• EČ a PFIČ

    •                      Oznam pre maturantov                   

     Informácie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020:

     Vyučovanie sa pre posledné ročníky v SŠ končí 7. mája 2020.

     Vysvedčenie posledného ročníka SŠ vydá SŠ spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

     V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách interná časť maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

     Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020: TU

      

      

     Pozri tiež: Stránky o maturtite 2019