• Vzdelanie

    • SŠŠ ponúka:

     vzdelávanie v nových odboroch:

     7451 J   športové gymnázium
     7471 M  športový manažment
     7475 M  digitálne služby v športe
     7476 M   spracovanie dát v športe

     7451 J – športové gymnázium

     • úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou
     • žiak má možnosť získať osvedčenie na výkon odbornej činnosti trénera II. kvalifikačného  stupňa
     • je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl

     7471 M – športový manažment

     • stredné odborné vzdelanie s maturitou
     • žiak má možnosť získať osvedčenie na výkon odbornej činnosti trénera III. kvalifikačného stupňa
     • je pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl
     • absolvent má možnosť sa uplatniť v oblasti marketingu, manažmentu a podnikania

     7475 M – digitálne služby v športe

     • stredné odborné vzdelanie s maturitou
     • žiak má možnosť získať osvedčenie na výkon odbornej činnosti trénera III. kvalifikačného stupňa
     • absolvent má možnosť uplatniť sa ako administrátor alebo špecialista pre informačné a komunikačné technológie pre športové pracoviská alebo pokračovať na VŠ technického alebo športového zamerania.

     7476 M – spracovanie dát v športe

     • stredné odborné vzdelanie s maturitou
     • žiak má možnosť získať osvedčenie na výkon odbornej činnosti trénera III. kvalifikačného  stupňa
     • ako databázový analytik alebo špecialista pre informačné a komunikačné technológie pre   športové pracoviská alebo pokračovať na VŠ technického alebo športového zamerania.

      

     Podmienky prijatia:

     • ukončený  9. ročník ZŠ
     • zdravotná spôsobilosť
     • talentová skúška

     Vyber si:

     • kolektívne športy: basketbal, hádzaná, futbal, ľadový hokej, volejbal,
     • vodné športy: vodné pólo, plávanie,
     • individuálne športy: atletika, badminton, karate, taekwondo, stolný tenis, športová gymnastika, športová streľba, fitness, vzpieranie,  zápasenie, tenis, in line korčuľovanie, krasokorčuľovanie, box, golf, jazdectvo a iné.