• Základné informácie o ŠI

    • Prijímanie žiakov je na základe rozhodnutia riaditeľky ŠI v súlade s Usmernenie zriadovateľa zo dňa 1. marca 2014 a kritérií prijímania žiakov do ŠI zo dňa 25.03.2021.  

     Pri žiadaní o ubytovanie je potrebné predložiť:

     1. Žiadosť_o_prijatie_do_ŠI_2021_2022_F.pdf

         Žiadosť_o_prijatie_do_ŠI_2021_2022_F.docx

     2. Zápisný lístok žiaka na ubytovanie v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ( Zápisný lístok predkladajú iba žiaci 1. ročníkov a noví žiaci. )

     Vážení rodičia, vzhľadom na zmeny v legislatíve Vás prosíme o vyplnenie dotazníka. Všetky tieto údaje potrebujeme pre vedenie agendy školského internátu, a k zodpovednej komunikácii s vami.

     V školskom roku 2021/2022 vykonávame zber povinných údajov o žiakoch a rodičoch elektronicky prostredníctvom dotazníka. Žiadame rodičov o vyplnenie dotazníka.

     Link na dotazník - https://forms.office.com/r/W3k516HXg5

     Ďakujeme."

      

     Žiaci budú prijatí do školského internátu na základe písomnej žiadosti, ktorej súčasťou je zápisný lístok potvrdený školou. 

     Žiadosti bez zápisného lístka nebudú akceptované.

     OZNAM

     Vážení rodičia a žiaci školského internátu,

                 na základe „Pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 11/2020“ sme v školskom zariadení pripravili v stanovenom termíne priestory pre verejný záujem.

     Z uvedeného dôvodu vás chceme ubezpečiť, že všetky vaše osobné veci boli hygienicky zbalené zamestnancami školy, bezpečne uložené a uzamknuté v určených priestoroch školského internátu.

     V prípade otázok nás môžete kontaktovať emailom alebo telefonicky, v čase 8,00 – 15,00 hod.:

     kontaktná osoba :Mgr. Ľubica Sotáková – zástupkyňa riaditeľky pre VMV

     E-mail: lubica.sotakova@ssske.sk                                     mobil: 0917 622 141.

      

     Dúfame, že náročnú situáciu spoločnými silami zvládneme k spokojnosti a najmä v zdraví.

      

                                                                S pozdravom

                                                                                                     PaedDr. Tatiana Švecová

                                                                                                               riaditeľka školy


     Školský internát Strednej športovej školy Trieda SNP 104 Košice je školským zariadením s kapacitou 240 lôžok. Ubytovanie zabezpečuje pre žiakov stredných škôl – chlapcov aj dievčatá.

     Žiaci sú ubytovaní v 8-poschodovej budove s výhľadom na mesto Košice. Ubytovanie je zabezpečené v bunkách. Každá bunka má jednu dvojposteľovú izbu a jednu trojposteľovú izbu, chodbu a sociálne zariadenie. Izby sú zariadené posteľami s úložným priestorom, písacím stolom, stoličkami, knihovničkou a zásuvkou skrinkou, vstavanými skriňami a vešiakovou stenou. Na chodbe každého poschodia sa nachádza spoločenská miestnosť, čajová kuchynka a kancelária vychovávateľa.

     Nadštandardné ubytovanie je poskytované v izbách na 5. poschodí (oddelenie dievčat), ktorého izby sú kompletne zrekonštruované.

     • Dôležité informácie pre rodičov: xxxxxxxxxxx (..pracujeme na vytvorení)

      

     Dokumenty