Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1073 Predplatné časopisov - ŠPORT - od 01.010.-31.12.2021 - ŠK 52,50 s DPH ŠK/066/01 14.09.2021 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica Slovenská republika - IČO : 36631124 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová
Faktúra 267 Toaletný papier , mydlová pena - ŠI 517,97 s DPH ŠI/024/01 3/2018 14.09.2021 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Dialničná cesta 27, 903 01 Senec - IČO : 35840790 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová
Objednávka ŠJ/010/01 Oprava práčky - ŠJ s DPH 13.09.2021 Ladislav FLIG Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka
Faktúra 266 Nedoplatok za teplo a TÚV za 08/2021 - ŠK 0,30 s DPH Zmluva o dodávke 13.09.2021 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová 16.09.2021
Faktúra 265 Oprava práčky - ŠJ 58,50 s DPH ŠJ/010/01 13.09.2021 Ladislav FLIG, Tokajická 14, 040 22 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová 16.09.2021
Zmluva 182-12/2021 Výmena okien v škole 177 768,02 s DPH 10.09.2021 IVANSTAV GROUP s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 205/2021 Učebnice - NJ, RJ, AJ s DPH 10.09.2021 17.09.2021 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice
Objednávka ŠK/067/01 Respirátor FFP2 (9 400 ks - žiaci , zamestnanci) - ŠK 2 030,40 s DPH 10.09.2021 IMONICE INVEST, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka
Faktúra 1072 Respirátor FFP2 bez výdychového filtra ( 9 400 ks) - ŠK 2 030,40 s DPH ŠK/067/01 10.09.2021 IMONICE INVEST s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová 14.09.2021
Faktúra 263 Mop, násada, držiak mopu (TV) - ŠI 133,61 s DPH ŠI/026/01 09.09.2021 ADLERR s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová 16.09.2021
Faktúra 264 Oprava motorového vozidla Hyundai I30 KE 647 IG - ŠK 795,20 s DPH ŠK/057/02 09.09.2021 Framis s.r.o. Jesenná 2, 080 01 Prešov Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová 16.09.2021
Objednávka ŠI/026/01 Mop veľký, násada, držiak mopu ( TV) - ŠI 99,59 s DPH 09.09.2021 ADLERR, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka
Faktúra 262 Nedoplatok elektrická energia 08/2021 - ŠK (ihrisko) 13,99 s DPH 5100000125C 08.09.2021 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová 09.09.2021
Faktúra 261 Bona sportive (leštidlo do telocvične - 2 ks) - ŠI 94,10 s DPH ŠI/025/01 08.09.2021 Hahn a syn s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová 09.09.2021
Objednávka ŠK/066/01 Predplatné časopisu ŠPORT 10 - 12/2021 52,50 s DPH 08.09.2021 Slovenská pošta, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka
Faktúra 3014 Preplatok elektrickú energiu 08/2021 - ŠK ( RS) 107,11 s DPH Zmluva č. 5100000125C 08.09.2021 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová
Faktúra 3013 Dobropis el. energia 08/2021 - ŠK 1 021.15 s DPH Zmluva č. 5100000124C 08.09.2021 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová
Objednávka ŠI/025/01 Bona Sportive cleaner 5 l - 2x ( ošetrenie palubovky TV) - ŠI 91,10 s DPH 08.09.2021 Hahn a syn s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka
Faktúra 258 Oprava chladničky - ŠJ 222,20 s DPH ŠJ/006/01 06.09.2021 FRIGÓRIA - Djulgerov Maroš, Opatovská cesta 31, 040 11 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová 09.09.2021
Faktúra 9020 Pranie prádla - PČ 24,75 s DPH PČ/003/01 106/2021 06.09.2021 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová 09.09.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6210