikácie. IT čajovňa je vhodná pre žiakov, ktorí ešte nepracovali v App Inventore.
    • Lektor:. Patri
   • Pre žiakov SŠ - IT čajovňa: Čítať viac
   • Voľnočasová aktivita
   • 12. 4. 2021
   • Milé žiačky, milí žiaci,

    už dlhé mesiace sú športové, kultúrne a rekreačné aktivity, ktoré nám bežne prinášajú do života radosť a povzbudenie, utlmené na minimum. Keďže vyučovanie a trávenie voľného času sa do veľkej miery obmedzuje na on-line priestor, prinášame vám do pozornosti zábavno-pohybovú voľnočasovú aktivitu „Pohybom si ma nájdi“, pri ktorej si môžete overiť a precvičiť svoje schopnosti orientovať sa v neznámom teréne, naučiť sa pracovať s mapou, detailnejšie spoznať rôzne lokality Košíc a okolia a zároveň podporiť svoju fyzickú kondíciu a zdravie.

   • Voľnočasová aktivita: Čítať viac
   • OZNAM PRE ŽIAKOV – MATURANTOV
   • 9. 4. 2021
   • Na základe rozhodnutia MŠVVa Š SR zo dňa 8.04.2021 s účinnosťou od 12.04.2021 oznamujem, že od 12.04.2021 spúšťam prezenčnú výučbu pre končiaci ročník – triedy IV.A, IV.B a VIII.OA.

    Ostatné ročníky sa naďalej až do odvolania vzdelávajú dištančnou formou.

    Výučba prebieha v pondelok 12.04.2021 vo všetkých ročníkoch podľa doteraz platného rozvrhu hodín, zverejneného na stránke školy.

   • OZNAM PRE ŽIAKOV – MATURANTOV: Čítať viac
   • OZNAM  PRE  STRAVNÍKOV
   • 9. 4. 2021
   • Škola zabezpečuje od 1.3.2021 stravovanie v ŠJ pre žiakov a zamestnancov školy.

    Žiaci, ktorí sa vzdelávajú prezenčne, sa stravujú v školskej jedálni.

    Pre ostatných stravníkov – žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne a zamestnancov školy na home office sa obedy vydávajú iba cez výdajné okienko s povinnosťou konzumácie mimo priestorov školy.

   • OZNAM  PRE  STRAVNÍKOV: Čítať viac
   • Prijímačky na medicínu 2022 SK&CZ
   • 9. 4. 2021
   • Naber správny kurz a pridaj sa:

    👉 https://www.facebook.com/groups/480072166491454/

    Isto mnoho žiakov z Vašej školy chce ísť študovať medicínu, no niekedy majú problém sa zorientovať v informáciách ohľadom ich budúceho štúdia. Radi by sme pomohli a preto sme pre nich vytvorili skupinu na Facebooku (Prijímačky na medicínu 2022 SK&CZ). Táto skupina je určená pre žiakov predposledného ročníka, ktorí by radi študovali medicínu na niektorej z vysokých škôl na Slovensku alebo Česku a na prijímacie skúšky pôjdu v roku 2022. Skupina ponúka všetky potrebné informácie na jednom mieste, ako sú termíny podania prihlášok, DOD alebo podmienky prijatia. Zároveň je to možnosť na spoznanie sa so študentmi lekárskych fakúlt.

   • Prijímačky na medicínu 2022 SK&CZ: Čítať viac
  • Zoznam fotoalbumov

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom