• Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Hokejová akadémia

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Športy na škole:

   • basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal, vodné pólo, plávanie, atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie, zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
    • Hokejová akadémia
    • Od šk. roku 2020/2021 - Hokejová akadémia
   • Stredná športová škola Košice

   • _______________

   •        Základné pokyny pre dištančné vzdelávanie        

    Zakladne_informacie_pre_distancne_vzdelavanie_II.pdf

     

           Pokyny k otvoreniu školského roka 2020/2021        

    MŠVVaŠ SR vydalo Manuál pre stredné školy , ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Celé znenie nájdete TU

    Súčasťou manuálu sú tlačivá:

    1. Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (Príloha_4)
    2. Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (Príloha_5) .

    Povinnosťou zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka je tieto tlačivá  vytlačiť, vyplniť, podpísať a priniesť do školy dňa 2.9.2020. Tlačivá následne prevezmú od žiakov triedni učitelia  pri vstupe do budovy školy.

    Zákonný zástupca :

    • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
    • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
    • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.
    •  Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie (Príloha_4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha_5)
    • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

    Žiaci sú povinní pri vstupe do budovy školy  mať na tvári ochranné rúško alebo ochranný štít a dezinfikovať si ruky. Rodičia dňa 2.9.2020  vstup do budovy školy povolený nemajú.

    Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch  školy.

    Pri podozrení na ochorenie 

    • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov  školy alebo školského internátu. 
    • Podozrivý žiak nenavštevuje školu  a škola do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár),  výsledkov jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom žiaka (napr. spolužiaci).

     

    V čase od 2.-20.9.2020 sa telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) nevyužívajú.

    Vyučovanie v daný deň je do 11,00 hod., od 11,00 hod. – do 14,00 hod.  môžu ísť prihlásení  žiaci     na obed. Podmienky prihlásenia na stravovanie sú dostupné na stránke školy pod hlavičkou školskej jedálne.

                                                                                      PaedDr. Tatiana Švecová

                                                                                              riaditeľka školy

     


    SŠŠ ponúka:

    • vzdelávanie v nových odboroch:

    7451 J – športové gymnázium – 4-ročné štúdium, úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa  

    7471 M - športový manažment – 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa 

    • odbory  v experimentálnom overovaní:

    7475 M digitálne služby v športe - 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa

    Uplatnenie absolventa: administrátor alebo  samostatný špecialista pre informačné a komunikačné   technológie, poskytovateľ digitálnych služieb, tvorca softwarového a hardwarového vybavenia športových pracovísk, nižší až stredný manažérsky stupeň, tréner III. stupňa (reprezentačný tréner)

    7476 M spracovanie dát v športe  - 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa

    Uplatnenie absolventa: príprava podkladov pre analýzy  v rozličných serverových dátových  zdrojoch, vizualizácia dát, zručnosti z aplikovanej informatiky,  tréner III. stupňa (reprezentačný tréner)

    Forma štúdia: denné štúdium

              Podmienky prijatia:

    • ukončený  9. ročník ZŠ
    • zdravotná spôsobilosť
    • talentová skúška

    Vyber si:

    • kolektívne športy: basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal,
    • vodné športy: vodné pólo, plávanie,
    • individuálne športy: atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie,  zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné.

    Od nového školského roku 2020/2021 sa u nás otvára

    H O K E J O V Á    A K A D É M I A

     

    Ďalšie informácie o Hokejovej akadémii ako aj kritéria a podmienky prijatia nájdete TU

 • Najnovšie

  Novinky

   • Finančná olympiáda
   • 4. 11. 2020
   • Je tu 9.ročník finančno – vedomostnej súťaže s názvom FINANČNEJ OLYMPIÁDY, ktorý začal 2.11.2020. Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry.

    ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE

    I. otvorené kolo súťaže: 02. 11. 2020 o 12.00 hod. – 02. 02. 2021 o 23.59 hod.

   • Finančná olympiáda: Čítať viac
   • OZNAM PRE RODIČOV  A  ŽIAKOV ŠKOLY
   • 25. 10. 2020
   • Na základe prijatého rozhodnutia ministra školstva , vedy, výskumu a športu číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa riaditeľka školy prijala nasledovné opatrenia:

    1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

    2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v osemročnom štúdiu v triedach III.OA a IV.OA a štvorročnom štúdiu vo všetkých ročníkoch a triedach. Pre žiakov je zabezpečené dištančné vzdelávanie.

   • OZNAM PRE RODIČOV  A  ŽIAKOV ŠKOLY: Čítať viac
   • Denis Nadzon v Berlíne so splneným limitom na ME 2021
   • 18. 10. 2020
   • So slovenskou plaveckou para-olympijskou výpravou SVK vycestoval Denis Nadzon (I.AG) v utorok do Berlína na Medzinárodné majstrovstvá Nemecka v para plávaní - IDM 2020. Vyše 500 plavcov zo 46-tich krajín bojuje od štvrtka do nedele v komplexe Europa - Sportpark v rámci cyklu Svetového pohára aj o účasť na Majstrovstvách Európy 2021. Denis potreboval ku splneniu limitu v disciplíne 100m prsia zlepšiť svoj osobný rekord o 0,2 sek. Podarilo sa mu to hneď v prvý deň súťaží, keď časom 1:50.02 min zlepšil v tejto disciplíne svoj osobný rekord o 3 sekundy, splnil kvalifikačný limit a tak by nemal chýbať v dňoch 16.-22.5.2021 na ME v Para plávaní v portugalskej Madeire.

   • Denis Nadzon v Berlíne so splneným limitom na ME 2021: Čítať viac
   • Zo Žilinského bazéna s medailami
   • 18. 10. 2020
   • Posledný víkend pred uzatvorením všetkých plavární - koncom minulého týždňa - sa za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení uskutočnili v Žiline preteky "Jarnej ceny" (preložený termín), ktoré boli zároveň súťažou Slovenského pohára družstiev v plávaní. Medzi 330 štartujúcimi z 35 slovenských klubov nechýbalo ani 11-členné družstvo ŠKP Košice so športovcami SŠŠ Košice.

   • Zo Žilinského bazéna s medailami: Čítať viac
   • Mimoriadny oznam
   • 11. 10. 2020
   • Na základe rozhodnutia MŠSVaŠ SR a pokynov Košického samosprávneho kraja prechádza Stredná športová škola od 12.10.2020 - pondelok na dištančné vzdelávanie. Týka sa to všetkých tried štvorročného štúdia a nasledovných tried osemročného štúdia: V.OA, VI.OA, VII. OA a VIII.OA. Žiaci týchto tried sa od pondelka vzdelávajú doma.

   • Mimoriadny oznam: Čítať viac
   • Erasmus+
   • 6. 10. 2020
   • Milí záujemcovia o Erasmus+,

    cestovať zatiaľ nemôžeme, ale hneď, ako to bude možné, vyrážame na cesty. Medzitým Vás pozývam na online podujatia, organizované tento týždeň našou partnerskou talianskou školou:

    6.10.2020 od 9:00 do 11:00 – Prezentácie z talianskej Modeny

    7.10.2020 od 9:30 do 12:00 – Giorgio Vacchiani a jeho simulácia svetovej klímy

   • Erasmus+: Čítať viac
  • Zoznam galérií

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom