• Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Hokejová akadémia

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Športy na škole:

   • basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal, vodné pólo, plávanie, atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie, zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
    • Hokejová akadémia
    • Od šk. roku 2020/2021 - Hokejová akadémia
   • Stredná športová škola Košice

   • _______________

   •                                   O z n a m   -  Š k o l s k ý    i n t e r n á t                                          

    Ž i a d o s Ť

    o prijatie do ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU na školský rok 2020/2021

    Žiaci nastupujúci do 1. ročníka stredných škôl

    - zasielajú žiadosti o prijatie do ŠI spolu so zápisným lístkom potvrdeným strednou školou až po ich prijatí na strednú školu.

    Starší žiaci, ktorí sú ubytovaní v ŠI v školskom roku 2019/2020

    - žiadosti o prijatie do ŠI zasielajú do 04.06.2020

    Uvedené dokumenty zasielajte:

    • poštou,
    • elektronicky na e-mailovú adresu ubytovanie@atlas.sk  (naskenované, alebo odfotené s požadovanými podpismi, originál takto podanej žiadosti odovzdajú prijatí žiaci až pri nástupe do ŠI v septembri).

    Dokumenty potrebné k prijímaciemu konaniu nájdete na uvedenom linku:

    https://sportgymke.edupage.org/a/skolsky-internat


    Kontaktné osoby pre poskytovanie informácií pre rodičov a žiakov ubytovaných v školskom internáte:

    PaedDr. Tatiana ŠVECOVÁ – riaditeľka školy

    e-mail: tatiana.svecova@ssske.sk                mobil: 0917 622 140

    Mgr. Ľubica SOTÁKOVÁ - zástupca riaditeľky pre výchovu mimo vyučovanie

    e-mail: lubica.sotakova@ssske.sk                 mobil: 0917 622 141

    Môžete nás kontaktovať  e-mailom, v prípade telefonickej komunikácie žiadame nás kontaktovať  výhradne v čase 8,00 – 17,00 hod.


    SŠŠ ponúka:

    • vzdelávanie v nových odboroch:

    7451 J – športové gymnázium – 4-ročné štúdium, úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa  

    7471 M - športový manažment – 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa 

    • odbory  v experimentálnom overovaní:

    7475 M digitálne služby v športe - 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa

    Uplatnenie absolventa: administrátor alebo  samostatný špecialista pre informačné a komunikačné   technológie, poskytovateľ digitálnych služieb, tvorca softwarového a hardwarového vybavenia športových pracovísk, nižší až stredný manažérsky stupeň, tréner III. stupňa (reprezentačný tréner)

    7476 M spracovanie dát v športe  - 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa

    Uplatnenie absolventa: príprava podkladov pre analýzy  v rozličných serverových dátových  zdrojoch, vizualizácia dát, zručnosti z aplikovanej informatiky,  tréner III. stupňa (reprezentačný tréner)

    Forma štúdia: denné štúdium

              Podmienky prijatia:

    • ukončený  9. ročník ZŠ
    • zdravotná spôsobilosť
    • talentová skúška

    Vyber si:

    • kolektívne športy: basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal,
    • vodné športy: vodné pólo, plávanie,
    • individuálne športy: atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie,  zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné.

    Od nového školského roku 2020/2021 sa u nás otvára

    H O K E J O V Á    A K A D É M I A

     

    Ďalšie informácie o Hokejovej akadémii ako aj kritéria a podmienky prijatia nájdete TU

 • Najnovšie

  Novinky

   • 1.finálový zápas SL žien a junioriek
   • 9. 7. 2020
   • MBK Stará Turá - Young Angels U19 Košice 57 : 69 /35:33/

    Body: Vanda Kristlová 14 /13 doskokov/, Čatlošová 2, Janíčková

   • Čítať viac
   • Majstrovstvá Slovenska v basketbale žiačok
   • 9. 7. 2020
   • 6.-8.7 2020 sa v Košiciach konal finálový turnaj žiackej ligy dievčat. Majstrovský titul obhájili z minulej sezóny Young Angels U14 Košice.

    Zlatú medailu získali naše žiačky - Fleischerová Ľudmila, Karaffová Michelle.

    Asistentka trénerky - Ivana Jalčová

    Za mladšie anjelky Young Angels U13, ktoré zbierali na turnaji skúsenosti nastúpila Nela Čatlošová. Jej tím obsadil 7.miesto a Nela bola vyhlásena za najlepšiu hráčku svojho tímu. Tamara Mandelíková na turnaji nenastúpila, kvoli nešťastnému zraneniu pár dní pred turnajom.

   • Čítať viac
   • Významné ocenenia  - Slovenský olympijský a športový výbor
   • 30. 6. 2020
   • BRONZOVÝ ODZNAK SOŠV

    Udeľuje sa za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu:

    TATIANA ŠVECOVÁ – Bývalá hádzanárka je riaditeľka Strednej športovej školy v Košiciach, predsedníčka tamojšieho Paralympijského centra športovej prípravy talentovanej mládeže, ako aj podpredsedníčka Olympijského klubu Košice a členka kolégia Klubu fair play SOŠV. Viac než štyri desaťročia sa podieľa na rozvoji košického športu. Z jej iniciatívy bola na SŠŠ v roku 2012 zriadená Sieň olympizmu košického športu. V marci oslávila šesťdesiatku.

   • Čítať viac
   • Banskobystrický  medzinárodný chodecký míting
   • 29. 6. 2020
   • V sobotu 27.6.2020 sa v Banskej Bystrici konal medzinárodný chodecký míting za účasti chodcov a chodkýň z Maďarska,, Litvi, Rakúska, Nemecka, Česka a Slovenska.

    Všetci boli nesmierne šťastní, že môžu opäť pretekať a zistiť akú majú formu a porovnať sa so súpermi.

    Karin Devaldová po minulotýždňovom 2.mieste na 5km v Miloviciach, opäť vybojovala 2. miesto, keď ju porazila len Maďarka Spilerová.

   • Čítať viac
   • Karate - poďakovanie
   • 25. 6. 2020
   • Na tréningu karate odovzdali zástupcovia Rotary klubu nášmu žiakovi Vasilovi Pirčákovi sponzorský príspevok na jeho pretekársku činnosť.

    Ďakujeme.

    František Kretovič

   • Čítať viac
   • Súťaž o najkrajšiu fotografiu
   • 25. 6. 2020
   • Súťaž o najkrajšiu fotografiu vyhlasuje Slovenská agentúra životného prostredia v rámci 4. kola národnej fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum.

    Hlavná téma súťaže je

    VODA NAD ZLATO

    Máte aj Vy v mobile alebo fotoaparáte peknú, zaujímavú alebo výnimočnú fotku, ktorá súvisí s vodou? Neváhajte a ukážte ju svetu

   • Čítať viac
   • Milovice chodecký  míting
   • 21. 6. 2020
   • Dňa 20.6.2020 sa chodecká skupinka trénerky Mgr. Henriety Rusnákovej zúčastnila na chodeckých pretekoch v českom mestečku Milovice. Za upršaného , ale pre vytrvalcov veľmi priaznivého počasia dievčatá Karin a Stanka absolvovali 5km.

    Karin Devaldová obsadila medzi ženami 2. miesto výkonom 25:12 ,( čím by splnila limit na ME do 17 rokov , ktoré sú pre pandémiu COVID 19 zrušené) a Stanka Hakulinová obsadila 4.miesto výkonom 26:19.

   • Čítať viac
   • Atletické súťaže po corona vírusu  začali pre atlétov úspešne
   • 21. 6. 2020
   • Dňa 13.6. 2020 sa v Košiciach začala letná atletická sezóna 1.kolom MVSAZ družstiev dorastu a mladšieho žiactva.

    Po dlhej nútenej pauze sa začala atletická letná sezóna pre našich atlétov úspešne.

    Muži

    Rasťo Jelínek 2.miesto skok do diaľky, 100m

    Dorastenci

    Matej Bracho 1.miesto v hode oštepom 700g osobný rekord o 10m

   • Čítať viac
   • KOŽaZ - úspešní tretiaci!
   • 19. 6. 2020
   • Počas troch dní (15. - 17.06.2020) študenti III.A, III.B, VII.OA absolvovali "Kurz ochrany života a zdravia", jeho teoretickú časť. Prvé dva dni mali prednášky po štyri hodiny, na základe ktorých vždy po ich ukončení odovzdali písomné odpovede na otázky k jednotlivým oblastiam tém, ako sú: Zdravotná výchova, Civilná ochrana, Topografia, Drogová prevencia, Environmentálna výchova, Ochrana proti ZHN... Tretí deň plnili úlohy z troch prednášok a na záver KOŽaZ-u pracovali hodinu so štyrmi testami zameranými na Environmentalistiku. Úlohou študentov bolo v určenom časovom limite testy vypracovať a poslať na vyhodnotenie.

   • Čítať viac
   • Odhalenie pamätných tabúľ
   • 10. 6. 2020
   • Za prítomnosti strieborného medailistu ing. Vincenta Lukáča, predsedu Miroslava Luberdu, podpredsedov Jozefa Kačicu a Tatiany Švecovej Olympijského klub Košice boli dnes odhalené pamätné tabuľe týchto medailistov:

    Zlatá Alexander Prokopp, športová streľba, rodák z Košíc, strieborná Ľudovít Kmeťko, gymnastika, rodák z Košíc, Ladislav Troják, ľadový hokej, rodák z Košíc, Ing. Vincent Lukáč, ľadový hokej, rodák z Košíc, bronzová Mikuláš Athanasov zápasenie, rodák z Košíc.

   • Čítať viac
  • Zoznam galérií

 • Staňte sa naším fanúšikom