• Predmetová komisia odborných predmetov

    • Predmetová komisia odborných predmetov

     Študijné odbory:

     •          7471 M – športový manažment (I. AM, II. AM, III. AM, IV. AM)

     •          7475 M – digitálne služby v športe (I. DS, II. DS, , III. DS, IV. AD)

     •          7476 M – spracovanie dát v športe (I. DS, II. DS, III. DS, IV. AS)

     Zloženie PK OP:

     Vedúca PK:

     Ing. Eva Puskásová

     Členovia:

     Ing. Jaroslava Kačeňáková, PhD. – zástupkyňa riaditeľky školy

     PhDr. Marcel Nemec, PhD.

     Mgr. Samuel Horváth

     Ing. Svetlana Dulová

     PaeDr. Lenka  Dušičková

     Mgr. Jakub Sýkora

     PaeDr. Lukáš Maliňák

     Zoznam predmetov v PK OP:

     Ekonomika, Účtovníctvo, Cvičenia z účtovníctva, Podnikanie v športe, Športový marketing a manažment, Cvičenia z marketingu, Administratíva a korešpondencia, Odborná prax,  Doprava a logistika, Základy športovej prípravy, Základy práva v športe, Psychológia v športe, Základy podnikového riadenia v digitálnom veku

     Zapojenie  PK OP do projektov:

     Junior Achievement Slovensko - Aplikovaná ekonómia

     • Junior Achievement Slovensko - Etika v podnikaní
     • Junior Achievement Slovensko - Viac ako peniaze
     • Kros – Omega
     • Kros – Olymp
     • Kros – Alfa
     • 5pňazi s NBS
     • IC KK
     • FinQ
     • DofE
     • Finančná sloboda
     • Desato Academy