• ...

        • Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice