Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 825/2019 Zmluva č. 19/2018 o nájme nebytového priestoru - telocvične, krátkodobý nájom s DPH 10.10.2018 ŠK Hornets Košice - mládež, o.z. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 795/2018 Zmluva č. 18/2018 - o prenájme stolnotenisovej miestnosti, krátkodobá s DPH 01.10.2018 PROSPORT Košice, o.z. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 794/2018 Zmluva č. 17/2018 o prenájme stolnotenis.miestnosti, krátkodobá s DPH 28.09.2018 Telovýchovná jednota Mokrance Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 783/2018 Zmluva č.16/2018 o nájme telocvične, krátkodobá s DPH 26.09.2018 Súkromná základná škola, n.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 785/2018 Zmluva o nájme č.15/2018 - prenájom ihriska, krátkodobý s DPH 26.09.2018 ZO Csemadok LMK Humenné Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 779/2018 Zmluva č.14/2018 o nájme nebytového priestoru - telocvične, krátkodobá s DPH 26.09.2018 FHT Drábova Košice, ššk Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 771-1/2018 zluva o nájme nebyt.priestoru č.7/20118-prevádzkovanie stomatolog.ambulancie s DPH 21.09.2018 MUDr. Andrea Svobodová, stomatológ Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 698/2018 Zmluva ŠJ 10/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 06.09.2018 Detský domov Štós Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 680/2018 Zmluva ŠJ 9/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 06.09.2018 Spojená škola Alejová 6 Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 678/2018 Zmluva ŠJ 8/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 06.09.2018 Ing. Oľga Chovancová Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 690/2018 Darovacia zmluvy - finančné prostriedky na materiálno tech.zabezp. tréningového procesu 462,00 s DPH 05.09.2018 ŠK Hornets Košice - mládež o.z Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 784/2018 Dohoda o vzájomnej spolupráci pri účasti školy v programe "Školy ktoré menia svet" 200,00 s DPH 03.09.2018 Inštitút pre aktívne občianstvo Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 629/2018 Zmluva ŠJ 5/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 ABY s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 642/2018 Zmluva ŠJ 7/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Egon Urbančok Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 634/2018 Zmluva ŠJ 6/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Miroslav Šimko Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 658/2018 Zmluva ŠJ 4/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 ACCEDE s.r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 606/2018 Zmluva ŠJ 3/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Anna Hoppejová Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 621/2018 Zmluva ŠJ 2/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Ing. Jozef Rodák Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 633/2018 Zmluva ŠJ 1/2018 o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 s DPH 31.08.2018 Súkromná základná škola Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
Zmluva 663/2018 KZ - mlieko, mliečne výrobky pre školskú jedáleň 0,00 s DPH 31.08.2018 INMEDIA, spol. s r.o. Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/31