• Ubytovanie hostí - turistická ubytovňa SŠŠ

    •  

      

      

     CENNÍK  - ubytovanie hostí - turistická ubytovňa  SŠŠ

      
          

     Platnosť:            od 1.3.2020

        

     Účt. jednotka:    Stredná športová škola - školský internát

        

     Sídlo:                    Trieda SNP 104, 040 11  K o š i c e

        
          
          

     TYP UBYTOVANIA

     Cena

      

     ubytovanie denné štandard - osoba/noc

     €15,00

      

     ubytovanie mesačné štandard - osoba/mesiac

     €150,00

      

     ubytovanie mesačné - jednoposteľová izba

     €200,00

      

     ubytovanie denné športové kluby /členovia/ osoba/noc

     €10,00

      

     ubytovanie mesačné - športové kluby /členovia/ osoba/mesiac

     €100,00

      

     TYP UBYTOVANIA

      

      

     ubytovanie  denné apartmán - osoba/noc

     €20,00

      

     ubytovanie mesačné apartmán - osoba/mesiac

     €200,00

      
          

     Cena je stanovená pre 1 osobu podľa typu ubytovania

        

     Daň za ubytovanie sa účtuje v zmysle VZN č. 104 mesta Košice

        
          

      

      

      

      

      

     Spracovala:                                                          Mgr. Ľubica Sotáková. ZR VMV:

      
          
          

     Schválila:                                                              PaedDr.Tatiana Švecová , riaditeľka školy

      
          

     V Košiciach 11.2.2020