• ​​​​​​​Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov

    •  

     Slovenský jazyk a literatúra – Základná škola na Ul. G. Bethlena

     Zoznam predmetov v PK:

     • slovenský jazyk a literatúra,
     • dejepis,
     • občianska náuka,
     • umenie a kultúra,
     • etická výchova,
     • náboženská výchova,
     • telesná a športová výchova.

     Zloženie komisie v školskom roku 2023/2024:

     Vedúca PK: PaedDr. Lenka Dušičková

     Členovia:

     PhDr. Jana Krasnayová

     Mgr. Juliana Kӧtelešová

     Mgr. Mária Gordiaková

     PaedDr. Miriama Ivanko

     Mgr. Adriana Lauffová

     Ing. Zuzana Bosmanová

     Mgr. Júlia Poláčková

     Mgr. Milan Lalkovič

      

     Časová dotácia (týždenne) – gymnázium – šport/športové gymnázium

     Predmet

     1.ročník

     2.ročník

     3.ročník

     4. ročník

     Slovenský jazyk a literatúra

     3 hodiny týždenne

     3 hodiny týždenne

     3 hodiny týždenne

     3 hodiny týždenne

     Občianska náuka

     0

     1 hodina týždenne

     2 hodiny týždenne

     Voliteľný predmet 4 hodiny týždenne

     Dejepis

     2 hodiny týždenne

     2 hodiny týždenne

     2 hodiny týždenne

     Voliteľný predmet 4 hodiny týždenne

     Umenie a kultúra

     0

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     0

     Etická výchova

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     0

     0

     Náboženská výchova

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     0

     0

     Telesná výchova

     0

     VI.OA 2 hodiny týždenne

     VII.OA 2 hodiny týždenne

     VIII.OA 2 hodiny týždenne

      

     Časová dotácia (týždenne) – spracovanie dát v športe

     Predmet

     1.ročník

     2.ročník

     3.ročník

     4. ročník

     Slovenský jazyk a literatúra

     3 hodiny týždenne

     3 hodiny týždenne

     3 hodiny týždenne

     3 hodiny týždenne

     Občianska náuka

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     0

     Dejepis

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     0

     0

     Etická výchova

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     0

     0

     Náboženská výchova

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     0

     0

      

     Časová dotácia (týždenne) – športový manažment:

     Predmet

     1.ročník

     2.ročník

     3.ročník

     4. ročník

     Slovenský jazyk a literatúra

     3 hodiny týždenne

     3 hodiny týždenne

     3 hodiny týždenne

     3 hodiny týždenne

     Občianska náuka

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     0

     Dejepis

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     0

     0

     Etická výchova

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     0

     0

     Náboženská výchova

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     0

     0

      

      

     Časová dotácia (týždenne) – digitálne služby v športe:

     Predmet

     1.ročník

     2.ročník

     3.ročník

     4. ročník

     Slovenský jazyk a literatúra

     3 hodiny týždenne

     3 hodiny týždenne

     3 hodiny týždenne

     3 hodiny týždenne

     Občianska náuka

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     0

     Dejepis

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     0

     0

     Etická výchova

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     0

     0

     Náboženská výchova

     1 hodina týždenne

     1 hodina týždenne

     0

     0