• Vodné pólo

    • Vodné pólo

     Vodné pólo zaraďujeme medzi kolektívne športové hry. Oproti iným športovým hrám má vodné pólo svoje špecifikum v tom, že sa hrá v nezvyklom prostredí, ktoré vytvára túto hru aj náročnou. Základom hry sú plavecké pohyby hráčov, ktoré čo do rýchlosti sú oproti ostatným hrám najpomalšie. Pohybom vo vode sa hráči dostávajú do rôznych polôh, s ktorými sa u ostatných hier nemôžeme stretnúť. Plávanie spolu s loptovou technikou patria k základným činnostiam každého hráča. Časový limit na útočenie dáva tejto hre útočný charakter. Cieľom každého družstva je dosiahnuť gól do bránky súpera. Súčasné vodné pólo kladie na hráčov vysoké požiadavky plaveckej všestrannosti, rýchlosti, vytrvalosti, obratnosti i výbušnosti vo vode. Dokonalé zvládnutie všetkých spôsobov plávania spojené s technickými činnosťami s loptou vytvárajú dobré predpoklady k zvládnutiu tejto hry. Táto športová hra rozvíja kolektívne myslenie, zodpovednosť, sebaovládanie, disciplinovanosť, pohotovosť, priestorovú orientáciu, vtipnosť, aktivitu, vysoké morálne a vôľové vlastnosti, bojovnosť a snahu po dosiahnutí víťazstva. Pri vodnopólových stretnutiach dochádza k telesnému kontaktu medzi hráčmi. Laikom sa môže zdať, že je to veľmi surová hra, pri ktorej dochádza k častým zraneniam. No opak je pravdou, skôr môžeme povedať, že v iných športových hrách sa vyskytuje väčšie percento úrazovosti. Je to dané odporom vodného prostredia, ktoré tlmí údery a nárazy a taktiež aj vzájomné zrážky protihráčov pri súbojoch sú v omnoho menších rýchlostiach, než napríklad zrážky pri osobných súbojoch v hokeji, hádzanej, futbale a iných športových hrách.

             

     Personálne obsadenie:

     ·  Vedúci tréner : Mgr. Szabolcs Eschwig – Hajts

     ·  Tréneri: Eschwig-Hajts Tamás

      

     Škola spolupracuje s tromi vodnopólovými klubmi v Košiciach, a to ŠKP Košice,  ČH HORNETS Košice a OVOMONT KŠP Akademik Košice, za ktoré hrajú hráči navštevujúci Športové gymnázium.


     Ďalšie informácie získate na týchto stánkach:

     www.biben.eu

     www.mokralopta.sk

     www.sport.huste.sk

     www.szvp.sk

     www.skpke.sk

     www.lenweb.org/main.php

     www.waterpoloworld.com/o.red.c/home-start.php

      

      

     Sezóna 2014 / 2015 

     Starší žiaci začali sezónu 24.7.2014.  Už 26.7.14 odcestovali na týždeň do Maďarského Dombrádu na kondičné sústredenie.

      

      

                  

     Potom sa pripravovali v Košiciach a medzi 9. - 15.8.14  opäť v Maďarsku v meste  Szolnok absolvovali herný výcvikový tábor. Denne zahrali s domácím tímom dva zápasy.

      

      

           

      

      

      

      

      

      Mladí vodnopólisti

      

      

                    Rusňák, Haluška, Biben, Mečiar

     Šulík, Kušnír

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            

     xxxxxxxxxx


     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      


     Vyhodnotenie ŠG za rok 2007/2008

     Vodné pólo

                

     Sekcia vodného póla pracovala v šk. r. 2007/2008 v zložení Mgr. Fábian, PHDr. Bačo a Mgr. Eschwig - Hajts.

     Hlavné ciele športovej prípravy za súťažný rok 2007/2008 sa nám vo veľkej miere podarilo realizovať. Mládežnícke družstvá absolvovali naplánované výcvikové tábory a zúčastnili sa na viacerých medzinárodných turnajoch, ktoré navštevujeme pravidelne.

     Priestorové zabezpečenie sme mali podľa žiadosti a využívali sme ich na 100%. No musím podotknúť, že vzhľadom k počtu žiakov boli ranné tréningové priestory nedostačujúce. Zdravotné zabezpečenie sme mali u školského a telovýchovného lekára. Vážnejšie ochorenie, kvôli ktorému by športovec musel ukončiť svoju športovú činnosť sme zaregistrovali u študenta Broša z Piešťan, ktorý odišiel z našej školy.
                 Na začiatku šk. r. 2007/2008 sme mali v sekcii 32 vodných pólistov, ktorí štartovali za tri košické kluby, a to ŠKP Košice, ČH HORNETS Košice a ATU Košice. Počas roka odišl jeden žiak, spomínaný Broš a štyria žiaci pristúpili, konkrétne 2 dievčatá: Pangrácová z plávania v Kvinte A, Kováčová z gymnastiky v Tercii B a jeden chlapec: Bodzáš z hádzanej v Prime A. Žiak Šulík prestúpil z inej školy do Sekundy A. Počet žiakov v sekcii vodného póla na konci šk. r. 2007/2008 je 35, z toho 28 chlapcov a 7 dievčat. Z celkového počtu je 10 žiakov zaradených do reprezentačných družstiev OH nádejí, kadetov, juniorov, kadetiek a junioriek. Prezentácia sekcie na web stránke školy a klubu. Spolupráca s rodičmi na veľmi dobrej úrovni.


      

     Reprezentačné družstvm Juniorov SR 2008:         ME, Istanbul 2008, 16. miesto

      

     Hráči z ŠG:                  Tomáš Oros                (horný rad, piaty z ľava)

                                        Sebastián Nagy            (dolný rad, druhý z ľava)
                  

     Reprezentačné družstvo Juniorov SR 2008:          ME, Istanbul 2008, 16. miesto

     Hráči z ŠG:                  Tomáš Oros                (horný rad, piaty z ľava)

     Gergely Magyar           (horný rad, siedmy z ľava)

                             Sebastián Nagy            (dolný rad, druhý z ľava)
      

      


      

     Reprezentačné družstvo Kadetov SR 2008:           ME, Belehrad 2008, 10. miesto

     Tréneri z ŠG:               PHDr. Karol Bačo                   (horný rad, prvý z ľava)

                                        Mgr. Szabolcs Escwig – Hajts (horný rad, druhý z ľava)

     Hráči z ŠG:                  Ľudovít Kozár                         (horný rad, prvý z ľava)

                                        Tomáš Kostelník                     (horný rad, tretí z ľava)

                                        Marek Molnár                         (horný rad, štvrtý z ľava)

                                        Gergely Magyar                       (dolný rad, prvý z ľava)

                                        Sebastián Nagy                       (dolný rad, šiesty z ľava)


            

     Študentka školy Zuzana Adamčáková v akcii


      

            

      

      


      

      

     Reprezentačné výsledky žiakov Športového gymnázia

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Vodné pólo

      

     2001                8. miesto          ME Kadetov                Haagen, Nemecko

                                                    Kalinka Jaroslav, Szedlák Ján, Šimko Jaroslav, Kočík Miroslav

     2002                13. miesto        ME Juniorov                Bari, Taliansko

                                                    Šimko Jaroslav, Kočík Miroslav

     2003                8. miesto          ME Kadetov                Istanbul, Turecko

     Zareva Andrej, Šmihula Štefan, Kateržábek Róbert, Grutka Miroslav, Šurim Ján

     2004                8. miesto          ME Juniorov                La Valetta, Malta

     Seman Lukáš, Kolárik Martin, Zareva Andrej, , Kateržábek Róbert, Grutka Miroslav, Šurim Ján

     2005                6. miesto          ME Kadetov               Sofia, Bulharsko

     Košík Lukáš, Pataki Štefan, Seman Lukáš, Čiernik Matúš, Mešter Tomáš, Vaňo Stanislav

     2005                13. miesto        MS Juniorov                Mar del Plata, Argentína

     Seman Lukáš, Kolárik Martin, Zareva Andrej, Grutka Miroslav, Šurim Ján

     2006                8. miesto          ME Juniorov                Oradea, Rumunsko

     Košík Lukáš, Pataki Štefan, Seman Lukáš, Čiernik Matúš, Mešter Tomáš, Vaňo Stanislav

     2006                1. miesto          Kvalifikácia na ME seniorov                Kranj, Slovinsko

                                                    Seman Lukáš, Kolárik Martin

     2006                11. miesto        ME Seniorov               Belehrad, Srbsko a Čierna Hora

                                                    Seman Lukáš, Kolárik Martin

     2007                12. miesto        MS Juniorov                Los Angeles, USA

     Košík Lukáš, Pataki Štefan, Seman Lukáš, Čiernik Matúš, Mešter Tomáš, Vaňo Stanislav

     2008                4. miesto v skupine      Svetová kvalifikácia na OH seniorov    Oradea, Rumunsko

                             Seman Lukáš,

     2008                12. miesto        ME Seniorov               Malaga, Španielsko

                                                    Seman Lukáš, Kolárik Martin

     2008                16. miesto        ME Juniorov                Istanbul, Turecko

                                                    Oros Tomáš, Nagy Sebastián

     2008                10. miesto        ME Kadetov                Belehrad, Srbsko a Čierna Hora

     Kozár Ľudovít , Molnár Marek, Magyar Gergely, Nagy Sebastián, Kostelník Tomáš

     2008                11. miesto        ME Kadetiek               Gyor, Maďarsko

                                                    Adamčáková Zuzana

     2008                6. miesto          OH Nádeje                 Obrenovac, Srbsko a Čierna Hora

                                                    Kostelník Tomáš, Cisko Jakub