• ...

    • Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov v šk. roku 2018/2019

      

     Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice

      

     Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov v šk. roku 2018/2019 – 2.polrok

      

     P.č.

     Meno

     Priezvisko

     Deň

     VH

     Od - do

     Deň

     VH

     Od - do

     Miestnosť

     1

     Ľudmila

     Burdzová

     utorok

     4

     9,55 – 10,40

     štvrtok

     6

     11,45 – 12,30

     0 116 –KCJ

     2

     Jaroslava

     Cvoreňová

     utorok

     3

     8,55 – 9,35

     štvrtok

     8

     13,50 – 14,30

     B 208

     3

     Andrea

     Domonkošová

     pondelok

     5

     10,50 – 11,35

     utorok

     8

     13,50 – 14,30

     B 211

     4

     Lenka

     Dušičková

     pondelok

     5

     10,50 – 11,35

     piatok

     3

     8,55 – 9,35

     B 108

     5

     Silvia

     Dzurovčinová

     streda

     7

     13,00 – 13,40

     streda

     8

     13,50 – 14,30

     B18 – prízemie

     6

     Ivica

     Ficeriová

     utorok

     2

     7,55 – 8,40

     piatok

     5

     10,50 – 11,35

     B 108

     7

     Mária

     Gordiaková

     streda

     9

     14,35 – 15,15

     štvrtok

     7

     13,00 – 13,40

     A 112

     8

     Beáta

     Haboráková

     pondelok

     10

     15,20 – 16,00

     streda

     10

     15,20 – 16,00

     B 306

     9

     Jaroslava

     Huppertová

     utorok

     6

     11,45 – 12,30

     štvrtok

     8

     13,50 – 14,30

     0 116 – KCJ

     10

     Gabriela

     Jašková

     utorok

     7

     13,00 – 13,40

     utorok

     8

     13,50 – 14,30

     B17 – prízemie

     11

     Erika

     Kövaryová

     pondelok

     8

     13,50 – 14,30

     pondelok

     9

     14,35 – 15,15

     A 216

     12

     Jana

     Krasnayová

     streda

     5

     10,50 – 11,35

     piatok

     3

     8,55 – 9,35

     A 210

     13

     Iveta

     Lévaiová

     pondelok

     9

     14,35 – 15,15

     piatok

     3

     8,55 – 9,35

     A 216

     14

     Danka

     Matejková

     pondelok

     9

     14,35 – 15,15

     streda

     10

     15,20 – 16,00

     A 115

     15

     Martina

     Múčiková

     pondelok

     9

     14,35 – 15,15

     pondelok

     10

     15,20 – 16,00

     A 109

     16

     Marcel

     Nemec

     utorok

     3

     8,55 – 9,35

     utorok

     4

     9,55 – 10,40

     Zborovňa trénerov

     17

     Eva

     Paulišincová

     utorok

     6

     11,45 – 12,30

     štvrtok

     2

     7,55 – 8,40

     A 210

     18

     Alena

     Rapavá

     streda

     3

     8,55 – 9,35

     štvrtok

     3

     8,55 – 9,35

     A 213

     19

     Zuzana

     Roskoványiová

      

      

      

      

      

      

     A 213

     20

     Blanka

     Rozložníková

     pondelok

     6

     11,45 – 12,30

     štvrtok

     9

     14,35 – 15,15

     A 115

     21

     Karol

     Smetana

     utorok

     4

     9,55 – 10,40

     štvrtok

     5

     10,50 – 11,35

     B 208

     22

     Stanislav

     Sušinka

     pondelok

     5

     10,50 – 11,35

     utorok

     6

     11,45 – 12,30

     B 207

     23

     Ľubica

     Svitanová

     utorok

     9

     14,35 – 15,15

     utorok

     10

     15,20 – 16,00

     A 109

     24

     Yvetta

     Šimčíková

     štvrtok

     4

     9,55 – 10,40

     piatok

     7

     13,00 – 13,40

     B 310

     25

     Jolana

     Tóthová

     streda

     10

     15,20 – 16,00

     štvrtok

     5

     10,50 – 11,35

     B 305

     26

     Edita

     Valentová

     pondelok

     9

     14,35 – 15,15

     pondelok

     10

     15,20 – 16,00

     06 – prízemie

      

     Spracovala: PhDr.G.Jašková, CSc.                                           Schválila: PaedDr. Tatiana Švecová                               

     zástupkyňa riaditeľky školy                                                                      riaditeľka školy

     V Košiciach, 04.02.2019