• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka ŠK/098/1 Televizor, držiak ( vestibul) - ŠK 809,90 s DPH 29.11.2023 Datacomp s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 28.11.2023
  Objednávka ŠK/106/2 následnú opravu po kontrole - hasiace prístroje, páska, nanometer - ŠK,ŠJ,ŠI 377,80 s DPH 28.11.2023 OHNÍK, s. r. o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 28.11.2023
  Objednávka ŠK/105/2 Pranie - ŠK 58,99 s DPH Rámcová dohoda o poskytnutí služieb v oblasti prania, čistenia a žehlenia č.14/1/14/2023 zo dňa 07.11.2023 27.11.2023 FLÓRA + s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 27.11.2023
  Faktúra SJ/691 Ovocie a zelenina 397,68 s DPH 832/2023 66/6-PŠJ/2023 24.11.2023 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 27.11.2023 28.11.2023
  Faktúra SJ/696 Zemiaky 594,00 s DPH 834/2023 66/7-PŠJ/2023 24.11.2023 Milan Veliký Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 27.11.2023 28.11.2023
  Faktúra SJ/693 Zelenina 487,75 s DPH 829/2023 24.11.2023 A.P.S. - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 27.11.2023 28.11.2023
  Faktúra SJ/692 Mrazená hydina 260,76 s DPH 830/2023 24.11.2023 Inmedia s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 27.11.2023 28.11.2023
  Faktúra SJ/695 Potraviny a mliečne výrobky 616,02 s DPH 833/2023 24.11.2023 Inmedia s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 27.11.2023 28.11.2023
  Faktúra SJ/694 Mäsové výrobky 146,40 s DPH 828/2023 31/29/2022 24.11.2023 Cimbaľák Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 27.11.2023 28.11.2023
  Objednávka ŠK/104/2 Servis - tlačiareň EPSON ( p. Múčiková) 76,00 s DPH 24.11.2023 ANDY comp s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 24.11.2023
  Objednávka 834/2023 Zemiaky 594,00 s DPH 23.11.2023 Milan Veliký Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.11.2023
  Faktúra SJ/689 Pekárenské výrobky 50,04 s DPH 825/2023 23.11.2023 A.P.S. - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 27.11.2023 28.11.2023
  Faktúra SJ/690 Ovocie a zelenina 1 130.49 s DPH 827/2023 66/6-PŠJ/2023 23.11.2023 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 27.11.2023 28.11.2023
  Objednávka 828/2023 Bravčové mäso a mäsové výrobky 146,40 s DPH 23.11.2023 Cimbaľák Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.11.2023
  Objednávka 829/2023 Mrazená zelenina 487,75 s DPH 23.11.2023 A.P.S. - FOOD s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.11.2023
  Objednávka 830/2023 Mrazená hydina 260,76 s DPH 23.11.2023 Inmedia s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.11.2023
  Objednávka 833/2023 Potraviny a mliečne výrobky 616,02 s DPH 23.11.2023 Inmedia s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.11.2023
  Faktúra SJ/688 Bravčové mäso 511,40 s DPH 824/2023 31/29/2022 23.11.2023 Cimbaľák Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 27.11.2023 28.11.2023
  Objednávka 832/2023 Ovocie a zelenina 397,70 s DPH 23.11.2023 HORTI s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104 Košice Miščíková Irena vedúca ŠJ 24.11.2023
  Objednávka ŚK/103/1 Hydroxid sodný 1 kg (5ks) - ŠK 16,98 s DPH Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023 zo dňa 22.09.2023 23.11.2023 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 23.11.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/12583