• Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Krajská hokejová akadémia

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory:

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Športy na škole:

   • basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal, vodné pólo, plávanie, atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie, zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
   • Študijné odbory

   • 7451 J – športové gymnázium
    7471 M - športový manažment
    7475 M - digitálne služby v športe
    7476 M - spracovanie dát v športe
    • Krajská hokejová akadémia
    • Šk. rok 2021/2022 - II. ročník - hokejová akadémia
   • Stredná športová škola Košice

   • Informácie pre uchádzačov o štúdium
    na našej škole v školskom roku 2021/2022

    Dôležité dokumenty potrebné k doručeniu s prihláškou na strednú školu:  Dotazník úrovne športovej výkonnostiŽiadame zákonných zástupcov uchádzača, aby k prihláške na štúdium na SŠ priložili taktiež kópiu výpisu známok z prvého polroku 8.ročníka. 

    Ako podať prihlášku cez EDUPAGE? Pozri návod ! 

      Leták: PDF_verzia

    Prečo študovať a športovať práve u nás?  Vypočujte si: ssske.mp3

    Máte otázky?  Napíšte nám! Radi Vám odpovieme.

     

    OZNAM PRE RODIČOV

    Vážení rodičia,

    od 10. mája 2021 sa obnovuje  prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky a triedy a otvára školský internát pre všetkých žiakov školy podľa Covid školského automatu – ružový okres.

    Plnoletý žiak a zákonný zástupca neplnoletého žiaka je povinný pred vstupom do  školy  vyplniť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  - v elektronickej forme ho nájdete na webe školy v sekcii Úvod - Žiadosti/Vyhlásenia.

    V prílohe zasielam manuál, ktorý vám s tým pomôže. Vyplníte ho s aktuálnym dátumom.

    https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601

    Termín: do 09.5.2021 (nedeľa) do 18:00 hod.

    Ak plnoletý žiak nenastúpi na prezenčné vyučovanie je povinný oznámiť dôvod svojej neprítomnosti do 5 dní triednemu učiteľovi a riaditeľke školy. Túto povinnosť za neplnoletého žiaka plní zákonný zástupca. V tomto prípade bude vzdelávanie  žiaka prebiehať ako je obvyklé pri chorobe.  Ak neprítomnosť  žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 5 dní nekontaktoval školu a triedneho učiteľa,  bude žiak komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

    Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V prípade, ak sa žiak  rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je zákonný zástupca povinný predkladať triednemu učiteľovi prostredníctvom Edupage alebo mailom ospravedlnenie v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf .

    Žiaci, ktorí majú záujem o  obedy v školskej jedálni, sa budú môcť prihlásiť v pondelok 10.5.2021 od 7,00 hod. do 8,00 hod. na telefónnom čísle 055 6415142.

    Vyučovanie v dňoch od 10.5.2021 do 14.5.2021 bude prebiehať podľa  rozvrhu hodín, ktorý platil pre dištančné vzdelávanie.

    Od 17.5. 2021 bude vyučovanie prebiehať podľa pôvodného rozvrhu hodín platného od 2.9.2020.

    Pripomíname, že v interiéri školy je povinnosť nosiť rúško.

    PaedDr. Tatiana Švecová

    riaditeľka školy

    OZNAM - ŠKOLSKÝ INTERNÁT

    Vážení rodičia a žiaci školského internátu,

                na základe dokumentov -  Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021 MŠVVaŠ SR a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200/2021 z 30. apríla 2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa,

    školský internát obnovuje prevádzku

    10.5.2021 (pondelok) od 08.00 hod.

    Pri nástupe do ŠI  a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca žiaka/žiačky:

    Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU),

    alebo plnoletý žiak/žiačka: 

    Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU).

     

    Zahraničný žiak/žiačka pri nástupe predkladá originálny výsledok negatívneho PCR testu na COVID 19, nie starší  ako 72 hodín. V prípade, že sa nebude vedieť preukázať negatívnym výsledkom PCR testu, je povinný nastúpiť do  karantény,  ktorú si zabezpečujete na vlastné náklady  a následne absolvovať PCR test.

    Ak žiak/žiačka nenastúpi do školského internátu, bezodkladne nás o tom informujte na Emailovú adresu: ubytovanie@atlas.sk.                                                    

                                                                                                    PaedDr. Tatiana Švecová

                                                                                                              riaditeľka školy


    Vážení priaznivci mládeže a športu,
    obraciame sa na vás s prosbou
    venujte 2 % z dane na podporu vašich detí !

    Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie.

    Nepredstavuje to pre Vás žiadny výdaj navyše. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu športových a voľnočasových aktivít vašich detí.

    O vašu priazeň sa uchádza:

    - školský športový klub OLYMPIA  
     
    Tlačivo:

    Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

     


    SŠŠ ponúka:

    vzdelávanie v nových odboroch:

    7451 športové gymnázium - úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou.

    Absolvent získa licenciu trénera II. stupňa pre daný druh športu a je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl.

     

    7471 M športový manažment stredné odborné vzdelanie s maturitou

    Uplatnenie absolventa:

    oblasť marketingu, manažmentu a podnikania.

     

    7475 M digitálne služby v športe stredné odborné vzdelanie s maturitou.

    Uplatnenie absolventa:

    Administrátor alebo samostatný špecialista pre informačné a komunikačné technológie, poskytovateľ digitálnych služieb, tvorca softwarového a hardwarového vybavenia športových pracovísk, nižší až stredný manažérsky stupeň

     

    7476 M spracovanie dát v športe stredné odborné vzdelanie s maturitou.

    Uplatnenie absolventa:

    príprava podkladov pre analýzy v rozličných serverových a dátových zdrojoch, vizualizácia dát, zručnosti z aplikovanej informatiky.

    Forma štúdia: denné štúdium

              Podmienky prijatia:

    • ukončený  9. ročník ZŠ
    • zdravotná spôsobilosť
    • talentová skúška

    Vyber si:

    • kolektívne športy: basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal,
    • vodné športy: vodné pólo, plávanie,
    • individuálne športy: atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie,  zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné.

     


     

     

     

 • Najnovšie

  Novinky

   • Zo sústredenia na Kontrolné preteky
   • 7. 5. 2021
   • V stredu 5.5.2021 sa vrátila desať členná skupina juniorských plavcov ŠKP Košice z ktorých polovicu tvorili študenti SŠŠ z 11-denného sústredenia v Aquacity-bubline v Poprade. Cieľom sústredenia bola príprava na vrchol letnej majstrovskej časti - Majstrovstvá SR seniorov a juniorov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 3.-6.6.2021 práve v popradskom bazéne Aquacity. Žiaľ tohtoročná jarná - letná súťažná časť sa z pandemických dôvodov prakticky ani neuskutočnila. Juniorom zostáva ku overeniu stavu prípravy už len možnosť účasti na Kontrolných pretekoch ktoré sa uskutočnia budúci týždeň, v termíne 13.-16.5.2021 v popradskej bubline.

   • Zo sústredenia na Kontrolné preteky: Čítať viac
   • Oznam školskej jedálne
   • 7. 5. 2021
   • Stravníci, ktorí majú záujem o stravovanie sa môžu prihlásiť na tel. č. 055/641 51 42.

    V pondelok – 10.5.2021 sa nepodávajú raňajky. Na obed a večeru sa v pondelok môžete prihlásiť najneskôr ráno do 8.00 hod.

    Od utorka 11.5.2021 sa podáva pre prihlásených stravníkov celodenná strava, t. j. raňajky, obed a večera.

   • Oznam školskej jedálne: Čítať viac
   • Celoštátne kolo SOČ
   • 5. 5. 2021
   • V dňoch 27.-28.4 sa konalo celoštátne kolo SOČ, v ktorom našu školu reprezentovala žiačka III.A triedy - Natália Padová. Svojou prácou - Kompenzačné cvičenia ako prostriedok odstraňovania svalovej nerovnováhy zaujala odbornú porotu a obsadila krásne 3. miesto. K dosiahnutému úspechu jej srdečne blahoželá vedenie školy a koordinátorka SOČ . Do budúcnosti prajeme ešte veľa úspechov.

   • Celoštátne kolo SOČ: Čítať viac
   • Karin Dvealdová a Stanislava Hakulinová  v Banskej Bystrici v osobných rekordoch
   • 25. 4. 2021
   • Stanislava Hakulinová nominovaná na ME družstiev do Podebrad.

    Za účasti celej slovenskej chodeckej špičky sa v Banskej Bystrici konali chodecké preteky , ktoré sa zaratávali do 1.kola atletickej ligy.

    Na 5000m chôdze v kategórii žien si Karin Devaldová vybojovala 5.miesto v osobnom rekorde 23:56,8s a Stanka Hakulinová 7.miesto v osobnom rekorde 25:33,5s. Pre klub Slávia TU Košice vybojovali prvých 10 ligových bodov.

   • Karin Dvealdová a Stanislava Hakulinová  v Banskej Bystrici v osobných rekordoch: Čítať viac
   • OZNAM PRE MATURANTOV
   • 23. 4. 2021
   • Od 26. apríla 2021 nastupujú do škôl na prezenčné vyučovanie všetci žiaci IV.A, IV.B, VIII.OA triedy.
    Podmienkou vstupu do školy je negatívny test žiaka . Test nesmie byť starší ako 7 dní, žiaci sa potvrdením o vykonaní testu budú preukazovať triednemu učiteľovi.
    Žiadame vás, aby ste vyplnili aj Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 10a) - v elektronickej forme ho nájdete na webe školy v sekcii Úvod - Žiadosti/Vyhlásenia.

   • OZNAM PRE MATURANTOV: Čítať viac
   • Basketbal extraliga ženy
   • 23. 4. 2021
   • Basketbalistky Young Angels Košice získali premiérovú bronzovú medialu v extralige, keď v rozhodujúcom súboji o 3.miesto porazili Banskú Bystricu 75:54.

    Súčasťou tímu bola naša žiačka Vanda Kristlová a asistentka trénera Ivana Jalčová.

   • Basketbal extraliga ženy: Čítať viac
   • OZNAM - III.OA, IV.OA
   • 22. 4. 2021
   • Vážení rodičia,

    od 26. apríla 2021 nastupujú do škôl na prezenčné vyučovanie žiaci III.OA a IV.OA triedy.
    Podmienkou vstupu do školy je negatívny test žiaka a negatívny test jedného zo zákonných zástupcov, ktorý so žiakom žije v spoločnej domácnosti. Test nesmie byť starší ako 7 dní, žiaci sa potvrdením o vykonaní testu budú preukazovať triednemu učiteľovi.
    Žiadame vás, aby ste vyplnili aj Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 8a) - v elektronickej forme ho nájdete na webe školy v sekcii Úvod - Žiadosti/Vyhlásenia.

   • OZNAM - III.OA, IV.OA: Čítať viac
  • Zoznam fotoalbumov

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom