• Výsledky

    • Talentové skúšky pre zimné športy - KHL a  ľadový hokej v rámci prijímacieho konania na vzdelávanie  v Strednej športovej škole,Tr. SNP 104, Košice.

     Informácia pre uchádzačov o splnení / nesplnení kritérií:

     Kód_žiaka

     Rozhodnutie

     S02, D23

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     M14

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     M12

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     M17

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     M10, G04

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     G23

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     G21

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     M06

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     G14

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     G12

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     G05, M03

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     G02

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     M09, G03

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     D29

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     M13

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     M15

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     G01

     splnil kritériá do Krajskej hokejovej akadémie

     G22

     splnil kritériá na šport-ľadový  hokej

     M01

     splnil kritériá na šport-ľadový  hokej

     M18

     splnil kritériá na šport-ľadový  hokej

     D20

     splnil kritériá na šport-ľadový  hokej

     G08

     splnil kritériá na šport-ľadový  hokej

     M16

     splnil kritériá na šport-ľadový  hokej

     G18

     splnil kritériá na šport-ľadový  hokej

     M05

     splnil kritériá na šport-ľadový  hokej

     M08

     splnil kritériá na šport-ľadový  hokej

     M02

     nesplnil kritéria

     M04

     nesplnil kritéria

     G24

     nesplnil kritéria

     G20

     nesplnil kritéria

     M07

     nesplnil kritéria

     M11

     nesplnil kritéria

     G10

     nesplnil kritéria

     Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača bude zverejnené po ukončení prijímacieho konania 17.5.2021