• Vzdelanie

    • SŠŠ ponúka:

     vzdelávanie v nových odboroch:

     7451 J   športové gymnázium
     7471 M  športový manažment
     7475 M  digitálne služby v športe
     7476 M   spracovanie dát v športe

     7451 športové gymnázium - úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou.

     Uplatnenie absolventa:

     Absolvent získa licenciu trénera II. stupňa pre daný druh športu a je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl.

      

     7471 M športový manažment stredné odborné vzdelanie s maturitou

     Uplatnenie absolventa:

     oblasť marketingu, manažmentu a podnikania.

      

     7475 M digitálne služby v športe stredné odborné vzdelanie s maturitou.

     Uplatnenie absolventa:

     Administrátor alebo samostatný špecialista pre informačné a komunikačné technológie, poskytovateľ digitálnych služieb, tvorca softwarového a hardwarového vybavenia športových pracovísk, nižší až stredný manažérsky stupeň.

      

     7476 M spracovanie dát v športe stredné odborné vzdelanie s maturitou.

     Uplatnenie absolventa:

     príprava podkladov pre analýzy v rozličných serverových a dátových zdrojoch, vizualizácia dát, zručnosti z aplikovanej informatiky.

     Forma štúdia: denné štúdium

               Podmienky prijatia:

     Vyber si:

     • kolektívne športy: basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal,
     • vodné športy: vodné pólo, plávanie,
     • individuálne športy: atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie,  zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné.