• ...

    • P o n u k a

     záujmového   vzdelávania

     V    ŠKOLSKOM    ROKU

     2 0 2 2  /  2 0 2 3

     Milí žiaci,

     nový školský rok 2022/2023 sa začal a s ním prichádza aj ponuka zapojiť sa do činnosti záujmových krúžkov.  Pedagogickí zamestnanci školy pre vás pripravili bohatú ponuku  krúžkov a dúfame, že vás táto ponuka zaujme a niečo si z nej vyberiete.

     Činnosť v krúžkoch je pre žiakov bezplatná, povinné je len odovzdať vzdelávací poukaz v škole najneskôr do  20. septembra 2022.

     Tešíme sa na vás J.

     Spoločensko - vedná oblasť

      

     1. Duševný wellness                                        ( Žillová )
     2. Efektívna komunikácia                                ( Sotáková )
     3. Kariérne poradenstvo - 4. ročníky             ( Sotáková )
     4. Klub dobrovoľníkov                        ( Belicová )
     5. Kultúra v našom živote                               ( Belicová )
     1. Poznaj svoje peniaze                                   ( Tyč )
     2. Spoločenská etiketa                                    ( Sotáková )
     3. Spoločenská výchova                                  ( Sokolová )
     4. SuperStudent – 1. ročníky                          ( Sotáková )
     5. Zdravotnícky                                                ( Žillová )

     Jazykovedná oblasť

     1. Knižničný                                                      ( Žillová )
     2. K ako kniha                                                  ( Sotáková )
     3. Ročníková práca – kvalitne a efektívne    ( Sotáková )
     4. Debatný klub                                                           (Belicová)

     Kultúrna oblasť

     1. Terra incognita – krajina nepoznaná         ( Murzová )
     2. Farebný svet                                                 ( Murzová )
     3. Umenie a kultúra                                         ( Miňo )
     4. Minulosť a súčasnosť Košíc             ( Sotáková )
     5. Košice na dlani                                             ( Miňo )

     Prírodovedná oblasť

     1. Akvaristický                                                   ( Tyč )
     2. MA pre každého                                          ( Murzová )
     3. Životné prostredie a ja                                ( Rozbroj )

     Technická  oblasť

     1. Internetový klub                                          ( Tyč )Športová  oblasť
     2. Poznaj Košice behom                                  ( Sokolová )
     3. Stolno-tenisový                                           ( Urban )
     4. Športový                                                       ( Rozbroj )
     5. Fitness                                                           ( Urban )
     6. Športom za zdravím                                    ( Eschwig Hajts )