• Predmetová komisia

    • Predmetová komisia Informatika a odborné predmety

     Zoznam predmetov v PK:

     Informatika, Aplikovaná informatika, Úvod do IT bezpečnosti a IT manažmentu, Data Science a Machine Learning I, Data Science a Machine Learning II, Analýza a reporting dát,  Základy digitálnych technológií a digitálnych služieb, Riadenie digitálnych služieb, Digitálne služby, Digitálna komunikácia/ Komunikácia v digitálnej dobe, Základy bezpečnosti v digitálnom veku, Odborná prax, Spracovanie a vizualizácia dát

      

     Zloženie komisie v školskom roku 2022/2023:

     Vedúca PK: RNDr. Martina Múčiková

     Členovia:

     Ing. Antónia Danková

     Mgr. Andrea Domonkošová

     Ing. Renát Haluška

     Ing. Pavol Lehotský

     Rndr. Alena Pavlovičová

     RNDr. Stanislav Sušinka

     Ing. Peter Šuľaj 

      

     Učebne:

     1.poschodie: B110/INF1

     1.poschodie: B106/INF4 

     2. poschodie: B206/INF2

     2. poschodie: B211/INF3  

       

     Časová dotácia (týždenne) – gymnázium – šport/športové gymnázium - informatika:

     Trieda

     Počet hodín

     V.OA

     1

     VI.OA

     1

     VII.OA

     2

     VIII.OA – voliteľný

     4

     I.AG, BG

     1

     II.AG, BG

     1

     III.AG, BG

     2

     IV.AG, BG – voliteľný

     4

      

     Časová dotácia (týždenne) – športový manažment:

     Predmet

     1. roč.

     2. roč.

     3. roč.

     4. roč.

     aplikovaná informatika

     2

     2

      

      

      

     Časová dotácia (týždenne) – digitálne služby v športe:

     Predmet

     1. roč.

     2. roč.

     3. roč.

     4. roč.

     základy digitálnych technológií a digitálnych služieb

     2

      

      

      

     riadenie digitálnych služieb

      

     2

     3

     3

     digitálne služby

      

     2

     1

      

     základy bezpečnosti v digitálnom veku

      

      

     2

     1

     komunikácia v digitálnej dobe / digitálna komunikácia

     1

     1

     1

     2

     aplikovaná informatika

     2

     2

     2

     3

     Odborná prax

     3

     3

     3

     3

      

     Časová dotácia (týždenne) – spracovanie dát v športe

     Predmet

     1. roč.

     2. roč.

     3. roč.

     4. roč.

     analýza a reporting dát

     2

     2

     2

     2

     spracovanie a vizualizácia

      

     2

     2

     2

     úvod do IT bezpečnosti a IT manažmentu

     2

     2

     2

     2

     Data Science a Machine Learning II

      

     1

     1

     1

     aplikovaná informatika

     3

     2

     2

     2

     spracovanie dát na úrovni databázového servera

      

      

     2

     2

     Data Science a Machine Learning I

     1

      

      

      

     odborná prax

     3

     3

     3

     3

      

     Výsledné priemery jednotlivých tried za školský rok 2021/22:

      

     Klasifikácia tried za 1.polrok 2021/2022

      

     informatika

     aplikovaná informatika

     odborná prax

     digitálna komunikácia/komunikácia v digitálnej dobe

     základy digitálnych technológií a digitálnych služieb

     analýza a reporting dát

     Data Science a Machine Learning I

     úvod do IT bezpečnosti a IT manažmentu

     digitálne služby

     riadenie digitálnych služieb

     Data Science a Machine Learning II

     spracovanie a vizualizácia dát

     I.AG

     2,29

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     I.BG

     2,35

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     I.AM

      

     2,21

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     I.DS

      

     2,65

     1,75

     2,6

     1,7

     1,5

     1,5

     2,3

      

      

      

      

     II.AG

     1,56

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II.BG

     1,12

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II.AM

      

     2,06

     1,41

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II.AD

      

     3,06

     1,67

     3,11

      

      

      

      

     1,39

     1,72

      

      

     II.AS

      

     2,12

     1,24

      

      

     1,29

      

     1,82

      

      

     1,65

     1,59

     III.AG

     2,14

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     III.BG

     1,65

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     III.AM

      

      

     2,06

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     IV.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     IV.B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     IV.OA

     2,08

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V.OA

     2,17

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VI.OA

     1,87

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VII.OA

     2,67

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VIII.OA

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu

     1,99

     2,42

     1,52

     2,6

     1,7

     1,4

     1,5

     2,06

     1,39

     1,72

     1,65

     1,59

      

      

     Klasifikácia tried za 2.polrok 2021/2022

      

     informatika

     aplikovaná informatika

     odborná prax

     digitálna komunikácia/komunikácia v digitálnej dobe

     základy digitálnych technológií a digitálnych služieb

     analýza a reporting dát

     Data Science a Machine Learning I

     úvod do IT bezpečnosti a IT manažmentu

     digitálne služby

     riadenie digitálnych služieb

     Data Science a Machine Learning II

     spracovanie a vizualizácia dát

      

     I.AG

     1,88

                      

      

      

      

     I.BG

     2,44

                      

      

      

      

     I.AM

      

     2,1

     2,2

                  

      

      

      

     I.DS

      

     2,38

     1,76

     2,27

     1,64

     1,6

     1,3

     2,5

        

      

      

      

     II.AG

     1,88

                      

      

      

      

     II.BG

     1,69

                      

      

      

      

     II.AM

      

     2,17

     1,61

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II.AD

      

     3

     1,89

     2,56

      

      

      

      

     2,22

     2,17

      

      

      

     II.AS

      

     2,33

     2,39

      

      

     2,39

      

     1,39

      

      

     1,5

     1,5

      

     III.AG

     2,45

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     III.BG

     2,25

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     III.AM

      

      

     2,25

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     IV.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     IV.B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     IV.OA

     1,19

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V.OA

     1,61

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VI.OA

     2,53

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VII.OA

     2,44

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VIII.OA

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu

     2,04

     2,4

     2,02

     2,27

     1,64

     1,99

     1,3

     1,94

     2,22

     2,17

     1,5

     1,5