• Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Hokejová akadémia

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Športy na škole:

   • basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal, vodné pólo, plávanie, atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie, zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
    • Hokejová akadémia
    • Od šk. roku 2020/2021 - Hokejová akadémia
   • Stredná športová škola Košice

   • _______________

   •        Pokyny k otvoreniu školského roka 2020/2021        

     

    MŠVVaŠ SR vydalo Manuál pre stredné školy , ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Celé znenie nájdete TU

    Súčasťou manuálu sú tlačivá:

    1. Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (Príloha_4)
    2. Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (Príloha_5) .

    Povinnosťou zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka je tieto tlačivá  vytlačiť, vyplniť, podpísať a priniesť do školy dňa 2.9.2020. Tlačivá následne prevezmú od žiakov triedni učitelia  pri vstupe do budovy školy.

    Zákonný zástupca :

    • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
    • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
    • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.
    •  Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie (Príloha_4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha_5)
    • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

    Žiaci sú povinní pri vstupe do budovy školy  mať na tvári ochranné rúško alebo ochranný štít a dezinfikovať si ruky. Rodičia dňa 2.9.2020  vstup do budovy školy povolený nemajú.

    Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch  školy.

    Pri podozrení na ochorenie 

    • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov  školy alebo školského internátu. 
    • Podozrivý žiak nenavštevuje školu  a škola do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár),  výsledkov jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom žiaka (napr. spolužiaci).

     

    V čase od 2.-20.9.2020 sa telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) nevyužívajú.

    Vyučovanie v daný deň je do 11,00 hod., od 11,00 hod. – do 14,00 hod.  môžu ísť prihlásení  žiaci     na obed. Podmienky prihlásenia na stravovanie sú dostupné na stránke školy pod hlavičkou školskej jedálne.

                                                                                      PaedDr. Tatiana Švecová

                                                                                              riaditeľka školy

     


     


    SŠŠ ponúka:

    • vzdelávanie v nových odboroch:

    7451 J – športové gymnázium – 4-ročné štúdium, úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa  

    7471 M - športový manažment – 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa 

    • odbory  v experimentálnom overovaní:

    7475 M digitálne služby v športe - 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa

    Uplatnenie absolventa: administrátor alebo  samostatný špecialista pre informačné a komunikačné   technológie, poskytovateľ digitálnych služieb, tvorca softwarového a hardwarového vybavenia športových pracovísk, nižší až stredný manažérsky stupeň, tréner III. stupňa (reprezentačný tréner)

    7476 M spracovanie dát v športe  - 4-ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa

    Uplatnenie absolventa: príprava podkladov pre analýzy  v rozličných serverových dátových  zdrojoch, vizualizácia dát, zručnosti z aplikovanej informatiky,  tréner III. stupňa (reprezentačný tréner)

    Forma štúdia: denné štúdium

              Podmienky prijatia:

    • ukončený  9. ročník ZŠ
    • zdravotná spôsobilosť
    • talentová skúška

    Vyber si:

    • kolektívne športy: basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal,
    • vodné športy: vodné pólo, plávanie,
    • individuálne športy: atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie,  zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné.

    Od nového školského roku 2020/2021 sa u nás otvára

    H O K E J O V Á    A K A D É M I A

     

    Ďalšie informácie o Hokejovej akadémii ako aj kritéria a podmienky prijatia nájdete TU

 • Najnovšie

  Novinky

   • Atletická liga - finále 15.9.2020
   • 17. 9. 2020
   • Cez víkend naša žiačka Michaela Molnárová pomohla k zisku bronzovej medaily družstvu AK Spartak Dubnica nad Váhom.

    Miška absolvovala 3 disciplíny: skok do výšky, 100m cez prekážky a štafetu 4x100m.

    V prvej disciplíne obsadila druhé delené miesto (skočila opäť skvelých 165cm), v behu cez prekážky zabojovala a s novým osobným rekordom dobehla najmladšia účastníčka v behu na peknom 5 mieste. Tak isto aj v štafete - 5 miesto.

   • Atletická liga - finále 15.9.2020: Čítať viac
   • TEM Slovenia Junior International 2020
   • 16. 9. 2020
   • Na medzinárodnom bedmintonovom turnaji v Slovinsku sa predstavila aj naša žiačka slovenská reprezentantka Miška Telehaničová. Po dlhej turnajovej pauze sa predstavila vo všetkých troch disciplínach. So svojimi reprezentačnými partnermi v párových disciplínach sa prebojovala Miška do 2. kolo a to isté zopakovala aj v dvojhre, kde ju v druhom kole stopla nasadená španielska hráčka. Tento víkend sa Miška predstaví na domácej pôde. V Trenčíne odohrá medzinárodný turnaj FZ FORZ A SLOVAKIA U 17.

   • TEM Slovenia Junior International 2020: Čítať viac
   • Girl´s Day
   • 15. 9. 2020
   • Občianske združenie Aj Ty v IT už po siedmy raz pripravuje unikátne podujatie Girl´s Day. Cieľom je prepojiť stredoškoláčky s IT firmami, organizáciami a vysokými školami a usilovať sa tak prebudiť u nich záujem o štúdium informatiky. Niet pochýb o tom, že budúcnosť patrí technológiám a organizácia sa usiluje o to, aby aj dievčatá boli jej súčasťou. Počas jediného Girl´s Day majú preto stredoškoláčky z celého Slovenska možnosť nahliadnuť do pracovného sveta desiatok organizácií a rozhodnúť sa, či vidia svoje kariérne uplatnenie práve v tomto sektore. Toto podujatie inšpirovalo mnohé dievčatá k štúdiu informatiky a informačno-technologických smerov.

   • Girl´s Day: Čítať viac
   • Návšteva botanickej záhrady
   • 11. 9. 2020
   • Dňa 9.9.2020 žiaci 1.AG triedy strávili pár hodín krásneho slnečného dňa na výstave jesenných plodov v botanickej záhrade. Zároveň si prezreli skleníky s tropickými rastlinami a nevynechali ani prehliadku už tradične esteticky upraveného exteriéru vonkajších záhrad. Samozrejmosťou bola aj návšteva minizoo s chovom domácich zvierat a včiel."

   • Návšteva botanickej záhrady: Čítať viac
   • Výtvarná súťaž FAIP PLAY CONTENT – medzinárodný úspech
   • 11. 9. 2020
   • V čase dištančného vzdelávania spôsobeného šírením pandemického ochorenia COVID 19, sa naše žiačky Sofia Herzanych (I.BG), Karolína Bobuski (I.BG) a Nikola Valečková (I.AM) v mesiaci máj 2020 zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorej vyhlasovateľom bol Medzinárodný výbor Fair Play so sídlom v Paríži.

   • Výtvarná súťaž FAIP PLAY CONTENT – medzinárodný úspech: Čítať viac
   • Po bronze na M-SR dospelých v skoku do výšky, pribudlo striebro aj bronz na M-SR dorastu
   • 10. 9. 2020
   • Počas uplynulého víkendu v Bratislave na majstrovstvách SR dorastu si veľmi dobre počínala Michaela Molnárová (VI OA), ktorá si hneď v rozbehoch vytvorila tohtoročné maximum na 100m pr pri silnom protivetre (14,89s), a to ešte vylepšila vo finále (14,81s). Tento čas stačil na bronzovú medailu. V rámci prekážok sme absolvovali aj skok do diaľky, kde výkon blízko jej osobného rekordu stačil na pekné 6 miesto.

   • Po bronze na M-SR dospelých v skoku do výšky, pribudlo striebro aj bronz na M-SR dorastu: Čítať viac
   • Skvelý Matej Bracho tretí na Európskych atletických hrách
   • 9. 9. 2020
   • V pondelok 7.9.2020 Matej Bracho získal na Európskych atletických pretekoch Brne 3.miesto v hode oštepom , keď mu k striebru chýbalo len 26 cm.Vo večernom behu na 100 m prekážky si vybojoval finále B , kde vyhral a zbehol výkon 14,70 s.Počas pretekov ho kaučoval mladý šikovný tréner Michal Rusnák.

   • Skvelý Matej Bracho tretí na Európskych atletických hrách: Čítať viac
  • Zoznam galérií

 • Staňte sa naším fanúšikom