• Školy, ktoré menia

    •  

     Školy, ktoré menia svet, naprieč všetkými tromi ročníkmi, boli ocenení Srdcom na dlani 2018 v oblasti vzdelávania. 

     Počas slávnostného galavečera v Koncertnej sieni VŠMU Dvorana v Bratislave boli v kategórii „Dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania“ ocenení Učitelia, ktorí menia svet! Toto najvyššie ocenenie vyzdvihuje obrovskú hodnotu kvality a profesionality vo vzdelávaní, ktorú Učitelia, ktorí menia svet, prinášajú na základné a stredné školy po celom Slovensku. Majú totiž Srdce na dlani.

     Srdce na dlani je ocenenie, ktoré je každoročne udeľované Bratislavským dobrovoľníckym centrom, nad ktorým záštitu v tomto roku prevzal Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Martin Giertl. 

     Učitelia, ktorí menia svet, sú celoslovenská komunita 74 učiteľov a učiteliek občianskej náuky, dejepisu a príbuzných predmetov, ktorým záleží na zmene vo výchove a vzdelávaní detí smerom ku podpore občianskych kompetencií, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, tolerancie, ohľaduplnosti a hodnôt otvorenej spoločnosti. Títo učitelia sa dobrovoľne, bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase ďalej vzdelávajú a trénujú, tvoria vlastné vzdelávacie materiály, pripravujú pre svojich žiakov inovatívne a zážitkové mimovyučovacie aktivity, ktoré následne pre nich a s nimi v mimoškolskom čase realizujú. Obetavo a ochotne sa každý deň, nad rámec svojich povinností, venujú budúcim dospelým občanom a občiankam.

     Viac na https://ipao.sk/nezaradene/ucitelia-ktori-menia-svet-ziskali-ocenenie-srdce-na-dlani-2018/