• Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Krajská hokejová akadémia

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Športy na škole:

   • basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal, vodné pólo, plávanie, atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie, zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
    • Krajská hokejová akadémia
    • Šk. rok 2021/2022 - II. ročník - hokejová akadémia
   • Stredná športová škola Košice

   • Informácie pre uchádzačov o štúdium
    na našej škole v školskom roku 2021/2022

    Dôležité dokumenty potrebné k doručeniu s prihláškou na strednú školu:  Dotazník úrovne športovej výkonnostiŽiadame zákonných zástupcov uchádzača, aby k prihláške na štúdium na SŠ priložili taktiež kópiu výpisu známok z prvého polroku 8.ročníka. 

    Ako podať prihlášku cez EDUPAGE? Pozri návod ! 

      Leták: PDF_verzia

    Prečo študovať a športovať práve u nás?  Vypočujte si: ssske.mp3

    Máte otázky?  Napíšte nám! Radi Vám odpovieme.

     

    OZNAM PRE ŽIAKOV – MATURANTOV

    Na základe rozhodnutia MŠVVa Š SR zo dňa  8.04.2021 s účinnosťou od 12.04.2021 oznamujem, že od 12.04.2021 spúšťam prezenčnú výučbu pre končiaci ročník – triedy IV.A, IV.B a VIII.OA.

    Ostatné ročníky sa naďalej až do odvolania vzdelávajú dištančnou formou.

    Výučba prebieha v pondelok 12.04.2021 vo všetkých ročníkoch podľa doteraz platného rozvrhu hodín, zverejneného na stránke školy.

    Pri vstupe do budovy školy sú žiaci povinní preukázať sa platným negatívnym antigénovým alebo PCR testom na COVID19. Zoznam MOMiek je na stránke školy.

    Pri prezenčnej výučbe sú žiaci povinní mať vo všetkých priestoroch budovy školy respirátor FF P2.

    Škola zabezpečuje od 1.3.2021 stravovanie v ŠJ. Žiaci sa na stravu môžu nahlásiť telefonicky vedúcej ŠJ do 12.042.2021 – pondelok do 8.10 hod. na tel. čísle 055/6415 142.

    Výučba začína o 8.00 hod.

    Z prezenčnej výučby sú ospravedlnení žiaci, ubytovaní na školskom internáte, nakoľko tento zostáva naďalej z rozhodnutia MŠ zatvorený. Rovnako sú ospravedlnení žiaci na PN, v karanténe,  podrobujúci sa lekárskemu vyšetreniu, žiaci na športovom sústredení.

     

    PaedDr. Tatiana Švecová

    riaditeľka školy


    Vážení priaznivci mládeže a športu,
    obraciame sa na vás s prosbou
    venujte 2 % z dane na podporu vašich detí !

    Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie.

    Nepredstavuje to pre Vás žiadny výdaj navyše. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu športových a voľnočasových aktivít vašich detí.

    O vašu priazeň sa uchádza:

    - školský športový klub OLYMPIA  
     
    Tlačivo:

    Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

     


    SŠŠ ponúka:

    vzdelávanie v nových odboroch:

    7451 športové gymnázium - úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou.

    Absolvent získa licenciu trénera II. stupňa pre daný druh športu a je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl.

     

    7471 M športový manažment stredné odborné vzdelanie s maturitou

    Uplatnenie absolventa:

    oblasť marketingu, manažmentu a podnikania.

     

    7475 M digitálne služby v športe stredné odborné vzdelanie s maturitou.

    Uplatnenie absolventa:

    Administrátor alebo samostatný špecialista pre informačné a komunikačné technológie, poskytovateľ digitálnych služieb, tvorca softwarového a hardwarového vybavenia športových pracovísk, nižší až stredný manažérsky stupeň

     

    7476 M spracovanie dát v športe stredné odborné vzdelanie s maturitou.

    Uplatnenie absolventa:

    príprava podkladov pre analýzy v rozličných serverových a dátových zdrojoch, vizualizácia dát, zručnosti z aplikovanej informatiky.

    Forma štúdia: denné štúdium

              Podmienky prijatia:

    • ukončený  9. ročník ZŠ
    • zdravotná spôsobilosť
    • talentová skúška

    Vyber si:

    • kolektívne športy: basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal,
    • vodné športy: vodné pólo, plávanie,
    • individuálne športy: atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie,  zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné.

     


    OZNAM PRE ŽIAKOV

    Rozhodnutie riaditeľky

     

    V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 02. 03. 2021, týmto po zvážení prevádzkových podmienok pri zabezpečovaní prezenčnej formy výučby, odo dňa 03. 03. 2021 ostáva školské vyučovanie mimoriadne prerušené a vzdelávanie je  naďalej zabezpečované dištančnou formou, a to do odvolania.

    Opätovne pripomíname žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov, aby urobili všetko pre to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení a koronavírusu a aby sme sa čo najskôr v zdraví mohli spoločne vrátiť do lavíc a k prezenčnej forme vyučovania.

    O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme včas informovať prostredníctvom Edupage a stránky školy.

     

    Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

     

    PaedDr. Tatiana Švecová

    riaditeľka školy

    Zoznam_MOM_antigen_KSK.xlsx


     

 • Najnovšie

  Novinky

   • OZNAM PRE ŽIAKOV – MATURANTOV
   • 9. 4. 2021
   • Na základe rozhodnutia MŠVVa Š SR zo dňa 8.04.2021 s účinnosťou od 12.04.2021 oznamujem, že od 12.04.2021 spúšťam prezenčnú výučbu pre končiaci ročník – triedy IV.A, IV.B a VIII.OA.

    Ostatné ročníky sa naďalej až do odvolania vzdelávajú dištančnou formou.

    Výučba prebieha v pondelok 12.04.2021 vo všetkých ročníkoch podľa doteraz platného rozvrhu hodín, zverejneného na stránke školy.

   • OZNAM PRE ŽIAKOV – MATURANTOV: Čítať viac
   • OZNAM  PRE  STRAVNÍKOV
   • 9. 4. 2021
   • Škola zabezpečuje od 1.3.2021 stravovanie v ŠJ pre žiakov a zamestnancov školy.

    Žiaci, ktorí sa vzdelávajú prezenčne, sa stravujú v školskej jedálni.

    Pre ostatných stravníkov – žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne a zamestnancov školy na home office sa obedy vydávajú iba cez výdajné okienko s povinnosťou konzumácie mimo priestorov školy.

   • OZNAM  PRE  STRAVNÍKOV: Čítať viac
   • Prijímačky na medicínu 2022 SK&CZ
   • 9. 4. 2021
   • Naber správny kurz a pridaj sa:

    👉 https://www.facebook.com/groups/480072166491454/

    Isto mnoho žiakov z Vašej školy chce ísť študovať medicínu, no niekedy majú problém sa zorientovať v informáciách ohľadom ich budúceho štúdia. Radi by sme pomohli a preto sme pre nich vytvorili skupinu na Facebooku (Prijímačky na medicínu 2022 SK&CZ). Táto skupina je určená pre žiakov predposledného ročníka, ktorí by radi študovali medicínu na niektorej z vysokých škôl na Slovensku alebo Česku a na prijímacie skúšky pôjdu v roku 2022. Skupina ponúka všetky potrebné informácie na jednom mieste, ako sú termíny podania prihlášok, DOD alebo podmienky prijatia. Zároveň je to možnosť na spoznanie sa so študentmi lekárskych fakúlt.

   • Prijímačky na medicínu 2022 SK&CZ: Čítať viac
   • 2 % z dane na podporu vašich detí !
   • 9. 4. 2021
   • Vážení priaznivci mládeže a športu,

    obraciame sa na vás s prosbou

    venujte 2 % z dane na podporu vašich detí !

    Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie.

    Nepredstavuje to pre Vás žiadny výdaj navyše. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu športových a voľnočasových aktivít vašich detí.

   • 2 % z dane na podporu vašich detí !: Čítať viac
   • VÝZVA - VYSKÁČ SI SCHODY
   • 6. 4. 2021
   • Pripravili sme pre vás výzvu s názvom – „Vyskáč si schody!“ Pošli video, na ktorom dokážeš vyskákať päť schodov spôsobom, akým to robí Johny, a zaves video do komentu. Po Veľkej noci vyžrebujeme víťaza, ktorý získa tričko zo Slovenského atletického zväzu.

    Veľa šťastia!

    https://fb.watch/4AamokNR68/

   • VÝZVA - VYSKÁČ SI SCHODY: Čítať viac
   • Inšpiruj sa...trénuj s nami...
   • 31. 3. 2021
   • Pozri si ďalší tréning v podaní slovenských reprezentantov v bedmintone spoločne s našimi žiakmi Miškou a Matúšom...

    inšpiruj sa...trénuj s nami...

   • Inšpiruj sa...trénuj s nami...: Čítať viac
   • Beseda: S knihou o knihe – výnimočne online
   • 27. 3. 2021
   • Keď sa povie marec, predstavíme si koniec zimy a pomalý nástup jari. Obdobia, ktoré predstavuje začiatok niečoho nového . A je to tak, veď prvý letný deň nám svieti v kalendári už 20. marca. A nielen to. Je tu obdobie aj Veľkej noci, bahniatok, vône trávy a teplých lúčov slnka. Marec má však aj svoje vlastné špecifikum. Je mesiacom knihy. Aby sa kniha úplne nevytratila z rúk žiakov a študentov našej školy, každoročne si jej významnú úlohu pripomíname malou besedou, kedy hlavnú úlohu zohráva práve ona. Akákoľvek! Malá, veľká, tenká, hrubá, nová, stará, vlastná či požičaná, z domácej či zahraničnej produkcie. Cieľom je ponechať priestor žiakom, aby „tú svoju obľúbenú“ predstavili ostatným spolužiakom a tak ich možno motivovali k jej prečítaniu. Vysvetlili dôvod, prečo si vybrali práve danú knihu, prečo si ju prečítali aj viackrát, či by ju odporučili svojim kamarátom, čo ich zaujalo na

   • Beseda: S knihou o knihe – výnimočne online: Čítať viac
   • Deň učiteľov
   • 26. 3. 2021
   • Vážení pedagógovia – učitelia, tréneri a vychovávatelia a nepedagogickí zamestnanci,

    každoročne si pripomíname významný sviatok všetkých zamestnancov v školstve - 28.marec - Deň učiteľov. Tento dátum pre oslavu vzdelávacej a výchovnej práce nie je zvolený náhodne. Je súčasne každoročnou spomienkou na velikána pedagogiky, učiteľa národov – Jána Ámosa Komenského.

   • Deň učiteľov: Čítať viac
   • Michael Oravec - naša hviezda
   • 26. 3. 2021
   • Naša hviezda..........veľká gratulácia....

    Vyjadrenie trénera:

    🇸🇰 To čo predviedol @michaeloravec na FIS MSJ Krasnoyarsk 2021 sa zapíše do histórie slovenského freeskiingu. Nemôžem byť na teba viac hrdý. Ďakujem 🙏 že som toho mohol byť súčasťou a tiež dik všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali...

   • Michael Oravec - naša hviezda: Čítať viac
  • Zoznam fotoalbumov

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom