• ...

    • Zmluvy, objednávky, faktúry - archív

      

     Zmluvy, objednávky, faktúry

      

     Por. číslo Názov  zmluvy Zverejnené dňa
     1. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 28.01.2011
     2 Zmluva COP_A 8.2.2011
     3. Zmluva COP_B 8.2.2011
     4. Zmluva COP_C 8.2.2011
     5. Kúpna zmluva č. 018/2011 27.06.2011
     6. Zmluva zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov 8.9.2011
          
          
          

      

     Ostatné zmluvy, objednávky a faktúry nájdete na stránke:

     http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/Stranky/default.aspx  

     Súhrná správa o zákazkach nad 1000 €  za roky 2011, 2012, 2013

     Por. číslo

     Súhrná správa o zákazkach nad 1000 € 

     / obdobie

     1.  I. Q.  2011
     2  II. Q.  2011
     3.  III. Q.  2011
     4.  IV. Q.  2011
     5.  I. Q.  2012
     6. II. Q.  2012
     7- III. Q.  2012
     8. IV. Q.  2012
     9. I. Q.  2013
     10. II. Q.  2013
     11. III. Q.  2013
     12. IV. Q. 2013
     13. I. Q. 2014
        

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zverejnenie zadania zákazky s hodnotou viac ako 1000 € bez DPH

     Podľa  §9 ods.9 novely 95/2013 zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:


     Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Názov :                Športové gymnázium Trieda SNP 104

     Sídlo :                  Trieda SNP 104,   040 11 Košice

     Právna forma:     rozpočtová organizácia

     IČO: 00 521 965

     DIČ:                     2020927920

     IČ DPH:                nie je platcom  

     Dátum

     zverejnenia

     Predmet zákazky

     Predpokladaná hodnota zákazky

     v EUR s DPH

     Dátum zadania

     zákazky

     4.7.2013

     Oprava nákladného výťahu v ŠJ

     1178,00 €

     9.7.2013

     25.7.2013

     Oprava vozidla Iveco Daily

     3960,00 €

     29.7.2013

     1.8.2013

     Oprava strechy školy

     9000,00 €

     6.8.2013

     5.8.2013

     Opravy malieb a hygienické nátery v ŠJ

     7200,00 €

     9.8.2013

     19.8.2013

     Bežecký pás NIMBUS

     1590,00 €

     21.8.2013

     23.9.2013

     Letenky – Turecko, projekt Comenius

     2185,00 €

     25.9.2013

     18.10.2013

     Interiérové vchodové dvere, pravé/ľavé – 60 a 80, štítok+kľučky-fab, štítok+kľučky-dózický zámok  

     2500,00 €

     22.10.2013

     19.11.2013

     Nákup školských lavíc, stoličiek, katedry

     3500,00 €

     22.11.2013

     19.11.2013

     Revízia has.prístrojov, hydrantov, kontrola PU

     1200,00 €

     22.11.2013

     22.11.2013

     Misky (400 ks),pracovný stôl, chladiaca vitrína,krájač zeleniny, disky na krájač

     3.158,00 €

     26.11.2013

     25.11.2013

     Výdajník nápojov pre ŠJ

     1680,00 €

     29.11.2013

     26.11.2013

     Oprava zásteny a dverí vo výdajni jedál

     7000,00 €

     29.11.2013

     29.11.2013

     Bezpečnostný úschovný sejf  (3x)

     1118,40 €

     03.12.2013

     29.11.2013

     Vertikálne žalúzie - jedáleň

     1200,00 €

     04.12.2013

     2.12.2013

     OP a OS elektrických spotrebičov a náradia

     2100,00 €

     05.12.2013

     5.12.2013

     Školské lavice (jednomiestne), stoličky,

     7000,00 €

     11.12.2013

     17.12.2013

     Ponorný mixér

     1000,00 €

     23.12.2013

     24.2.2014Letenky –  Litva , projekt Comenius1064,00 €28.2.2014

      

      

      

     Dokumenty zmluvy, faktúry, objednávky z predchádzajúceho obdobia sú zverejnené v archíve :

     https://web.vucke.sk/úradná tabuľa/zmluvy/objednávky/faktúry/školstvo-gymnáziá/