Menu

 • Na hodinách nemeckého jazyka

  Na hodinách nemeckého jazyka sme tvorili pohľadnice, triedy I.OA a IV.OA prajú všetkým krásne sviatky.

 • Súťaž - RUSKÉ SLOVO

  Súťaž - RUSKÉ SLOVO

  Žiaci Športového gymnázia sa dňa 13.12.2018 zúčastnili školského kola v prednese ruskej poézie a prózy pod názvom RUSKÉ SLOVO.

  Súťažili v troch kategóriách:

  1. kategóriu tvorili žiaci I.OA - IV.OA triedy

  2. kategóriu tvorili žiaci I.A - III.B, V.OA - VIII.OA triedy

  3. kategóriu tvorili cudzojazyční žiaci

  Všetci sa snažili podať čo najlepší výkon. Súťaž obohatili svojou krásnou ruštinou naši zahraniční študenti. Konkurencia medzi nimi bola veľká a o to ťažšiu úlohu sme mali pri určovaní víťazov. Všetkým ďakujeme za prednes a snahu urobiť niečo naviac.

  Umiestnenie je nasledovné:

  1. kategória - poézia    1. miesto: Sebastián Veselý       - I.OA                              :                                                

                                                        Erika Harvánková      - IV.OA

   

  2. kategória                 1. miesto:  Jakub Hudák           - I.B

                                      2. miesto:  Veronika Briškárová -  I.B                      

                                      3. miesto:  Lenka Kočová           -  I.A

   

  3. kategória - poézia   1. miesto:  Oleksii Yevtushenko -  II.A

                                      2. miesto   Nicol Pletan               -  IV.A

                                      3. miesto:  Darja Solodovnyk     -   II.B

                        - próza     čestné uznanie:  Júlia Dzelinská - V.OA

  Všetkým blahoželáme a prvé miesta (Yevtushenko a Dzelinská) postupujú do krajského kola. Ďakujeme a držíme palce.                                                                                                 

  Organizátorky súťaže: PaedDr. Jolana Tóthová a PaedDr. Edita Valentová

 • Oznam školskej jedálne

  Oznam školskej jedálne

  Dňa  20.12.  (štvrtok)   sa   obedy   vydávajú  od  11.00 – 13.00 hod. 

  Dňa 20.12 je suchá večera a podáva sa pri obede.

  Dňa 20.12. (štvrtok) sú všetci zamestnanci  Športového gymnázia  zo  stravy vyhlásení.

  Dňa 21.12. (piatok) je sanitačný deň a v školskej jedálni sa nevarí. 

   

   

   

 • Červené stužky

  Ďakujeme všetkým ktorí sa zapojili do súťaže "Športom pre Červené stužky 2018" a ďalších aktivít kampane,  aby svojou účasťou podporili kampaň ČERVENÉ STUŽKY zameranú na boj proti AIDS.

 • Košický charitatívny Mikulášsky beh

  Košický charitatívny Mikulášsky beh

  06.12.2018 sme si v centre Košíc zabehali na trati dlhej cca 4 km.Beh bol zážitkový,nesúťažný, s charitatívnou myšlienkou.Tento rok pôjde výťažok z Košického charitatívneho Mikulášskeho behu pre neziskovú organizáciu Svetielko pomoci v sume 1302 eur pre deti z onkológie.  

  Behali sme s úsmevom a zároveň pomáhali!

                                                                                                     vychovávateľka v ŠI  Helena Sokolová

 • Úsmev ako dar

   Úsmev ako dar

  Spoločnosť  priateľov detí z detských domovov  Úsmev ako dar organizuje v mesiaci december  verejnú finančnú zbierku „Vianoce s úsmevom  2018“.

  Do tejto zbierky sa 6.decembra zapojili aj študenti  ubytovaní v školskom internáte. Svojou dobrovoľníckou činnosťou v uliciach Košíc vyzbierali sumu: 169,21 Eúr.

  Finančné prostriedky dlhodobo pomáhajú deťom a rodinám v ohrození. Príspevky umožňujú rozširovať sieť krízových centier, ktoré sa snažia podať pomocnú ruku rodine s deťmi.

  Heslom  tohtoročnej zbierky je: „Vytvorme spoločne bezpečný domov pre deti a rodiny v núdzi“.

  Poďakovanie patrí študentom: Zakúciová, Solodovnyik, Villányiová, Kovaľák, Barci, Kozár, Francisková, Jacková, Chomová, Džambová, Jenčáková, Svitanová a Cehelníková.

  Koordinátorka zbierky:  p. Kmeťová/vychovávateľka

 • Čo sa udialo na ŠI?

  Čo sa udialo na ŠI?

  1. V pondelok mali  dievčatá ŠI možnosť naživo sa stretnúť s členkou SND ,známej zo slovenských seriálov, Táňou Pauhofovou v hlavnej úlohe na doskách, ktoré znamenajú svet. Predstavenie "Denník Anny Frankovej" skončilo so standing ovation a dievčatá s nadšením, plné zážitkov odchádzali z Malej scény ŠD .

  2: V utorok slečny Terézia  Smetanová a Hana Zarembová reprezentovali ŠI na medziinternátnej košickej  vedomostnej súťaži " 100 rokov ČSR". Za reprezentáciu im ďakujeme.3: V stredu sa dievčatá ŠI prváčky a druháčky  podieľali pod vedením vychovávateľov na tvorbe výzdoby vianočného stromčeka vo vestibule školy. Dúfam , že sa Vám bude všetkým páčiť  a dievčatám sa chcem touto formou veľmi pekne poďakovať za ochotu a kreativitu. Okrem toho sa zúčastnili  v rámci vychádzky aj zapaľovania vianočnej výzdoby v meste.

 • Problematika nelátkových závislostí

  Problematika nelátkových závislostí

  Dňa 4.12.2018 sa v Školskom internáte Športového gymnázia uskutočnila edukačná prednáška spojená s prezentáciou a diskusiou pod názvom „Problematika nelátkových závislostí“. Prednáška, ktorú odprezentovala MUDr. Jana Kollárová z RÚVZ Košice, upriamila pozornosť našich žiakov na aktuálny problém súčasnosti – závislosť na gamblingu, internete, počítačových hrách, mobiloch, selfie, na riziká kyberšikany a i.. Aj touto formou sme sa mohli dozvedieť niečo nové o veciach, ktoré sa dotýkajú nás všetkých. Aktivita sa uskutočnila v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám.vych. Mgr.Gerlaková, Mgr. Kujnischová

 • Michal Oravec (IV.OA) - najväčší talent v akrobatickom lyžovaní

  Michal Oravec (IV.OA) - najväčší talent v akrobatickom lyžovaní

  Vo vzduchu som vo svojej koži, vraví veľký slovenský talent v akrobatickom lyžovaní.

  Celý rozhovor nájdete na: 

   

  https://sport.sme.sk/c/20976113/rozhovor-s-akrobatickym-lyziarom-michalom-oravcom.html

 • iBobor

  iBobor

  iBobor

  V dňoch 12. a 14. novembra 2018 sa žiaci našej školy – ročníky príma až kvarta, zúčastnili celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Celkovo súťažilo 54 žiakov, z ktorých  19 žiakov bolo úspešných.

                                                       Úspešní riešitelia:

  Kategória Benjamín:       1. Nikita Pettyová  65,01 bodov, 83. percentil, II.OA
                                           2. Libor Grinč 61,35 bodov, 78. percentil, II.OA

                                         3. Justin Dudlák 60,01 bodov, 76. percentil, II,OA

  Adam Műler - 58,68 bodov, 74. percentil, I.OA
  Michaela Karafová - 57,35 bodov, 71. percentil, I.OA
  Gabriela Vargová - 56,02 bodov, 69. percentil, II.OA
  Vasil Pirčák - 53,35 bodov, 64. percentil, I.OA
  Filip Piskura - 52,02 bodov, 61. percentil, II.OA
  Erik Hajdu - 52,02 bodov, 61. percentil, I.OA
  Nela Čatlošová - 50,35 bodov, 56. percentil, I.OA

  Kategória Kadet:   1. Michaela Telehaničová - 69,34 bodov, 90. percentil, kvarta
                                2. Jaroslava Semanová - 61,35 bodov, 75. percentil, kvarta
                                3. Vanesa Bandurová - 61,35 bodov, 75. percentil, tercia

                                Saskia Mačičáková - 60,02 bodov, 72. percentil, kvarta
                                Samuel Kovalčík - 56,01 bodov, 61. percentil, tercia
                                Natália Tomčová - 53,36 bodov, 57. percentil, kvarta
                                Oliver Novický - 52,02 bodov, 55. percentil, tercia
                                Filip Balog - 52,02 bodov, 55. percentil, tercia
                                Tomáš Petrík - 50,69 bodov, 53. percentil, tercia                                        

  Všetkým  úspešným riešiteľom  blahoželáme!

  Mgr. Domonkošová

 • EXPERT geniality show

  EXPERT geniality show

  Súťaž EXPERT geniality show  29.11.2018 

 • Best in English

  30. novembra sa študenti gymnázia zapoili  do medzinárodnej súťaže Best in English - Angličtinár roka.  

  Súťaž organizačne pripravili učitelia Jaroslava Cvoreňová a Karol Smetana.

 • ČERVENÉ STUŽKY 2018

  ČERVENÉ STUŽKY 2018

  Športové gymnázium sa aj v tomto školskom roku zapojilo do celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. 

  Do kampane sme sa zapojili účasťou vo výtvarnej súťaži základných a stredných škôl "LOGO PRE ČERVENÉ STUŽKY, realizáciou športovej aktivity "Beh po schodoch školského internátu" v rámci súťaže "ŠPORTOM PRE ČERVENÉ STUŽKY", a zorganizovaním rozhovorov a premietanim filmov vo výchovných skupinách. Do kampane sa môžete zapojiť nosením červenej stužky. Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Červené stužky sa odporúča nosiť v čase od 26. novembra 2018 do 1. decembra 2018. 

 • 30. november - Deň počítačovej bezpečnosti

  30. november - Deň počítačovej bezpečnosti

  Deň počítačovej bezpečnosti sa oslavuje od roku 1988. Je určený na zvýšenie informovanosti o význame a potrebe ochrany počítačov a dát. Pripomína ľuďom nevyhnutnosť počítačovej bezpečnosti pred rôznymi hrozbami. 

 • Patrik Tchúr - ocenenie

  Patrik Tchúr - ocenenie

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva boli ocenení najúspešnejší študenti v oblasti vedy, kultúry a športu predsedom KSK pánom Trnkom.

  Medzi ocenenými bol aj náš žiak karatista Patrik Tchúr dlhoročný reprezentant SR medailista z majstrovstiev Slovenska a vicemajster Európy v kategórii kumite muži do 75 kg.

 • Lomihlav

  Lomihlav

  Naša škola sa zapojí do matematickej súťaže Lomihlav. Je to súťaž pre základné školy a viacročné gymnáziá. Školu bude zastupovať jedno družstvo (žiaci z II.OA a III.OA) Súťaž sa uskutoční 30. novembra 2018 v priestoroch Gymnázia, Alejová 1 v Košiciach. Držíme im palce.

 • ProEduco

  ProEduco

  Milí študenti!

  V dňoch 5. a 6. decembra  2018 v čase od 8,30 – 15,30 hod. sa uskutoční Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa zameriava na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov základných, stredných a vysokých škôl na trhu práce.

  Neváhajte, navštívte tento veľtrh a získajte nové informácie o štúdiu či pracovných ponukách doma i v zahraničí!

 • Olympijský deň

  Olympijský deň

  Dňa 22. 11. 2018 v priestoroch Východoslovenského múzea, predseda Košického samosprávneho kraja /KSK/ Rastislav Trnka  v spolupráci s čestným prezídentom SOV Františkom Chmelárom,  po vyhodnotení Olymijského dňa za rok 2017 boli z celého KSK ocenení  vo viacerých kategóriach, školy, kolektívy a jednotlivci.

        Pani riaditeľka prevzala z rúk predsedu SOV a predsedu KSK  ocenenie za prvé miesto  pre najlepšiu strednú školu v KSK. 

 • 1.miesto - Krajské majstrovstvá SŠ

  1.miesto - Krajské majstrovstvá SŠ

  Družstvo žiačok nášho gymnázia  obsadilo 1. miesto v Krajskom kole v stolnom tenise SŠ.

  Gratujujeme!

 • Na majstrovstvách SR Čajbiková so striebrom, Krafčíková v reprezentácii

  Na majstrovstvách SR Čajbiková so striebrom, Krafčíková v reprezentácii

  So ziskom šiestich medailí sa vrátila 8 členná skupina košických plavcov z Čilistovského X-Bionics komplexu, ktoré bolo uplynulý víkend dejiskom OPEN Majstrovstiev SR mužov a žien v plávaní v krátkom (25m) bazéne. O najväčšie prekvapenie sa postarala juniorka Sarah Čajbiková (V.OA), ktorá sa v disciplíne 50m znak časom 29.38 sek v rámci majstrovstiev SR umiestnila na druhom mieste. Darilo sa i Vanese Krafčíkovej (V.OA), ktorá v disciplíne 200m v.spôsob časom 2:08.22 min splnila limit vstupu do juniorskej reprezentácie. Štvorica dievčat (na fotke zľava Čajbiková, Kubová, Mikušová a Mimovičová) sa v štafetách 4x50m v.spôsob žien v medzinárodnej i domácej časti šampionátu umiestnili na 3.mieste. Návrat do juniorskej špičky, vytvorením osobných rekordov v disciplínach 50m, 100m a 200m prsia ohlásil Peter Semanco (III.B).
  Celkove na týchto majstrovstvách všetci z osmičky košických plavcov štartovali vo finále a 19 krát menili svoje osobné rekordy.