• Základné informácie o ŠI

    • ŠKOLSKÝ INTETRNÁT – POKYNY K NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

     Vážení rodičia, milí žiaci !

     V školskom roku 2021/22 vás uvítame 01. 09. 2021 (utorok).

     Organizácia začiatku školského roka ŠI bude následná:
      

     • Žiaci môžu prichádzať postupne od 14.30 – 19.30 hod.
     • Rodičia prichádzajúci osobnou automobilovou dopravou môžu pri príchode použiť parkovisko školy so vstupom z Bardejovskej ulice.
     • Rodičia nevstupujú do priestorov budovy ŠI, svoje deti môžu odprevadiť iba po hlavný vchod.
     • Po vstupe do budovy ŠI každý žiak/žiačka prejde filtrom:
      – dezinfekcia rúk
      – meranie teploty
      – respirátor/rúško
     • Vo vestibule budovy sú umiestnené zoznamy žiakov podľa zadelenia do jednotlivých výchovných skupín.
     • Žiak/žiačka zistí, v ktorej výchovnej skupine je zaradený/á a odchádza sa ubytovať.
     • Následne je žiak/žiačka inej strednej školy, ako je SŠŠ Košice povinný/á predložiť 

                               bez ktorého nebude umožnený vstup do ŠI.

     • Zahraniční žiaci nastupujú do ŠI v zmysle pokynov (viď web školy).
     • Žiaci, ktorí sa nemôžu ubytovať 1.9.2021 majú nástup 2.9.2021 v čase od 14,00 hod.
     • V prípade, že žiak/žiačka do školského internátu nenastúpi, oznámte nám to prosím  písomne na adresu školy.

                                                                                   PaedDr. Tatiana Švecová

                                                                                               riaditeľka školy

      

      

     Prijímanie žiakov je na základe rozhodnutia riaditeľky ŠI v súlade s Usmernenie zriadovateľa zo dňa 1. marca 2014 a kritérií prijímania žiakov do ŠI zo dňa 25.03.2021.  

     Pri žiadaní o ubytovanie je potrebné predložiť:

     1. Žiadosť_o_prijatie_do_ŠI_2021_2022_F.pdf

         Žiadosť_o_prijatie_do_ŠI_2021_2022_F.docx

     2. Zápisný lístok žiaka na ubytovanie v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ( Zápisný lístok predkladajú iba žiaci 1. ročníkov a noví žiaci. )

     Vážení rodičia, vzhľadom na zmeny v legislatíve Vás prosíme o vyplnenie dotazníka. Všetky tieto údaje potrebujeme pre vedenie agendy školského internátu, a k zodpovednej komunikácii s vami.

     V školskom roku 2021/2022 vykonávame zber povinných údajov o žiakoch a rodičoch elektronicky prostredníctvom dotazníka. Žiadame rodičov o vyplnenie dotazníka.

     Link na dotazník - https://forms.office.com/r/W3k516HXg5

     Ďakujeme."

      

     Žiaci budú prijatí do školského internátu na základe písomnej žiadosti, ktorej súčasťou je zápisný lístok potvrdený školou. 

     Žiadosti bez zápisného lístka nebudú akceptované.


     Príchod zahraničných žiakov na školský internát

      

     V zmysle Vyhlášky 231/2021 V.v. zo dňa16.7.2021 je vstup na územie SR a príchod žiakov na školský internát umožnený nasledovne:

     1. ZAOČKOVANÁ OSOBA (žiak/žiačka)

     Za zaočkovanú sa považuje osoba:

     • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,

     • najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny,

     • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

     Postup zaočkovaných pri príchode zo zahraničia:

     • Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica, prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov.

     • Zaočkované osoby po vstupe na SR nemajú nariadenú karanténu. Pri vstupe na SR možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

      

     1. NEZAOČKOVANÁ OSOBA (žiak/žiačka)

     • Je povinná registrovať sa cez formulár eHranica pri každom návrate zo zahraničia.

     • Po príchode je povinná zostať v karanténe, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 14. dňa

     • Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Test je v tomto prípade hradený štátom. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

      

     Školský internát neposkytuje pre žiakov karanténne ubytovanie !

      

                                                                                                               PaedDr. Tatiana Švecová

                                                                                                                      riaditeľka školy


     Školský internát Strednej športovej školy Trieda SNP 104 Košice je školským zariadením s kapacitou 240 lôžok. Ubytovanie zabezpečuje pre žiakov stredných škôl – chlapcov aj dievčatá.

     Žiaci sú ubytovaní v 8-poschodovej budove s výhľadom na mesto Košice. Ubytovanie je zabezpečené v bunkách. Každá bunka má jednu dvojposteľovú izbu a jednu trojposteľovú izbu, chodbu a sociálne zariadenie. Izby sú zariadené posteľami s úložným priestorom, písacím stolom, stoličkami, knihovničkou a zásuvkou skrinkou, vstavanými skriňami a vešiakovou stenou. Na chodbe každého poschodia sa nachádza spoločenská miestnosť, čajová kuchynka a kancelária vychovávateľa.

     Nadštandardné ubytovanie je poskytované v izbách na 5. poschodí (oddelenie dievčat), ktorého izby sú kompletne zrekonštruované.

     • Dôležité informácie pre rodičov: xxxxxxxxxxx (..pracujeme na vytvorení)

      

     Dokumenty