• Predmetová komisia

    • Predmetová komisia Informatika a odborné predmety

     Zoznam predmetov v PK:

     Informatika, Aplikovaná informatika, Úvod do IT bezpečnosti a IT manažmentu, Data Science a Machine Learning I a II, Analýza a reporting dát,  Základy digitálnych technológií a digitálnych služieb, Riadenie digitálnych služieb, Digitálne služby, Komunikácia v digitálnej dobe (Digitálna komunikácia), Základy bezpečnosti v digitálnom veku, Odborná prax, Spracovanie a vizualizácia dát na úrovni databázového servera

     Zloženie komisie v školskom roku 2021/2022:

      

     Vedúca PK: RNDr. Martina Múčiková

     Členovia:

     Mgr. Andrea Domonkošová

     Ing. Renát Haluška

     Ing. Soňa Mertová

     RNDr. Stanislav Sušinka

     Ing. Peter Šuľaj 

      

     Učebne:

     1.poschodie: B110/INF1 

     2. poschodie: B206/INF2

     2. poschodie: B211/INF3  

      

      

     Časová dotácia (týždenne) – športové gymnázium - informatika:

      

     Trieda

     Počet hodín

     IV.OA

     1

     V.OA

     1

     VI.OA

     1

     VII.OA

     2

     VIII.OA – voliteľný

     4

     I.AG, BG

     1

     II.AG, BG

     1

     III.AG, BG

     2

     IV.A, B – voliteľný

     4

      

     Časová dotácia (týždenne) – digitálne služby v športe:

     Predmet

     1. roč.

     2. roč.

     3. roč.

     4. roč.

     základy digitálnych technológií a digitálnych služieb

     2

      

      

      

     riadenie digitálnych služieb

      

     2

     3

     3

     digitálne služby

      

     2

     1

      

     základy bezpečnosti v digitálnom veku

      

      

     2

     1

     komunikácia v digitálnej dobe / digitálna komunikácia

     1

     1

     1

     2

     aplikovaná informatika

     2

     2

     2

     3

     Odborná prax

     3

     3

     3

     3


     Časová dotácia (týždenne) – spracovanie dát v športe

     Predmet

     1. roč.

     2. roč.

     3. roč.

     4. roč.

     analýza a reporting dát

     2

     2

     2

     2

     spracovanie a vizualizácia dát na úrovni databázového servera

      

     2

     2

     2

     úvod do IT bezpečnosti a IT manažmentu

     2

     2

     2

     2

     Data Science a Machine Learning II

      

     1

     1

     1

     aplikovaná informatika

     3

     2

     2

     2

     spracovanie dát na úrovni databázového servera

      

      

     2

     2

     Data Science a Machine Learning I

     1

      

      

      

     odborná prax

     3

     3

     3

     3

      

     Výsledné priemery jednotlivých tried za školský rok 2020/21:

       

     Klasifikácia tried za 1.polrok 2020/2021 

      

     informatika

     aplikovaná informatika

     odborná prax

     základy digitálnych technológií a digitálnych služieb

     analýza a reporting dát

     data science a machine learning

     úvod do IT bezpečnosti a IT manažmentu

     I.AG

     1,71

      

      

      

      

      

      

     I.BG

     1,56

      

      

      

      

      

      

     I.AM

      

     2,18

      

      

      

      

      

     I.AD

      

     2,38

     1,5

     1,38

      

      

      

     I.AS

      

     2,47

     1,24

      

     2

     1,94

     1,53

     II.AG

     2,1

      

      

      

      

      

      

     II.BG

     2,05

      

      

      

      

      

      

     II.AM

      

     2,65

      

      

      

      

      

     III.A

     2

      

      

      

      

      

      

     III.B

     2,11

      

      

      

      

      

      

     III.OA

     1,58

      

      

      

      

      

      

     IV.OA

     1,96

      

      

      

      

      

      

     V.OA

     2,39

      

      

      

      

      

      

     VI.OA

     2,33

      

      

      

      

      

      

     VII.OA

     2,18

      

      

      

      

      

      

     Spolu

     2

     2,42

     1,37

     1,38

     2

     1,94

     1,53

      

     Klasifikácia tried za 2.polrok 2020/2021

      

     informatika

     aplikovaná informatika

     odborná prax

     základy digitálnych technológií a digitálnych služieb

     analýza a reporting dát

     data science a machine learning

     úvod do IT bezpečnosti a IT manažmentu

     I.AG

     2,18

      

      

      

      

      

      

     I.BG

     2,06

      

      

      

      

      

      

     I.AM

      

     1,41

      

      

      

      

      

     I.AD

      

     2,63

     1,5

     1,81

      

      

      

     I.AS

      

     1,73

     1,4

      

     1,8

     2,27

     1,27

     II.AG

     2

      

      

      

      

      

      

     II.BG

     1,65

      

      

      

      

      

      

     II.AM

      

     2,82

      

      

      

      

      

     III.A

     2,12

      

      

      

      

      

      

     III.B

     1,94

      

      

      

      

      

      

     III.OA

     1,58

      

      

      

      

      

      

     IV.OA

     1,82

      

      

      

      

      

      

     V.OA

     2,33

      

      

      

      

      

      

     VI.OA

     2,42

      

      

      

      

      

      

     VII.OA

     2,29

      

      

      

      

      

      

     Spolu

     2,04

     2,15

     1,45

     1,81

     1,8

     2,27

     1,27