• Športová streľba

    • Športová streľba

     NA  STREDNEJ  ŠPORTOVEJ  ŠKOLE  V  KOŠICIACH

      

     Športová streľba je zaujímavý a v súčasnosti i veľmi atraktívny šport. Viacerí slovenskí strelci sa pravidelne umiestňujú na významných medzinárodných súťažiach na popredných miestach. Za všetkých spomenieme toho najznámejšieho, rodáka z Košíc, olympionika Jozefa Gönciho...

     Športová streľba je na SŠŠ ( bývalom Športovom gymnáziu) od jej založenia v roku 1982. Na Športovom gymnáziu vyrástlo celkom 29 reprezentantov v športovej streľbe - všetci účastníci ME, alebo MEJ, na ktorých získali 11 medailí. Mnohí úspešní strelci boli zaradení do Športového centra polície Bratislava, niektorí v ňom pôsobia dodnes.

     Ak sa Vám tento netradičný šport páči a chceli by ste sa mu venovať a byť úspešní, na SŠŠ v Košiciach nájdete pre svoj športový rast tie najlepšie podmienky.

     Na športovú streľbu sa môžete prihlásiť do prvého ročníka štvorročného štúdia SŠŠ (po skončení 9.ročníka ZŠ) a to do všetkých jej vypísaných odborov. Stačí úspešne zvládnuť talentové skúšky a môžete začať svoju streleckú kariéru. Na našej škole sa môžete venovať streľbe z pušky (vzduchovej i malokalibrovej). Pre obidve disciplíny máme pre vás pripravené kvalitné zbrane i streleckú výstroj a výborné tréningové podmienky. Trénujeme štyri krát do týždňa na profesionálnej strelnici. V lete strieľame z guľových a v zime zo vzduchových zbraní. Okrem streľby nezanedbávame ani kondíciu a regeneráciu. Dva krát do týždňa máme kondičný tréning v telocvični, alebo na štadióne a raz do týždňa regeneráciu (saunu, masáže...) v školskom regeneračnom stredisku. Toto všetko prebieha pod dozorom kvalifikovaných trénerov V. stupňa a odborných pracovníkov. Mimo Košickí športovci majú možnosť ubytovania priamo v areáli školy, na moderne vybavenom internáte. SŠŠ v Košiciach je jediná stredná škola na Slovensku, kde má športový strelec puškových disciplín zabezpečenú systematickú a komplexnú športovú prípravu, takmer profesionálne podmienky pre prípravu výkonnostného strelca, ale i  reprezentanta SR v športovej streľbe.

      Naším hlavným cieľom je vychovávať reprezentantov SR . Učíme športovcov osvojiť si a upevniť správnu techniku jednotlivých streleckých polôh, techniku práce na výstrele, osvojiť a zdokonaliť taktické vedomosti, upevniť a zlepšiť si kondíciu, získať návyky systematickej športovej prípravy a motiváciu k zvyšovaniu výkonnosti. Po skončení našej školy sú tí najúspešnejší zaradení do stredísk štátnej športovej reprezentácie a tí menej úspešní môžu pokračovať vo výkonnostnej streľbe v športovo-streleckých kluboch.

      

      Viac informácií o škole nájdete na www.ssske.sk

     alebo na tel. 0918418334 (trénerka športovej streľby)

      

              

     M SR v športovej streľbe.

     Športoví strelci ukončili tento víkend letnú sezónu Majstrovstvami SR v streľbe z guľových zbraní. Naši športovci si vystrieľali päť individuálnych medailí a dve v súťaži družstiev. Najúspešnejší bol Roman Vojtko (jedno prvé a jedno druhé miesto). Patrik Molnár, Tomáš Barci a Sebastián Vargoško  sa umiestnili v rôznych disciplínach každý na treťom mieste. Družstvo chlapcov v zložení Molnár, Bučko a Barci obsadili v dvoch disciplínach 2x prvé miesto.

     GRATULUJEME.

          

      

     Osem desatín chýbalo na ME Lenke Židekovej na postup do finále

     V dňoch 27.2.- 4.3.2014 sa tri naše športové strelkyne ( Lenka Žideková, Kristína Spišáková a Klaudia Garčalová ) zúčastnili na ME v streľbe zo vzduchových zbraní v Moskve. Súčasťou ME bola i kvalifikácia na OH mládeže do 18.rokov (YOG).

     Najviac sa darilo puškárke Lenke Židekovej (II.B), ktorá si v kvalifikácii strelila osobný rekord a len 0,7 bodu ju delilo od finále. Podobný scenár sa udial o dva dni neskôr na ME, kde v kategórii junioriek znovu vylepšila svoj osobný rekord a za finále zaostala len o 0,8 bodu. Výborné načasovanie formy a výborné zvládnutie vrcholnej súťaže svedčí o veľkej perspektíve tejto mladej pretekárky. Vyrovnaný výkon podala v kvalifikácii i pištoliarka Klaudia Garčalová (I.A). Druhej puškárke Kristíne Spišákovej (I.A) sa ani jeden pretek nevydaril.

     Umiestnenia:  

      Lenka Žideková              YOG -  12.miesto (60 štartujúcich ), ME – 15.miesto (74 štartujúcich)

     Kristína Spišáková          YOG – 36.miesto (60 štartujúcich), ME – 64.miesto (74 štartujúcich)

     Klaudia Garčalová          YOG – 18.miesto (39 štartujúcich), ME – 44.miesto (56 štartujúcich)

        

     Premiéra Dominiky Škotkovej na Svetovom pohári.

     V dňoch 22.5.-26.5.2012 sa naša športová strelkyňa (VII.C) Dominika Škotková zúčastnila Svetového pohára v Mníchove. V konkurencii celej ženskej svetovej streleckej špičky nesklamala a podala výkony na úrovni svojich osobných rekordov. V disciplíne VzPu 40 výkonom 395 bodov splnila reprezentačný „TOP“ limit. Taktiež v disciplíne ŠPu v ťažkých poveternostných podmienkach jej ku „TOPku“ chýbalo len pár bodov. Veríme, že skúsenosti, získané na SP zúročí v nasledujúcich nominačných súťažiach a podarí sa jej nominovať sa na MEJ v guľových zbraniach. Držíme jej palce.

     H i s t ó r i a

      

     ŠPORTOVÁ  STREĽBA  na  Športovom gymnáziu  v Košiciach.

      

     H i s t ó r i a :

      Športová streľba je na Športovom gymnáziu v Košiciach od jej založenia v roku 1982.

      Počas existencie športovej streľby na športovej škole dosiahli naši športoví strelci mnohé vynikajúce výsledky, vyrástlo tu celkom 39 reprezentantov ČSSR, SR. Menovite: Gabriela Šipošová, Zuzana Krétová, Ivan Markovič, Klaudia Tkáčová, Zuzana Keslerová, Mária Kešeľáková,  František Fecko, Peter Buchla, Janeta Ivanová, Katarína Kmetónyová, Sylvia Martoníková, Miriam Tkáčová, Martina Plánovská, Viliam Baumohl, Ingrid Lodová, Júlia Gmitrová, Marcela Lešková, Gabriela Balázsová, Mária Duľová, Patrícia Compelová, Miriam Hatalová, Katarína Katušáková, Mária Izáková, Juraj Zvolenský, Norbert Toronský, Katarína Štefaňáková, Barbora Vacková, Diana Baffiová, Katarína Grečnárová, Jana Hyblerová, Katarína Dujavová, Dominika Škotková, Roman Szikora, Michaela Petreková, Lenka Žideková, Kristína Spišáková, Diana Beníková, Ivana Olšavská, Roman Vojtko - všetci účastníci ME.

      

     Doteraz získali športoví strelci ŠG KE na ME a MEJ 11 medailí (8 počas štúdia, 3 hneď po opustení školy) a jedno 4.miesto z MS.  Sú to:

      Zuzana Krétová                    2.miesto (družstvo) MEJ r.1987, Bratislava

                                                      1.miesto (jednotlivec) ME r.1988, Nórsko

                                                      1.miesto (družstvo) ME r.1988, Nórsko

     Viliam Baumohl                    3.miesto (družstvo) ME r.1996, Budapešť

                                                      1.miesto (družstvo) ME r.1997, Varšava

                                                      2.miesto (družstvo) ME r.1997, Fínsko

     Miriam Hatalová                   2.miesto (družstvo) MEJ r.1999, Dánsko

                                                       1.miesto (jednotlivec) ME r.2000, Plzeň

                                                       3.miesto (družstvo) ME r.2001, Zágreb

     Patrícia Compelová               1.miesto (družstvo) ME r.2000, Plzeň

     Katarína Katušáková             3.miesto (družstvo) ME r.2001, Zágreb

     Jana Hyblerová                       4.miesto (jednotlivec) MS r.2010, Mníchov

      

     Okrem medailí na ME získali naši športovci na ME, MEJ, MS, GP, OH nádejach  ďalšie výborné umiestnenia. Za všetky spomenieme tie najvýznamnejšie do 16. miesta:

      

     1986    Zuzana Krétová                      11. miesto – ME, Bratislava

                 Gabriela Šipošová                    3. miesto –  M ČSSR

     1988    Klaudia Tkáčová                      3. miesto –  Bratstvo- priateľstvo, PĽR

     1989    Klaudia Tkáčová                      3. miesto –  M ČSSR

                                                                     7. miesto – Bratstvo- priateľstvo, NDR

                                                                     3. miesto – Družba, Kórea

                 Zuzana Keslerová                     1. miesto –  M ČSSR

                                                                     2. miesto – Bratstvo- priateľstvo, NDR

                                                                     2. miesto – Družba, Kórea

                                                                     3. miesto – Družba, Kórea

     1990    Zuzana Keslerová                    1. miesto – M ČSSR

                                                                     14. miesto – ME, Holansko

                                                                     5. miesto – MEJ (družstvo), Juhoslávia

                 Mariana Kešeľáková                5. miesto – MEJ (družstvo), Juhoslávia

     1991    Blanka Hrubá                           3. miesto – M ČSSR

                 Katarína Kmetónyová              1. miesto – M ČSSR

                 Zuzana Keslerová                      5. miesto – ME, Taliansko

     1993    Katarína Kmetónyová             11. miesto – MS, Taliansko

     1994    Sylvia Martoníková                  11. miesto – ME, Francúzsko

     1995    Katarína Kmetónyová             11. miesto – ME, Švajčiarsko

     1996    Viliam Baumohl                       11. miesto – ME, Budapešť

     1997    Viliam Baumohl                       10. miesto – ME, Varšava

     1998    Miriam Hatalová                      14. a 16. miesto – MEJ, Litva

     1999    Miriam Hatalová                      4. miesto – MEJ, Francúzsko

     2000    Miriam Hatalová                      4. miesto – MEJ (družstvo), Plzeň

     2003    Katarína Štefaňáková              9. miesto – GP (seniori), Plzeň

                                                                      3. a 9. miesto – OHN, Nitra

                                                                      8. miesto – GP, Brno

                 Barbora Vacková                       9. miesto – OHN, Nitra

                 Diana Baffiová                           9. a 12. miesto – OHN, Nitra

                 Norman Toronský                     5. miesto – ME (družstvo), Plzeň

                                                                     7., 8. a 15. miesto – OHN, Plzeň

                                                                     1. a 2. miesto – OHN, Nitra

     2004    Norman Toronský                    7. miesto – ME (družstvo), Gyor

                                                                     13. miesto – OHN, Plzeň

                 Katarína Štefaňáková              5. miesto – GP (seniori), Plzeň

                                                                    7. miesto – GP (seniori), Belehrad

                                                                    5. miesto – MEJ (družstvo), Mníchov

                 Barbora Vacková                      13. miesto – OHN, Suhl

                 Diana Baffiová                         3. miesto – OHN, Nitra,

                 Barbora Vacková                      7. a 9. miesto – OHN, Nitra

                 Katarína Štefaňáková              10. a 15. miesto – OHN, Nitra

                 Martina Jusková                       9. miesto – OHN, Nitra

     2005    Katarína Štefaňáková              5. miesto – OHN, Nitra

                 Diana Baffiová                          8. miesto – OHN, Nitra

                 Anna Hadidomová                   9. miesto – OHN, Nitra

                 Barbora Vacková                    12. miesto –OHN, Nitra

                 Katarína Semjanová              13. miesto – OHN, Nitra       

     2006    Barbora Vacková                    5. miesto – ME (družstvo), Moskva

                                                                    7. a 10. miesto – GP, Maďarsko

                                                                   15. miesto – OHN, Suhl

                 Anna Hadidomová                 13. miesto – GP (seniori), Plzeň

                                                                    9. miesto – OHN, Nitra

                 Katarína Grečnárová               1. a 3. miesto – OHN, Nitra

                 Jana Hyblerová                        3. a 3. miesto – OHN, Nitra

     2007    Katarína Grečnárová               1. miesto – OHN, Plzeň

                                                                     1. a 4. miesto –  OHN, Nitra

                                                                     8. a 9. miesto – GP, Brno

                 Jana Hyblerová                        11. miesto – OHN, Plzeň

                                                                    11. miesto – OHN, Nitra

                                                                   14. miesto – GP, Brno

                 Veronika Harabinová             11. miesto – OHN, Nitra

                 Roman Szikora                         5. miesto – OHN, Nitra

     2008    Katarína Grečnárová              5. miesto, MEJ, Plzeň

                                                                    4. miesto, MEJ (družstvo), Plzeň

                                                                    9. miesto – GP, Plzeň

                                                                    7. miesto – GP, Gyor

                                                                    7. miesto – OHN, Suhl

                                                                   14. miesto – OHN, Plzeň

                                                                    2. miesto – OHN (družstvo), Plzeň

                                                                    2. a 6. miesto – OHN,  Nitra

                                                                   16. miesto – GP Brno

                 Jana Hyblerová                        4. miesto – MEJ (družstvo), Plzeň

                                                                   2. miesto – GP, Plzeň

                                                                   5. miesto – GP, Gyor

                                                                   14. miesto – OHN, Suhl

                                                                 15. miesto – OHN, Plzeň

                                                                  8. a 11. miesto – OHN, Nitra

                                                                  9. a 10. miesto – GP, Brno

                 Roman Szikora                        5. miesto – OHN, Nitra

                 Anna Hadidomová                 14. miesto – OHN, Nitra

     2009    Jana Hyblerová                      11. miesto – ME, Osiek

                                                                   4. miesto – OHN, Nitra

                                                                   6. a 7. miesto – GP, Brno

                  Katarína Dujavová                 11. miesto – GP, Brno                                  

                  Michaela Petreková             16. miesto – OHN, Nitra

                                                                   10. miesto – GP, Brno

                  Dominika Škotková               6. miesto – OHN, Nitra

     2010    Jana Hyblerová                      4. miesto – MS, Mníchov

                                                            23. miesto – MS, Mníchov                  

                                                                  6. miesto – GP, Plzeň

                                                                  16. miesto – GP, Mníchov

                                                                  8. miesto – GPO, Plzeň        

                 Katarína Dujavová                 12. miesto – GP, Plzeň

                                                                 9. miesto – OHN, Nitra

                Dominika Škotková               16. miesto – YOG, Meraker (NOR)  

                                                                14. miesto – GP, Plzeň

                                                                 10. miesto – OHN, Nitra

                 Michaela Petreková              8. miesto – OHN, Nitra

     2011    Michaela Petreková            1. miesto – GP, Plzeň

                                                                 1. miesto – GP, Gyor

                                                                4. miesto – OHN, Nitra

                                                                14. miesto – GP, Belehrad

                 Dominika Škotková                5. miesto – GP, Plzeň

                                                                  6. miesto – GP, Gyor

                                                                13. miesto – OHN, Nitra

                                                                14. miesto – GP, Belehrad

                Katarína Dujavová                10. miesto – GP, Plzeň

                                                                 12. miesto – OHN, Nitra

     2012    Michaela Petreková             7. miesto – Pannonia Trophy, (AUT)

                                                                  1. miesto – GP, Gyor

                                                                14. miesto – GP, Mníchov

                                                                11. miesto – VC Oslobodenia, Plzeň

                 Dominika Škotková                1. miesto – Pannonia Trophy, (AUT)

                                                                   5. miesto – GP, Gyor

                                                                  6. miesto – OHN, Nitra

                                                                  1. miesto – GP, Praha

                 Tatiana Kiovská                      5. miesto – Pannonia Trophy, (AUT)

                                                                10. miesto – GP, Gyor

      Zuzana Gabužďová                           1. miesto – OHN, Nitra

                                                                  4. miesto – GP, Praha

      Roman Vojtko                                   2. miesto – OHN, Nitra

     2013    Dominika Škotková              1. miesto – Pannonia Trophy, (AUT)

                                                                  5. miesto – GP, Gyor

                                                                  4. a 9. miesto – OHN, Plzeň

                 Zuzana Gabužďová                10. miesto – GP, Gyor

                 Kristína Spišáková                    7. miesto – OHN, Nitra

                                                                    5. miesto – GP, Belehrad

                 Ivana Olšavská                         9. miesto – OHN, Nitra

                                                                  15. miesto – GP, Belehrad

                 Lenka Žideková                      14. miesto – OHN, Nitra

     2014    Kristína Spišáková                5. miesto – OHN, Nitra

                                                                 1. miesto – Pannonia Trophy (AUT)

                                                                11. miesto – OHN, Plzeň

                   Lenka Žideková                   7. miesto – OHN, Nitra

                                                                 5. miesto – Pannonia Trophy (AUT)

     12. miesto – YOG, Moskva

                                                                15. miesto – ME, Moskva

                 Ivana Olšavská                    13. miesto – OHN Nitra

                 Roman Vojtko                       13. miesto – OHN Nitra

                 Zuzana Gabužďová              14. miesto – OHN Nitra

                 Jana Medveďová                  14. miesto – OHN Nitra

     2015    Kristína Spišáková                 7. miesto – GP, Plzeň

                                                                   1. miesto – Pannonia Trophy (AUT)

                 Lenka Žideková                        7. miesto – GP, Plzeň                        

                                                                    6. miesto – Pannonia Trophy (AUT)

     2016    Kristína Spišáková                    6. miesto – GP, Plzeň

                                                                     8. miesto – Pannonia Trophy (AUT)

                 Lenka Žideková                        16. miesto – GP, Plzeň                        

                                                                    16. miesto – Pannonia Trophy (AUT)

                 Ivana Olšavská                       14. miesto – Pannonia Trophy (AUT)

                 Diana Beníková                        6. miesto – Pannonia Trophy (AUT)

                 Ivana Olšavská                       13. miesto – OHN Nitra

                 Ľubomír Bučko                         4. miesto – OHN Nitra

     2017    Diana Beníková                        4.miesto – ME (družstvo), Baku (AZE)

                                                                    16.miesto – ME (jednotlivec), Baku (AZE)

                                                                   12.miesto – OHN Nitra

                                                                    5.miesto – GP, Beli Manastir (CRO)

                 Ivana Oľšavská                          4.miesto – ME (družstvo), Baku (AZE)

                                                                     7.miesto – GP, Beli Manastir (CRO)

                 Roman Vojtko                           8.miesto – OHN Nitra

                                                                   10.miesto – GP Prahy (CZE)

     2018    Roman Vojtko                        8.miesto – GP Plzne (CZE)

     2020

      

     Ďalšie výborné výsledky a umiestnenia dosiahli naši športovci na majstrovských súťažiach. Viacerí z nich boli a niektorí i dodnes sú držiteľmi slovenských rekordov.

                 O spomínané výsledky športovcov sa v nemalej miere zaslúžili i tréneri, ktorí s nimi pracovali. Prvým a zakladajúcim trénerom športovej streľby na našej škole bol Ing. František Očenáš. Ďalšími boli ZMŠ Ivan Némethy, Ing. Vladimír Ščerbanovský, Roman Miškolczi, Oto Tillisch, Vladimír Schvarcz, Egon Urbančok a Mgr. Viera Dancáková Fodorová, ktorá  pracuje na SŠŠ Košice dodnes.