• Základné informácie o ŠI

    • Prijímanie žiakov je na základe rozhodnutia riaditeľky ŠI v súlade s  Usmernenie_zriadovateľa zo dňa 1.marca 2014 a  kritérií prijímania žiakov do ŠI zo dňa 7.5.2020.

      

     Pri žiadaní o ubytovanie je potrebné predložiť:

     1. Žiadosť_o_prijatie_do_ŠI.pdf

     2. Zápisný lístok žiaka na ubytovanie v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

      

     Žiaci budú prijatí do školského internátu na základe písomnej žiadosti, ktorej súčasťou je zápisný lístok potvrdený školou. 

     Žiadosti bez zápisného lístka nebudú akceptované.

     OZNAM

     Vážení rodičia a žiaci školského internátu,

                 na základe „Pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 11/2020“ sme v školskom zariadení pripravili v stanovenom termíne priestory pre verejný záujem.

     Z uvedeného dôvodu vás chceme ubezpečiť, že všetky vaše osobné veci boli hygienicky zbalené zamestnancami školy, bezpečne uložené a uzamknuté v určených priestoroch školského internátu.

     V prípade otázok nás môžete kontaktovať emailom alebo telefonicky, v čase 8,00 – 15,00 hod.:

     kontaktná osoba :Mgr. Ľubica Sotáková – zástupkyňa riaditeľky pre VMV

     E-mail: lubica.sotakova@ssske.sk                                     mobil: 0917 622 141.

      

     Dúfame, že náročnú situáciu spoločnými silami zvládneme k spokojnosti a najmä v zdraví.

      

                                                                S pozdravom

                                                                                                     PaedDr. Tatiana Švecová

                                                                                                               riaditeľka školy


     Školský internát Strednej športovej školy Trieda SNP 104 Košice je školským zariadením s kapacitou 240 lôžok. Ubytovanie zabezpečuje pre žiakov stredných škôl – chlapcov aj dievčatá.

     Žiaci sú ubytovaní v 8-poschodovej budove s výhľadom na mesto Košice. Ubytovanie je zabezpečené v bunkách. Každá bunka má jednu dvojposteľovú izbu a jednu trojposteľovú izbu, chodbu a sociálne zariadenie. Izby sú zariadené posteľami s úložným priestorom, písacím stolom, stoličkami, knihovničkou a zásuvkou skrinkou, vstavanými skriňami a vešiakovou stenou. Na chodbe každého poschodia sa nachádza spoločenská miestnosť, čajová kuchynka a kancelária vychovávateľa.

     Nadštandardné ubytovanie je poskytované v izbách na 5. poschodí (oddelenie dievčat), ktorého izby sú kompletne zrekonštruované.

     • Dôležité informácie pre rodičov: xxxxxxxxxxx (..pracujeme na vytvorení)

      

     Dokumenty