Menu

 • Súťažné olympijské pohľadnice

  PRISPELI  SME  K ŠÍRENIU  OLYMPIJSKÝCH  MYŠLIENOK

  Žiaci školy a školského internátu  sa zapojili do projektu

  Slovenského olympijského výboru - OLYMPIJSKÉ POHĽADNICE.

  Žiaci prostredníctvom olympijských pohľadníc napísali odkaz, pozdrav, prianie slovenským športovcom, členom Slovenského olympijského tímu na XXII. zimné olympijské hry, ktoré sa uskutočnia  09. - 25. februára 2018 v Pjongčangu.

  Odosielatelia 104 ks pohľadníc zároveň súťažia o vecné ceny /doplnky oblečenia, ktoré sú súčasťou olympijskej kolekcie/ a originálny podpis olympionika.

   

  SME  JEDEN  TÍM

                                                        Spracovala: Helena Sokolová, vychovávateľka 

 • Treťoligová jedenástka roka

  V závere minulého tohto týždňa sme spoznali už 20-tu treťoligovú jedenástku roka VsFZ, piatu ženskú a po štvrtýkrát bol vyhlásený aj najlepší rozhodca.

  V tomto roku sme spoznali už piatu futbalovú elitu z hráčok prvoligových a druholigových celkov nášho regiónu. Z minuloročnej jedenástky si dokázala udržať vyrovnané výkony Maria Mikolajová z Partizánu Bardejov, Zita Baníková, ktorá hrávala z Michalovciach a teraz v Košickej Lokomotíve. Treťou hráčkou je Diana Lemešová z Vranova. Podľa očakávania hral medzi ženami prím aktuálny majster Slovenska Partizán Bardejov, ktorý do ideálnej zostavy za rok 2017 dodal až päť futbalistiek.

  Medzi ocenenými sa ocitla aj naša žiačka IV.B triedy Timea Kondášová ktorá háji farby klubu MFK Michalovce.

  Takto vyzerá ideálna zostavaPajonková – Sedláková (obe Poprad), Dimitrijevičová (Bardejov), Kondášová – Lukčíková (obe Michalovce), Mikolajová, Lemešová, Havranová (všetky Bardejov), Žemberyová (Prešov), Baníková (Lok. Košice) – Semanová (Bardejov).

  Srdečne blahoželáme a prajeme veľa štastia,zdravia a športových úspechov.

 • Basketbal - výsledky

  1.SL - ženy

  CBK Košice - Stará Turá  83 : 41 /39:24/

  Body: Kašperanová 24, Arendáčová 15, Moricová,Šimková

 • USE YOUR IMAGINATION

  Časopis BRIDGE vyhlasuje súťaž USE YOUR IMAGINATION – písanie originálneho študentského príbehu na daný obrázok v rozsahu 200 - 400 slov, ktorý bude prebiehať od 22.1-26.1.2018. Vaše príspevky prosím odovzdať svojim učiteľom anglického jazyka na USB vo Worde pismo 12 bodov Times New Roman a 1-krát vo vytlačenej verzii. Bližšie informácie u vyučujúcich ANJ

  Časopis Bridge ponúka možnosť 11. výhier: tretie miesto je 5x35 Eur, druhé miesto 3x 70 Eur a prvé je 3x 100 Eur v júni 2018

  Zodpovedné: Huppertová a Burdzová

 • Olympiáda v nemeckem jazyku

  Dňa 18.01.2018 sa na pôde OA Polárna 1, Košice konalo Okresné kolo súťaže jazykových zručností študentov stredných škôl  - Olympiáda v nemeckom jazyku. Študenti museli prejsť počúvaním s porozumením, čítaním s porozumením, gramatickým testom a nakoniec ústnym prejavom, ktorý odhalil nielen ich všeobecnú pripravenosť, ale aj mieru kreativity a argumentácie.  Našu školu v tejto olympiáde  reprezentovala Viktória Vorovská (II.A), ktorá v kategórii 2A za okres Košice II, obsadila krásne 1. miesto. Výherkyni srdečne blahoželáme a držíme jej palce v Krajskom kole, ktoré sa bude konať už onedlho vo februári na pôde UPJŠ, na katedre germanistiky.

       Viel Glück!

 • Lyžiarsky kurz - Dedinky

  Do galérie Lyžiarsky kurz - Dedinky boli pridané fotografie.

 • Atletika

  Úvod halovej sezóny tradične atléti Športového gymnázia  zo skupiny   trénerky   Henriety Rusnákovej začali pretekmi v maďarskej  Nyiregyháze.

  Všetci  si zabehli alebo skočili osobné rekordy , čo na úvod halovej sezóny je výborne.

  Na stupňe víťazov sa dostali  Viktória Rusnáková    1.miesto 5 skok

                                                                                           2 .miesto  50m prekážky

                                                                                           2.miesto   50m

                                                 Rastislav Jelínek        3.miesto  v skoku do diaľky  v kategórii muži

   Jarka  Diňová a  Matúš Patarák  obsadili nepopulárne 4. miesto    Jarka  5skok respektíve Matúš 300m..

  Pretekárom gratulujeme a držíme palce v halovej sezóne , ktorá práve žačala.

  Trénerka  Mgr. Henrieta Rusnáková

 • Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium pre školský rok 2018 / 2019

  Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium

  pre školský rok 2018 / 2019

   

  Študijné odbory:      7902 J 77  gymnázium-šport, 4- ročné denné štúdium

                                    7902 J 77  gymnázium-šport, 8- ročné denné štúdium

  Termín na podanie prihlášky: 28. február 2018

  Na prihlášku je potrebné uviesť šport, na ktorý sa uchádzač hlási.

  Talentové skúšky pre školský rok 2018 / 2019

  Riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 23.11.2017 a podľa § 65 ods. 3, § 62 ods. 1 a § 105 ods. 1 a ods. 3 v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje kritériá talentových skúšok pre školský rok 2017/2018.

  Stanovenie počtu žiakov: 7902 J 77  gymnázium-šport, 4-r. štúdium, 2 triedy 60 žiakov

                                            7902 J 77  gymnázium-šport, 8-r. štúdium, 1 trieda  24 žiakov

   

  Termín talentových skúšok pre školský rok 2018/2019 - obidva študijné odbory

  Prvé kolo riadny termín  : 1. ročník osemročného štúdia : 10.4.2018 (utorok)

                                            1. ročník štvorročného štúdia : 11.4.2018 (streda)

  Náhradný termín talentových skúšok:                  20.4.2018 (piatok) v obidvoch odboroch

  Zápis na štúdium v školskom roku 2017/2018:   26.-27.4.2018 (štvrtok, piatok) v obidvoch odboroch                                           

   

  Študijná profilácia:

  Žiak si môže v maturitnom ročníku vybrať voliteľný odborný predmet: 

  - Základy športovej prípravy (možnosť získať Osvedčenie trénera II. kvalifikačného stupňa príslušného športu)

  Športové gymnázium v Košiciach zabezpečuje prípravu v nasledovných kmeňových športoch:

   

  atletika (chlapci a dievčatá),         športová streľba (chlapci a dievčatá)

  hádzaná (chlapci a dievčatá)       stolný tenis (chlapci a dievčatá)

  vzpieranie (chlapci a dievčatá)     športová gymnastika (chlapci a dievčatá)

  zápasenie (chlapci a dievčatá)     plávanie (chlapci a dievčatá)

  basketbal (chlapci a dievčatá)      bedminton (chlapci a dievčatá)

  vodné pólo (chlapci a dievčatá)    karate  (chlapci a dievčatá),  

  ľadový hokej (chlapci a dievčatá)  futbal (chlapci a dievčatá)         

  volejbal (chlapci a dievčatá)          taekwondo (chlapci a dievčatá)

  Bližšie informácie získate kliknutím na príslušný kmeňový šport.

  Škola prijíma žiakov aj na úpolové športy  ( judo, box,kickbox..) a iné športy (tenis,jazdectvo, in line korčuľovanie, florbal, tanečný šport, lukostreľba, golf, hokej...) a zabezpečuje v nich všestrannú a kondičnú prípravu.

   

  Kritériá talentových skúšok

  1. Prospech, dávajúci predpoklady pre zvládnutie gymnaziálneho štúdia.

  2. Zdravotný stav – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na športovú činnosť od  príslušného lekára                  ( postačuje potvrdenie od obvodného lekára)– súčasť prihlášky.

  3.Športová časť talentových skúšok:

  • psychologický test- posúdenie predpokladov  pre výkonnostný šport.
  • pohybové testy.

   

  Podmienky pre úspešné vykonanie talentovej skúšky:

  Úspešný uchádzač musí súbežne splniť pri prijatí nasledovné podmienky:

  • z testov  všeobecných pohybových schopností musí uchádzač dosiahnuť minimálne 4 b.
  • z testov  špecifických pohybových zručností musí uchádzač dosiahnuť minimálne 6 b.
  • minimálny možný počet bodov, ktoré musí uchádzač získať je 45 b. z maximálneho možného počtu 70 b.

   

   

  A. Testy všeobecných pohybových schopností

  Hodnotiace hľadiská všeobecných testov sú rôzne pre jednotlivé športy. Každé športové odvetvie si ich určuje v závislosti od veku uchádzača a špecifických požiadaviek športového odvetvia. Výsledky v jednotlivých disciplínach sú hodnotené bodovou škálou od 0 do 3 bodov.

  Disciplíny:

  chlapci, dievčatá

  1. beh na 50 m

  2. hod plnou 2 kg loptou

  3. skok do diaľky z miesta

  4. zhyby - chlapci , výdrž v zhybe - dievčatá

  5. 6-minútový beh – 8-r štúdium. , 12-minútový beh – 4-r.štúdium

  6. hĺbka predklonu.

  Maximálny počet bodov za všeobecné testy je 18 b.

   

  B. Testy špecifických pohybových zručností

  Jednotlivé športové odvetvia majú vypracované špeciálne pohybové testy, ktoré zahŕňajú 4 disciplíny. Jednotlivé disciplíny sú hodnotené bodovou škálou od 0 do 6 bodov.

  Maximálny počet bodov z testov  špecifických pohybových zručností je 24 b.

   

  Komisia pre posúdenie výsledkov talentových skúšok menovaná riaditeľkou školy, môže prideliť body na základe výkonnostných predpokladov, somatotypu, psychických predpokladov, perspektívy vo výkonnosti a študijných výsledkov na ZŠ.

  Minimálny počet pridelených bodov odbornou komisiou je 0 b.

  Maximálny počet pridelených bodov odbornou komisiou je 28 b.

  4. Žiak, ktorý získa minimálne 45 bodov, vyhovel talentovým skúškam. Pri rovnakom počte bodov budú uprednostnení žiaci s lepším prospechom.

  5. Úspešní uchádzači budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého počtu bodov na talentovej skúške.

  6. Výsledky talentových skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy do troch pracovných dní.

  7. Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium a miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

   

  Bližšie informácie dostanú záujemcovia o štúdium na telefónnom čísle 055/6420681 alebo prostredníctvom emailovej adresy sgke@sportgymke.sk.

   

   

  V Košiciach, 14.12.2017

                                                                                                           PaedDr. Tatiana Švecová

                                                                                                                 riaditeľka školy

   

 • Plavci zahájili prípravu tradične na snehu

  Prípravu na nadchádzajúcu letnú sezónu zahájili plavci Športového gymnázia v dňoch 7.-13.1.2018 na spoločnom  kondičnom sústredení klubov ŠKP Košice a maďarského Dunaferr Dunaujváros na Štrbskom plese. V rámci tejto prípravy absolvovali pod vedením trénerov Skálu a Urbanského doobedňajšie tréningy na bežkách v areáli FIS-u , poobedňajšie pod vedením maďarského reprezentačného trénera Kovácsa v bazéne vo Svite. Táto spolupráca s popredným maďarským klubom ktorý vychoval olympionikov, medailistov majstrovstiev sveta i majstrov Európy pretrváva ku obojstrannej spokojnosti už 33 rokov. Na snímkach je košická časť tréningovej skupiny, v plnom tréningovom nasadení najaktívnejší - Lucia Kubová (V.OA) a Peter Semanco (II.B).

 • Exkurzia Paríž a Versailles

  5- dňová exkurzia, letecky Francúzsko 

  cena  364 eur ( termín exkurzie  koncom marca )

  Služby zahrnuté v cene:

  • Letecká preprava Praha – Paríž a späť
  • Preprava vlakom Košice – Praha a späť
  • Doprava v Paríži
  • Strava 3x raňajky, 3x večera
  • Vstupy
  • Poistenie

  Paríž: Eiffelova veža, Champs Élysées, Louvre, Montmartre, Notre – Dame, Trocadéro, Víťazný oblúk, Invalidovňa

   Versailles – zámok a záhrady

  Záloha 182 eur – do 19.1. 2018 kabinet A 213 prijíma Mgr. Zuzana Roskoványiová

 • Šaliansky Maťko

  Školské kolo – Šaliansky Maťko

   

  Kde bolo, tam bolo, traduje sa už niekoľko rokov, že existuje Maťko, ktorý si hovorí Šaliansky. Chceli by ste vedieť aký Maťko a prečo Šaliansky? No to už je iný príbeh ako ten, ktorý Vám vyrozprávajú nasledujúce riadky.

  Jedného dňa, konkrétne 20.12.2017, sa na jednej z vyučovacích hodín stretli žiaci prímy a sekundy nášho gymnázia, aby tak zabojovali o prvenstvo v umeleckom prednese slovenskej povesti. Každý zo súťažiacich si vybral naozaj históriou opradenú povesť, takže bolo čo počúvať. Dozvedeli sme sa napr. Kde sa v Turci vzali čerti (Nikita Pettyová, I.OA), aká bola Smelá žena (Matúš Fabian, I.OA), aký osud stihol Krásnu Hedvigu (Lucia Ongáľová, I.OA), aký bol Holický čert (Matej Pindroch, II.OA), ako vzniklo Morské oko (Filip Balogh, II.OA), či O mlynárovi a šarkanovi (Soňa-Scarlett Petrovková, II.OA).

  Žiaci sa museli popasovať nielen so samotným textom, ale aj s trémou, no všetci to zvládli výborne. Všetkých však najviac oslovil výkon M. Fabiana, ktorý sa tak umiestnil na 1. mieste a postupuje do okresného kola. Na 2.mieste skončil F. Balogh a na 3. mieste S.-S. Petrovková.

  Víťazom blahoželáme a postupujúcemu držíme palce!

 • Filip Vaško - nominovaný na tréningový kemp vo futbale

  Český tréner slovenskej reprezentácie do 20 rokov Pavel Hapal nominoval 23 hráčov na januárový tréningový kemp v gréckych Aténach (4. - 12. 1. 2018). Informuje o tom web Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Počas kempu mladí Slováci odohrajú dve prípravné stretnutia s domácimi rovesníkmi. Prvý zápas je na programe v utorok 9. 1. o 15.00 h, druhý vo štvrtok 11. 1. v rovnakom čase. Zraz národného mužstva naplánovali na 3. januára do 18.00 h v Bratislave. Výprava sa z Grécka vráti v piatok 12. 1. v podvečerných hodinách.

  Medzi nominovanými hráčmi je aj náš žiak a hráč UDINESE CALCIO Filip Vaško.

 • Pytagoriáda

  Do galérie Pytagoriáda boli pridané fotografie.

  Dňa 14.12.2017 prebehlo školské kolo Pytagoriády , matematickej súťaže, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Žiaci I.OA, II.OA a III.OA sa so zanietením a nadšením venovali zadaným úlohám počas max. 60 minút. Výsledné hodnotenie bude zohľadňovať správne riešenia úloh, ako aj ušetrený čas pri ich riešení. Výsledky budú zverejnené v januári 2018.

  Priebeh a organizáciu školského kola Pytagoriády zabezpečili p. Lévaiová, p. Trebuňová a p. Svitanová.

 • DOD 2017

  Do galérie DOD 2017 boli pridané fotografie.

 • Najlepší  športoví  strelci roku 2017

  Dňa 7.12.2017 boli v Bratislave vyhlásení najlepší  športoví strelci roku 2017. Okrem iných boli medzi  vyznamenanými  športovcami aj dve naše bývalé žiačky: Diana Beníková a Ivana Olšavská.Toto ocenenie získali za 4. miesto na ME v streľbe z guľových zbraní 2017 v Baku.  Gratulujeme.

 • Na našich tréningoch - maturanti

  Atletika

  Futbal

  Mix

  Športová streľba

  Hádzaná

  Basketbal

  Fitness

  Plávanie

  Vodné pólo

  Vzpieranie

  Kulturistika

  Športová gymnastika

  Stolný tenis

 • Romana Čisovská - tenisový talent roka

  Romana Čisovská, študentka I.A triedy nášho gymnázia, bola vyhlásená po tretí raz  za Talent roka STZ. 

  Gratulujeme!

  Naše bývalé študentky  Anna-Karolína Schmiedlová a Jana Čepelová boli členkami oceného víťazného Tímu roka .

  Na ďalšej snímle sú fedcupové reprezentantky zľava Teraza Miháliková, Ann-Karolína Schmiedlová, Jana Čepelová, Dominika Cibulková a tréner Matej Lipták si prevzali ocenenie Tím roka.

 • Naše rýchlokorčuliarky

  O našich rýchlokorčuliarkach, ktoré len pred nedávnom odleteli na Nový Zéland už píšu zahraničné noviny. Simona Gyuriová zo IV.OA a Euridika Movčanová z II.A,  sú nielen výborné študentky ale aj športovkyne.  V súčasnosti zdokonaľujú svoje korčuliarske schopnosti na trati Caroline Bay. Ak máte chuť prečítať si o nich celý článok, môžete tak urobiť na: 

  https://www.stuff.co.nz/timaru-herald/sport/99285272/three-slovakians-speed-skaters-to-spend-summer-in-timaru

  Prajeme im ešte veľa síl a  úspechov