• ...

    • P o n u k a
     záujmového   vzdelávania

      

     v školskom roku  2020 / 2021

     Milí žiaci,

     nový školský rok 2020/2021 sa začal a s ním prichádza aj ponuka zapojiť sa do činnosti záujmových krúžkov.  Pedagogickí zamestnanci školy pre vás pripravili bohatú ponuku  krúžkov a dúfame, že vás táto ponuka zaujme a niečo si z nej vyberiete.

     Činnosť v krúžkoch je pre žiakov bezplatná, povinné je len odovzdať vzdelávací poukaz v škole najneskôr do  24. septembra 2020.

     Tešíme sa na vás J.

     Spoločensko - vedná oblasť

     • Efektívna komunikácia                    ( Sotáková )
     • Etika v podnikaní                             ( Cvoreňová )
     • Hráme sa logicky                             ( Kmeťová )
     • Kariérne poradenstvo 4. ročníky     ( Sotáková )
     • Klub rovesníkov                               ( Ficeriová )
     • Klub ŠI                                             ( Kmeťová )
     • Klub dobrovoľníkov                        ( Belicová )
     • Kultúra v našom živote                    ( Belicová )
     • Poznaj svoje peniaze                        ( Tyč )
     • Spoločenská etiketa                         ( Sotáková )
     • Spoločenská výchova                       ( Sokolová )
     • SuperStudent – 1. ročníky                ( Sotáková )
     • Zdravotnícky                                    ( Žillová )

     Jazykovedná oblasť

     • Konverzácia v ANJ                          ( Huppertová )
     • Knižničný                                         ( Žillová )
     • K ako kniha                                      ( Sotáková )
     • Opakovanie gramatiky                     ( Burdzová )
     • Slovenčina v kocke                           ( Gerlaková )
     • SOČ – kvalitne a efektívne              ( Sotáková )

     Kultúrna oblasť

     • Terra incognita – krajina nepoznaná( Murzová )
     • Farebný svet                                     ( Murzová )
     • Filmový                                            ( Miňo )
     • Minulosť a súčasnosť Košíc            ( Sotáková )
     • Poznaj mesto v ktorom študuješ      ( Miňo )

     Prírodovedná oblasť

     • Akvaristický                                     ( Tyč )
     • MA pre každého                               ( Murzová )
     • Životné prostredie a ja                     ( Rozbroj )

     Technická  oblasť

     • Internetový klub                               ( Tyč )
     • Praktický internet                             ( Sušinka )

     Športová  oblasť

     • Poznaj Košice behom                       ( Sokolová )
     • Stolnotenisový                                 ( Gerlaková )
     • Loptové hry                                      ( Rozbroj )
     • Športové hry                                     ( Valentová )
     • Športom za zdravím                         ( Eschwig Hajts )