• Young4Climate 2023-2024

    • Cieľ projektu:

     Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o adaptácii a zmiernení klimatickej krízy realizáciou série inovatívnych aktivít na zvyšovanie povedomia zameraných najmä na žiakov na stredných školách v Košickom kraji, pomáhať im pochopiť klimatickú agendu a pripraviť ich na boj s klimatickou krízou.

     Projekt sa zameriava aj na širokú verejnosť sústredenú okolo stredných škôl, ako sú učitelia, zamestnanci školy, rodina, príbuzní a priatelia. Aktivity projektu sa zamerajú na environmentálnu gramotnosť, spôsoby riešenia environmentálnych problémov, pochopenie vlastnej zodpovednosti, hodnotenie a komunikáciu aktuálneho stavu životného prostredia.

      

     Organizátori:

     EZÚS Via Carpatia sro., Ekonomická fakulta TU Košice, Košický samosprávny kraj

     Projekt Young4Climate získal grant z Nórska a bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.