• ...

    • P o n u k a

     záujmového   vzdelávania

     v    školskom    roku   2019 / 2020

     Milí žiaci,

     nový školský rok 2019/2020 sa začal a s ním prichádza aj ponuka zapojiť sa do činnosti záujmových krúžkov.  Pedagogickí zamestnanci školy pre vás pripravili bohatú ponuku  krúžkov a dúfame, že vás táto ponuka zaujme a niečo si z nej vyberiete.

     Činnosť v krúžkoch je pre žiakov bezplatná, povinné je len odovzdať vzdelávací poukaz v škole najneskôr do  20. septembra 2019.

     Tešíme sa na vás J.

      

     Spoločensko - vedná oblasť

      

      

     • Efektívna komunikácia                    ( Sotáková )
     • Etika v podnikaní                             ( Cvoreňová )
     • Hráme sa logicky                             ( Kujnischová )
     • Kariérne poradenstvo - 4. ročníky( Sotáková )
     • Klub rovesníkov                                ( Ficeriová )
     • Klub ŠI                                                ( Kmeťová )
     • Poznaj svoje peniaze                       ( Tyč )
     • Spoločenská etiketa                        ( Sotáková )
     • SuperStudent – 1. ročníky              ( Sotáková )
     • Zdravotnícky                                     ( Žillová )

     Jazykovedná oblasť

     • Maturita v ANJ                                 ( Burdzová )
     • Konverzácia v ANJ                            ( Huppertová )
     • Nemčina pre všetkých                     ( Rozložníková )
     • Knižničný                                            ( Žillová )
     • K ako kniha                                        ( Sotáková )
     • Slovenčina v kocke                           ( Gerlaková )
     • SOČ – kvalitne a efektívne              ( Sotáková )

      

     Kultúrna oblasť

     • Terra incognita – krajina nepoznaná ( Murzová )
     • Farebný svet                                      ( Murzová )
     • Šikovné ruky                                      ( Gerlaková )
     • Minulosť a súčasnosť Košíc             ( Sotáková )

      

     Prírodovedná oblasť

     • Akvaristický                                       ( Tyč )
     • MA pre každého                               ( Murzová )
     • Turistický                                            ( Kujnischová )
     • Životné prostredie a ja                     ( Rohaľová )

      

     Technická  oblasť

     • Internetový klub                               ( Tyč )
     • Praktický internet                             ( Sušinka )

      

     Športová  oblasť

     • Hod šípkami na elektronický terč   ( Rohaľová )
     • Loptové hry                                        ( Rohaľová )
     • Poznaj Košice behom                        ( Sokolová )
     • Stolný tenis – chlapci                        ( Kujnischová )
     • Športové hry                                      ( Valentová )